Talouden trendit

Pankkisektorin tulevaisuuden 4 eri skenaariota

Pankkisektori on murroksessa, mutta mitä sille tulee tapahtumaan? Tässä kerrotaan erään ajatushautomon luomasta neljästä eri skenaariosta.

Pankit ovat viime aikoina olleet ahtaalla. Alhaiset korot ovat kutistaneet marginaaleja, joten perinteiset asuntolainat eivät tuota pankille samalla tavalla kuin ennen.

Samalla uudet toimijat ovat tuoneet sijoittajille uusia tuotteita. Tämä tarkoittaa sitä, että sieltä isommastakaan kivijalkapankista ei saa täyttä valikoimaa sijoitustuotteita. Uusia tuotteita ovat vertaislainaus, listaamattomien yritysten osakeannit, yrityksen joukkorahoituspalvelut ja siltalainat.

Koska nykyinen korkoympäristö vähentää perinteisten korkotuotteiden houkuttelevuutta, hakee sijoittaja lisäpalvelut vaihtoehtoiselta toimijalta. Näitä vaihtoehtoisita toimijoita ovat muun muassa Fellow Finance, Invesdor  ja Lainaaja. Sijoittajien siirtyessä käyttämään ainakin osittain vaihtoehtoisten toimijoiden palveluita, ei ”kaikki samasta paikasta”-argumentti olekaan enää validi.

Lisäksi tietoisuus rahastojen korkeista kuluista ETF-tuotteisiin ja niin kutsuttuihin Smart Beta instrumentteihin painavat osaltaan pankkien marginaaleja.

Isojen pankkien huolena on myös edellisen pankkikriisin tuoma lisääntynyt säätely. Säätely voi olla isolle pankille sikälikin ongelma, että kaikkia palveluntarjoajia ei lasketa pankeiksi, joten ne pääsevät kevyemmällä säätelyllä. Toisaalta pankkien huolena on entistä isompien toimijoiden tulo markkinoille. Mitä tapahtuu kivijalkapankille, kun Googlen tapaiset yritykset siirtyvät uusille markkinoille?

Myös sosiaalinen media ja yhtiöiden joukkoanalyysi ovat asioita, jotka voivat vaikuttaa pankkien tarjontaan. Seeking Alpha on sivusto, jolla on yli 10 000 kontribuuttoria. Tällä tavoin saadaan aikaiseksi kattavuus, jonka rinnalla kivijalkapankin tarjonta kalpenee. Seeking Alpha on amerikkalainen sivusto, mutta jo amerikan ulkopuolisten analysoitujen yhtiöidyn lukumäärä peittoaa kattavuudessaan mennen tullen esimerkiksi Nordean yhteistyökumppaneineen asiakkaalle tarjotun analysoitavien yhtiöiden lukumäärän. Syvyydestä tai amerikan sisäisistä yhtiöistä puhumattakaan. Seeking Alphasta saa lisätietoa täältä.

Pankkisektorin tulevaisuus

Pankkisektori on siis murroksessa, mutta mihin se on menossa? Ajatushautomo Maxos tuo esille neljä erilaista tulevaisuuden skenaariota.

  1. Isojen pankkien sopeutuminen muuttuneeseen tilanteeseen. Isot pankin oppivat innovoimaan Apex konseptin mukaisesti. Tällöin pankin tarjoamat internetpalvelut jaetaan ominaisuuksiksi. Koska ominaisuuksia on paljon, voidaan ominaisuuksia kombinoida vaihtoehtoisin tavoin. Tälläinen ominaisuuksien kombo, on se asiakkaalle myytävä tuote. Koska eri kombinaatioitavaihtoehtoja on paljon, on tuotteitakin paljon. Uusia ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti yksi kerrallaan pienissä askelissa ja niiden yhteensopivuus testataan tietokoneavusteisesti. Tämä on siis täysin erilainen lähistyminen perinteiseen malliin verrattuna. Perinteisesti koko järjestelmä uusitaan kerralla tai sitten kehitetään uusi tuote alusta loppuun.
  2. StartUp-maailma. Pankkiliiketoiminta jakautuu pienten toimijoiden tarjoamiin palveluihin.
  3. Apex invaasio. Isot pankit eivät sopeudu, mutta Apex konseptia jo nyt toteuttavat yritykset siirtyvät voitokkaasti pankkiliiketoimintaan. Nämä yritykset ovat kooltaan suuria ja niillä on kokemusta siitä miten jatkuva innovointi toteutetaan isossa skaalassa. Lisäksi yrityksillä on merkittävää softa-osaamista käytössään. Tällaisia yrityksiä ovat Amazon, Facebook, Google ja Microsoft.
  4. Pankkimaailman ekosysteemi. Useat eri toimijat yhdistävät voimansa rakentaakseen asiakaskeskeisen ekosysteemin. Täällä StartUpeille on tilaa ja asiansa osaava yritys pääsee nopeasti käsiksi isoon markkinaan. Teknisesti tämä ei ole vielä mahdollista, mutta ajatelkaapa tulevaisuutta, jossa se olisi mahdollista. Asiakastiedot siirtyisivät eri toimijoiden kesken ja sijoittajan olisi mahdollista tarkastella kaikkia sijoituksiaan yhden varainhoitajan kanssa. Tämä siis huolimatta siitä, että salkku sisältäisi useamman eri palveluntarjoajan tarjoamia tuotteita.

Millaisia ajatuksia kirjoitus herätti? Kirjoita rohkeasti kommentti!

Kommentoi
Ylös
>