Makrotalous

Perustulokokeilu käynnistyy – kokeiluryhmälle tulossa yllätyspostia

Kokeiluryhmään kuuluville maksetaan kahden vuoden ajan perustuloa 560 euroa kuukaudessa.

Perustulokokeilu on Suomessa ainutlaatuinen yhteiskunnallinen koe, joka on ylittänyt myös kansainvälisen uutiskynnyksen. Perustulokokeiluun valikoitiin satunnaisotannalla 2 000 henkilön kokeiluryhmä. Ryhmään kuuluvat saavat asiasta tiedon joulukuun lopussa, kertoo Kela.

Satunnaisotantaan osallistuivat tietyin rajauksin 25–58-vuotiaat henkilöt, joille Kela on maksanut työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa marraskuussa 2016 ja jotka eivät ole saaneet etuutta lomautuksen vuoksi. Ansiosidonnaista päivärahaa saaneet eivät olleet mukana satunnaisotannassa.

Satunnaisotanta kohdistui noin 175 000 henkilöön, jotka muodostavat perustulokokeilun kohdejoukon. Tästä kohdejoukosta valikoitiin satunnaisotannalla 2 000 henkilön kokeiluryhmä.

”Kokeiluun valikoituneista tiedetään, että 48 % on naisia ja 52 % miehiä. 30 % on 25–34-vuotiaita, 29 % 35–44-vuotiaita ja 41 % 45–58-vuotiaita. Henkilöistä 87 % on saanut työmarkkinatukea ja 13 % peruspäivärahaa marraskuussa 2016”, Kelan lakiyksikön päällikkö Marjukka Turunen selventää.

Kokeiluun osallistuminen on kokeiluryhmään valituille pakollista. Perustulon maksaminen voi kuitenkin keskeytyä tai lakata, jos osallistujan elämäntilanne muuttuu. Perustuloa ei voi saada esimerkiksi henkilö, joka alkaa saada kotihoidon tukea, suorittaa varusmies- tai siviilipalvelusta tai muuttaa ulkomaille. Vaikka perustulon maksaminen osalle kokeiluryhmään valituista henkilöistä keskeytyisikin, kokeiluun ei valita uusia osallistujia.

Kokeilun avulla pyritään selvittämään, miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa paremmin vastaamaan työelämän muutoksia. Tavoitteena on myös muuttaa sosiaaliturvaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi. Samalla pyritään vähentämään byrokratiaa ja yksinkertaistamaan monimutkaista etuusjärjestelmää.

Esiselvityksen tavoitteena oli kartoittaa malli, jolla perustulokokeilu voidaan toteuttaa. Kokeilun avulla puolestaan arvioidaan perustulon vaikutuksia eri väestöryhmissä ja tehdään kokonaisarvio kustannuksista.

Perustulon ideana on tarjota kaikille kansalaisille maksetaan säännöllisesti ja ehdoitta rahaa toimeentuloa varten. Syyperustainen sosiaaliturva on kokonaan tai osittain korvattu. Olleellista perustulossa on se, että perustulon määrä ei vähene tulojen noustessa, jolloin se kannustaa henkilöitä vastaanottamaan työtä. Tulojen kasvaessa perustulosta saatu hyöty peritään takaisin verotuksen kautta.

Lisätietoa perustulosta ja perustulokokeilusta löytyy täältä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös