Rahastotietoa

Morningstar: Pääomat virtaavat passiivisiin rahastoihin

Aktiivisen salkunhoidon suosio on sijoittajien keskuudessa hiipumassa Euroopassa. Näin voidaan päätellä rahastotutkimusyhtiö Morningstarin havainnoista.

Morningstarin mukaan eurooppalaiset osakerahastot ovat menettäneet vuoden 2016 jokaisen kuukauden aikana pääomaa.

Morningstarin Direct European Asset Flows -julkaisun tilastot kertovat, että ulosvirtaus on kuitenkin keskittynyt aktiivisiin (tai sellaisina markkinoituihin) rahastoihin. ”Ne ovat menettäneet tammi-lokakuussa 88 miljardia euroa nettomerkintöinä. Sen sijaan indeksirahastoissa merkinnät ovat olleet 12 miljardia positiiviset. Lisäksi etf-osakeindeksirahastot ovat saaneet vajaat kaksi miljardia uutta pääomaa nettona”, toteaa Morningstarin rahastoanalyytikko Matias Möttölä.

Toisin kuin perinteiset sijoitusrahastot, ETF:t eli pörssinoteeratut rahastot ovat noteerattu pörssissä kuten osakkeet. Useimmat ETF:t ovat passiivisesti hoidettuja rahastoja, eli niissä osakkeiden valintaa ei tee salkunhoitaja, vaan rahasto sijoittaa esimerkiksi jonkin indeksin markkina-arvoltaan suurimpiin sijoituskohteisiin.

ETF:ää ei tule sekoittaa indeksirahastoon, jolla ei voida käydä kauppaa pörssissä. Myös indeksirahasto seuraa jotain indeksiä, eikä sekään sisällä aktiivista salkunhoitoa.

ETF:ien avulla sijoittajat voivat hajauttaa sijoittamisen riskiä alhaisilla kustannuksilla, sillä ETF:ien hallinnointimaksut ovat yleensä rahastoja selvästi pienemmät. Passiivisesti hoidetulla ETF:llä sijoittaja voi saavuttaa vähäisin kuluin markkinan keskimääräinen tuotto keskimääräisellä riskillä.

ETF:t voidaan teknisiltä ominaisuuksiltaan jakaa kahteen ryhmään: fyysisiin ETF:iin ja synteettisiin ETF:iin.

Fyysinen ETF sijoittaa suoraan kohteena oleviin arvopapereihin. Rahasto pyrkii fyysisen replikoinnin avulla ostamaan kohdeindeksin arvopapereita samassa tai lähes samassa suhteessa kuin niitä sisältyy kohdeindeksiin. Synteettinen ETF ei omista kohteena olevia arvopapereita vaan muodostaa salkkunsa johdannaisilla.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös