Markkinakommentit

Minne ensi vuonna kannattaa sijoittaa? Varainhoitoyhtiö arvioi eri markkinat

Varainhoitoyhtiö Pictet Asset Management arvioi uusimmassa vuoden 2017 Barometer-katsauksessaan eri markkinoiden houkuttelevuutta ensi vuonna.

Varainhoitoyhtiö Pictet Asset Management arvioi uusimmassa vuoden 2017 Barometer-katsauksessaan eri markkinoiden houkuttelevuutta ensi vuonna.

Yhdysvaltojen osakkeet

“Kiristyvä likviditeetti, mahdollinen poliittinen kuohunta ja palkkainflaation paluu ovat huonoja uutisia osakkeille. On erittäin vaikeaa hinnoitella protektionismin aiheuttamaa riskiä, mutta Yhdysvaltojen uuden hallinnon lietsoma pienimuotoinenkin kauppasota voi aiheuttaa vahinkoa osakkeille pitkällä aikavälillä”, Pictet toteaa.

Historian perusteella on syytä varovaisuuteen. Varainhoitoyhtiön mukaan Yhdysvaltojen presidenttien ensimmäiset kaudet ovat perinteisesti olleet huonoimpia osakemarkkinoilla. Vaalivuodet taas ovat kuuluneet parhaimpiin. Hyvä uutinen on, että yritysten tuloskasvun odotetaan kiihtyvän.

Lisätukea voisi antaa Yhdysvaltojen hallinnon päätös vähentää sääntelyä ja yritysveroja. Mikäli kaikki Trumpin ehdottamat veroleikkaukset toteutetaan, arvostukset voivat nousta 7–10 prosenttia.

Yhdysvaltalaiset osakkeet ovat kuitenkin erittäin kalliita japanilaisiin ja eurooppalaisiin osakkeisiin verrattuna, joten merkittävä nousu on epätodennäköistä.

Eurooppalaiset osakkeet

Vaikka eurooppalaiset osakkeet voivat olla houkutteleva sijoituskohde keskipitkällä aikavälillä, ne vaikuttavat edullisilta hyvistä syistä.

Pictetin mukaan Euroopassa kotimaisilla instituutioilla, kuten vakuutusyhtiöillä, on muita maita rajoitetummat mahdollisuudet myydä joukkolainoja ja ostaa osakkeita. Tämän vuoksi ulkomaisten sijoittajien pitää sysätä markkinat nousuun – tämä ei kuitenkaan ole todennäköistä, koska EKP:n politiikka ja Euroopan tulevat vaalit aiheuttava epävarmuutta.

Nämä riskit ovat hyvin voineet hälvetä vuoden 2017 jälkimmäiselle puoliskolle päästäessä, mikä voi kääntää erittäin negatiivisen markkinatunnelman positiiviseksi ja viedä markkinat nousuun.

Japanilaiset osakkeet

Pictetin mukaan nyt kannattaa ostaa japanilaisia osakkeita – ei pelkästään siksi, että ne ovat halpoja, vaan myös Japanin positiivisten talousnäkymien takia.

Vaikka kaupan rajoitteet ovat Japanissa riski, vientiyhtiöt todennäköisesti hyötyvät maailman talouden kasvun kohentuessa. Japani on aiemminkin hyötynyt maailmanlaajuisesta reflaatiosta.

Parhaita mahdollisuuksia tarjoavat jotkin japanilaiset finanssisektorin osakkeet, koska paranevat talousnäkymät enteilevät luottojen kysynnän kasvua.

Kehittyvien markkinoiden osakkeet

Pictet uskoo kehittyvien markkinoiden nousuun pitkällä aikavälillä houkuttelevalla tasolla olevien arvostusten, rakenteellisten uudistusten, hyödykkeiden hintojen piristymisen sekä huomattavien sijoitusvirtojen takia.

Tämän omaisuusluokan viimeaikaiset myynnit korostavat kuitenkin sitä, miten altis se on dollarin kurssin nousulle ja kiristyneelle taloustilanteelle.

”Kehittyvien markkinoiden osakkeet menestynevät ensi vuonna muita paremmin fundamenttien paranemisen ansiosta. Odotamme lisäävämme valikoidusti sijoituksiamme tähän omaisuusluokkaan. Alueista kehittyvä Eurooppa ja Aasia ovat halvimpia.”

Osakesektorit

Sykliset osakkeet ovat hyvissä asemissa tulevaa vuotta ajatellen, vaikka ovat nousseet viime aikoina.

Erityisen hyvin menestynevät investointihyödykkeisiin liittyvien yhtiöiden osakkeet, kun yritysten investointitoiminta lähtee kasvuun. Finanssisektorin osakkeet puolestaan hyötyvät eniten maailmanlaajuisesta reflaatiosta osakkeidensa alhaisten arvostusten takia sekä siksi, että ne reagoivat positiivisesti lyhyen ja pitkän juoksuajan joukkolainojen väliseen korkoeroon kasvamiseen.

Joukkolainat

Joukkolainat kärsivät muita omaisuusluokkia selvemmin kasvavasta inflaatiosta ja kiristyvästä rahapolitiikasta, Pictet arvioi.

Kehittyneillä markkinoilla tämä näkyy selvimmin Yhdysvalloissa, jossa inflaatio näyttäisi saavuttavan 2 prosentin tason ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014. Trumpin politiikka aiheuttaa todennäköisesti rahapolitiikan aiempaa odotettua tiukemman kiristämisen, mikä puolestaan nostaa Yhdysvaltojen valtionlainojen tuottoa ja kasvattaa lyhyen ja pitkän juoksuajan joukkolainojen korkoeroa.

Pictet uskoo joukkolainojen tuoton nousevan vuonna 2017, erityisesti Euroopassa, missä aliarvioidaan riskiä keskuspankin kiristyvästä politiikasta. Eurooppalaiset joukkolainat ovat lisäksi hyvin kalliita verrattuna yhdysvaltalaisiin.

Yhdysvaltain high yield -joukkolainojen painon Pictet on palauttanut tämän painotuksen neutraaliksi. Finanssisektorin ulkopuolisten yhtiöiden velkaantumisasteet ovat historiallisen korkealla tasolla, ja marginaalit maksuhäiriöiden jälkeen tiukoilla.

Kehittyvien maiden lainat

”Kehittyvien markkinoiden lainat paikallisissa valuutoissa ovat kirkas valopilkku. Niiden tuotot lukeutuvat korkomarkkinoiden parhaisiin”, Pictet toteaa.

Lisäksi kehittyvien markkinoiden yrityslainojen duraatiot ovat yleensä lyhyitä, minkä vuoksi ne eivät ole niin alttiita korkojen nousulle. Ne eivät kuitenkaan ole riskittömiä – mahdollisia riskejä ovat dollarin vahvistuminen ja Trumpin protektionistinen asenne maailmankauppaa kohtaan.

”Suosimme Latinalaista Amerikkaa, koska siellä on rohkaisevia merkkejä rakenteellisten uudistusten etenemisestä. Lisäksi raaka-aineiden ja energian todennäköinen hinnannousu hyödyttää aluetta.”

Valuutat

Yhdysvaltojen dollari todennäköisesti vahvistuu tulevien kuukausien aikana Yhdysvaltojen parantuneen talouskasvun takia sekä siksi, että tulossa on enemmän koronnostoja kuin dollarin kurssiin on nyt hinnoiteltu. Uskomme, että dollarin kurssi heilahtelee voimakkaasti edestakaisin.

Ison-Britannian punta puolestaan näyttää halvalta Brexit-päätöksen jälkeisen voimakkaan heikkenemisen jälkeen. Punnan kurssi vastaa nyt aika synkkää talouskasvunäkymää. Kasvu voi jäädä heikoksi, kun Britannia etenee EU:sta lähtemisessään.

Lyhyellä aikavälillä Ison-Britannian talous kuitenkin todennäköisesti ylittää odotukset ja tarjoaa siten houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia.

1 kommentti
  • Jenkkilässä alkaa olla jo tyyristä. Esimerkiksi pienyhtiöiden Russell 2000 -indeksin P/E-kerroin jo yli 45.

  • Ylös
    >