Kasvuosakkeet

Kotipizza on kärsivällisen sijoittajan helmi

Kotipizzan pääomistajan irtautuminen voi painaa osaketta lyhyellä aikavälillä, mutta pitkäaikaisen sijoittajan kannattaa nyt hypätä Kotipizzan kyytiin, suosittaa Inderes.

Yhtiön suurin omistaja Sentica Partners, jolla on peräti 63 prosentin omistus, ilmoitti viime viikolla selvittävänsä tapoja keventää omistustaan Kotipizzassa, minkä jälkeen osakekurssi on laskenut lähes euron.

Sentican irtautuminen voi painaa osaketta lyhyellä aikavälillä, mutta tätä pitkäaikaiselle sijoittajalle hyvänä paikkana hypätä Kotipizzan kyytiin, arvioi Inderes.

Miksi Inderes antaa näin yllättävän suosituksen?

Lyhyellä aikavälillä osakekurssissa laskupaineita

”Kotipizzan osake reagoi Sentican ilmoitukseen negatiivisesti, mikä on täysin perusteltua. Kovinkaan usein pääomistajan osakemyyntejä (tai sellaisten julkista selvittämistä) ei voida pitää positiivisena signaalina varsinkaan, jos myyjällä on edustusta yhtiön hallituksessa, mistä näkyvyys on selvästi muita omistajia parempi. Osake onkin nyt korjannut alaspäin lähes euron Sentican ilmoituksesta. Pidämme mahdollisena, että Sentican irtautuminen luo lyhyellä aikavälillä painetta Kotipizzan osakekurssille, koska tyypillisesti suurten osakemyyntien toteuttamiseksi ostajat vaativat alennusta vallitsevaan kurssitasoon. Osake on nyt korjannut mielestämme riittävästi alaspäin ja pidämme tätä pitkäaikaiselle sijoittajalle mahdollisuutena toteuttaa ostot hyvällä hinnalla”, analyysitalo perustelee.

Sentican irtautuminen mahdollisesti pienissä erissä monelle eri toimijalle voi tuoda pidemmässä juoksussa osakkeelle lisää likviditeettiä ja sitä kautta tehostaa hinnanmuodostusta ja kiinnostavuutta sijoittajien silmissä. 

Inderes ei tehnyt muutoksia Kotipizzan lähivuosien ennusteisiin.

”Kotipizza-ketjun kaksi viikkoa sitten raportoimat joulukuun myyntiluvut olivat jälleen erinomaiset (+20 % vertailukaudesta) ja nostimme silloin ennustettamme tilikauden 2016 ketjumyynnistä 90,3 MEUR:oon (aik. 88,9 MEUR). Kotipizza-ketjuun kuuluvien ravintoloiden myynnin kasvu on ollut hyvin vahvaa vuosien 2015 (+10 %) ja 2016 (+17 %) aikana.”

Kovaa kasvua

Yhtiö on toteuttanut laajan ilme- ja konseptiuudistuksen 2015-2016 aikana, mikä on selvästi vedonnut kuluttajiin. Kasvuvauhti on ollut moninkertaista Suomen pikaruokamarkkinoiden yleiseen markkinakasvuun nähden, mutta Inderes ei odota tämän tasoisen kasvun jatkuvan enää kauaa.

Kotipizzan vertailukauden luvut muuttuvat koko ajan haastavammiksi lyödä ja Inderes odottaa ketjumyynnin kasvun hidastuvan tilikaudella 2017 noin 6 %:n tasolle.

Pienikin ketjumyynnin kasvu tekee hyvää Kotipizza Groupin tulokselle, Inderes toteaa. Suurin osa konsernin tuloksesta muodostuu franchise-yrittäjien myynnin perusteella kerätyistä franchise-maksuista, jotka valuvat erittäin hyvällä hyötysuhteella tuloslaskelman läpi vaikuttaen positiivisesti Kotipizzan suhteelliseen kannattavuuteen.

Franchising-toimintaan perustuvan liiketoimintamallin matala riskitaso, vahva kassavirta ja hyvä osingonmaksukyky pitävät riski/tuotto-suhteen nykyiseen markkinatilanteeseen nähden houkuttelevana ja siksi analyysitalo pitää nyt Kotipizzaa hyvänä ostokohteena.

”Odotamme konsernin liikevaihdon kasvavan 9 % tilikaudella 2017 tasolle 75,5 MEUR ja liikevoiton kasvavan 6,7 MEUR:oon (2016e: 5,8 MEUR), mikä tarkoittaa 8,9 %:n liikevoittomarginaalia (2016e: 8,4 %). Odotamme yhtiön osingon nousevan tänä keväänä 0,47 euroon (0,35) ja ensi keväänä 0,55 euroon. Nämä tarkoittavat noin 70 %:n osingonjakosuhdetta.”

Kotipizza Groupin osakkeen arvostus on houkutteleva sekä Helsingin pörssin yleiseen tasoon nähden että kansainväliseen pikaruokamarkkinoiden toimijoista koostuvaan verrokkiryhmään nähden, Inderes toteaa.

”Vuosien 2016 ja 2017 ennustetut P/E-luvut ovat 15x ja 13x ja vastaavat osinkotuotot 4,7 % ja 5,5 %. Tulospohjainen arvostus on noin 40-50 % verrokkiryhmän alapuolella ja osinkotuotot yli kaksinkertaiset verrokkiryhmään nähden.”

Inderes nostaa Kotipizza Groupin suosituksen osta-tasolle aiemmasta Lisää-tasosta ja toistaa 12,3 euron tavoitehinnan.

Inderes osakeanalyysi mallisalkku sijoittaminen osakkeet

Kommentoi
Ylös
>