Osakeanalyysit

Inderes odottaa kovaa tuloskasvua SRV:ltä

SRV tulee lyömään pöytään kovat tulosluvut, uskoo Inderes. Analyysitalo nosti rakennusyhtiön suositusta selvästi.

SRV Yhtiöt raportoi neljännen kvartaalin tuloksensa torstaina. Inderes odottaa yhtiöltä vertailukauteen nähden vahvaa tuloskehitystä sekä positiivisia näkymiä ja selvää tuloskasvua ennakoivaa ohjeistusta vuodelle 2017.

”Näkemyksemme mukaan osakkeessa on vahvojen tuloskasvunäkymien ja alkuvuoden kurssilaskun myötä taas nousupotentiaalia. Ennustamme SRV:n tehneen kausiluontoisesti vahvalla Q4:lla 317 MEUR:n liikevaihdon (Q4’15: 227 MEUR), mikä on hieman Thomson Reutersilta saadun kolmen analyytikon konsensuksen keskiarvon yläpuolella. Odotamme SRV:n liikevaihdon kasvaneen Q4:lla kokonaisuutena 40 % vertailukaudesta”, Inderes toteaa.

Liikevaihdon kasvua tukevat usean suuren toimitilahankkeen tuoma kasvu ja eritoten omaperusteisten asuntokohteiden merkittävästi kasvavat valmistumis- ja tuloutusmäärät.

SRV:n kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdon analyysitalo uskoo kasvavan hiukan vertailukaudesta ruplan vahvistumisen takia, mutta olevan hankkeiden valmistumisen takia matalalla tasolla.

”Odotamme SRV:n liikevoiton kasvaneen Q4:lla selvästi vertailukaudesta 25 MEUR:oon (Q4’15: 17 MEUR), mikä ylittää hieman konsensusodotusten keskiarvon (24 MEUR). SRV:n kannattavuutta nostaa ennusteessamme kasvavat toimitilakohteiden tuloutumisasteet, laskeva matalakatteisen urakoinnin osuus liikevaihdosta ja merkittävästi kasvavat omaperusteisten asuntojen myynti- ja valmistumismäärät.”

Inderes odottaa osinkoehdotuksen olevan 0,12 euroa/osake, mikä on noin 40 prosenttia raportoidusta osakekohtaisesta tuloksesta. Tosin SRV voi osinkopolitiikkansa puitteissa jakaa korkeammankin osingon.

Raportissa Inderesin huomio kiinnittyy eritoten ohjeistukseen ja markkinanäkymiin, mutta myös tiedot asuntorakentamisen myynti- ja aloitusmääristä, sekä tilauskannan kehittymisestä kiinnostavat.

Yhtiön tilauskanta tulee olemaan edelleen korkealla, mutta uusien merkittävien tilauksien puuttuessa ei uutta ennätystä tulla todennäköisesti näkemään, Inderes uskoo. ”Q3’16:n lopussa tilauskanta oli 1888 MEUR. Odotamme SRV:n ohjeistavan selvää tuloskasvua kuluvalle vuodelle ja kasvavia omaperusteisten asuntojen valmistumismääriä.”

SRV:n osakekohtainen osien summa on analyysitalon perusskenaariossa tällä hetkellä noin 5,5 euroa per osake. Inderesin vahvalla tuloskasvuennusteella kuluvan vuoden 2017 P/E-kerroin on 11x ja EV/EBIT-kerroin 12x. Arvostusluvut ovat sekä absoluuttisesti että vertailuryhmään nähden kohtuullisia, Inderes arvioi.

SRV:n tasepohjainen arvostustaso on myös edelleen maltillinen.

Inderes nostaa SRV:n suosituksen lisää-tasolle aiemmasta vähennä-tasosta ja toistaa 5,50 euron tavoitehinnan.

Inderes osakeanalyysi mallisalkku sijoittaminen osakkeet

Kommentoi
Ylös
>