Markkinakommentit

Piristyvä talouskehitys tukee osakkeita

Uusi vuosi 2017 käynnistyy sijoittajan kannalta valoisissa tunnelmissa, arvioi OP Varallisuudenhoidon strategi Jarkko Soikkeli.

Uusi vuosi 2017 käynnistyy sijoittajan kannalta valoisissa tunnelmissa, arvioi OP Varallisuudenhoidon strategi Jarkko Soikkeli.

”Finanssikriisin luoma velkadeflaation varjo alkaa vähitellen hälventymään ja pitkään jatkunut teollisuuden sekä investointien alamäki saattaa vihdoinkin olla kääntymässä”, Soikkeli toteaa OP:n markkinakatsauksessa.

Soikkelin mukaan voimistuva talouskehitys tukee osakkeita korkojen kustannuksella. ”Korkotaso sopeutuu talouskasvun ja inflaation kiihtymiseen nousulla, vaikka erot eri maiden rahapolitiikassa ovat yhä merkittäviä. Rahapolitiikan kiristyssyklin kärjessä kulkevien maiden valuuttakursseilla on parhaat edellytykset vahvistua.”

Osakemarkkinoilla tällainen kehitys tukee strategin mukaan ennen kaikkea syklisten osakkeiden tuloskehitystä ja kursseja. Vaikkakin vuoden loppupuolella tapahtunut sektorirotaatio onkin saattanut edetä hetkellisesti jo liian pitkälle.

Uhkakuviakin toki löytyy, ja ne liittyvät ennen kaikkea politiikkaan.

”Ranskan ja Saksan vaalit sekä Italian pankkisektorin ongelmat luovat uhkakuvia, mutta markkinat ovat niistä jo hyvin tietoisia, eivätkä ne Italiaa lukuun ottamatta ajoitu vuoden alkuun. Näin ollen niiden potentiaali järkyttää markkinoiden tunnelmaa vuoden vaihtuessa on todennäköisesti rajallinen”, Soikkeli toteaa.

Tiedostettujen uhkakuvien sijaan yllättävämpiä tapahtumia olisivat Kiinan talouden hidastuminen uudelleen, ennakoimattomat ongelmat Trumpin finanssipoliittisten elvytystoimien toteutuksessa tai keskuspankkien nopea takinkääntö rahapolitiikassa.

Soikkelin mukaan reaalikorkojen voimakas nousu rahapolitiikan odotusten muuttuessa alkaisi todennäköisesti kuristamaan niin talouskasvua kuin osakemarkkinoiden kohonneita arvostuksia.

”Mutta todennäköisesti nämä riskit tulevat ajankohtaisiksi vasta kuukausien päässä, mikä pitää osakkeet toistaiseksi korkoja houkuttelevampana omaisuusluokkana.”

Kommentoi
Ylös
>