Sijoittajan verotus

Suomi rankaisee keski- ja suurituloisia verotuksen progressiolla

Palkansaajan työssä etenemistä ja tulojen lisäystä verotetaan Suomessa ankarasti, muistuttaa Veron

Liiton mukaan keskituloisen palkansaajan 100 euron palkankorotuksesta peräti 47 euroa menee veroihin. Marginaaliveroprosentti on 42 200 euron palkkatasolla Pohjoismaiden korkein ja siten vähiten kannustava. Verotuksen ero korostuu selvästi kun verrataan Ruotsiin. Naapurimaassa 42 200 euron tuloilla veroprosentti on 5,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin Suomessa.

Tulokset käyvät ilmi Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016 -selvityksestä, jossa vertaillaan työn verotusta 18 OECD-maassa neljällä eri palkkatasolla. Selvityksen on laatinut Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola.

Pienten palkkojen verotus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa, mutta tulojen noustessa verotus muuttuu kireämmäksi. Esimerkiksi suomalaista keskipalkkaa eli 42 200 euroa vuodessa ansaitsevan veroprosentti on 2,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Tällä tulotasolla verotus on vertailumaiden viidenneksi kireintä.

Suomen palkkaverotus on kansainvälisesti vertailtuna varsin progressiivista. Vertailun suurituloisinta, 137 000 euroa vuodessa ansaitsevaa palkansaajaa verotetaan Suomessa peräti 7,8 prosenttiyksikköä ankarammin kuin muissa Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Suurituloisen veroprosentti on kolmanneksi korkein Belgian ja Italian jälkeen.

Veronmaksajain Keskusliiton mukaan kuluvana vuonna tuloverotuksen progressio kiristyi yhä Suomessa, kun pienituloisten palkansaajien verotusta kevennettiin ja suurituloisten kiristettiin.

”Euroopassa veropolitiikka on kääntymässä talouskasvua ja työllisyyttä vahvistavaan suuntaan. Tästä esimerkkeinä ovat etenkin Belgia ja Itävalta, jotka kevensivät kuluvana vuonna reippaasti palkkaverokiilaa kilpailukykyä ja kasvua tavoittelevilla verouudistuksilla”, Mikael Kirkko-Jaakkola toteaa.

Suomalaiset työnantajamaksut ovat lähellä eurooppalaista keskitasoa. Esimerkiksi Virossa ja Ruotsissa työnantajamaksut ovat selvästi Suomea korkeammat, Norjassa selvästi matalammat ja Tanskassa ne ovat lähes olemattomat.

Lue lisää Veronmaksajain Keskusliiton sivuilta.

Kommentoi
Ylös
>