Makrotalous

Taantuma on selätty – kotimainen kysyntä kannattelee kasvua

Käänteestä huolimatta tuotannolliset investoinnit ovat tasoltaan vaatimattomat.

Ristiriitaisen vastaanoton saanut Suomen kilpailukykysopimus on yksi kasvua tukeva tekijä. Suomen Pankin tuoreen ennusteen mukaan kilpailukykysopimus hidastaa keskiansioiden ja yksikkötyökustannusten kasvua vuonna 2017. Tämä puolestaan vauhdittaa investointien, viennin ja BKT:n kasvua.

”Toisaalta kansainvälisen talouden näkymät ovat kesän 2016 tilanteeseen verrattuna heikommat ja Suomen vientikysyntä jää pienemmäksi. Parantuvan kilpailukyvyn ansiosta Suomen vienti kuitenkin kääntyy kasvuun ja tukee BKT:n suotuisaa kehitystä ennustejakson loppua kohden, keskuspankki toteaa”, keskuspankki toteaa.

Kilpailukykysopimusta tärkeämpi tekijä kasvun vauhdittajana löytyy sekin kotimarkkinoilta.

Suomen Pankin mukaan yksityinen kulutus on merkittävin kasvua tukeva tekijä varsinkin ennustejakson alkupuolella. ”Kotitalouksien reaalisten käytettävissä olevien tulojen kasvua tukevat työllisyystilanteen vähittäinen paraneminen sekä hidas inflaatio.”

Käytettävissä olevien tulojen kasvu hidastuu vuonna 2017 vain hieman, sillä työn verotus kevenee.

kotitaloudet tulot kulutus kansantalous talous

Investoinnit ovat lisääntyneet vuodesta 2015 alkaen selvästi aiemmin arvioitua nopeammin. Keskuspankin mukaan rakennusinvestointien erittäin ripeän kehityksen ohella myös tuotannollisissa investoinneissa on nähty käänne kasvuun. Tämä myönteistä myös tulevaisuuden tuotantopotentiaalin kannalta.

Käänteestä huolimatta tuotannolliset investoinnit ovat tasoltaan vaatimattomat, Suomen Pankki varoittaa. ”Suomen tehdasteollisuuden hyvin pitkään heikkona jatkunut tilanne on kääntymässä parempaan suuntaan. Teollisuustuotanto on vuoden 2016 aikana kasvanut edellisvuotisesta ensimmäisen kerran neljään vuoteen.”

Kommentoi
Ylös
>