Kasvuosakkeet

Amazon kasvaa edelleen

Eilen yöllä tuloksensa julkistanut Amazon oli osalle sijoittajista pettymys. Tässä artikkelissa kerrotaan mitä tuloksesta pitäisi ajatella.

Eilen yöllä tuloksensa julkistanut Amazon oli osalle sijoittajista pettymys. Tässä artikkelissa kerrotaan mitä tuloksesta pitäisi ajatella.

“Amazon Prime palvelun asikkaat voivat nyt valita 50 miljoonan tuotteen joukosta ilmaisella kahden päivän toimitusajalla…Amazon Primen videopalvelu on laajentunut yli kahteensataan maahan…Prime Now palvelu mahdollistaa parhaimmillaan yhden tunnin tilausajan ja  on mahdollista 18 uudessa kaupungissa…Miljoonat uudet tilaajat liittyivät maksullisen palvelun joukkoon”, kertoo Amazonin toimitusjohtaja ja perustaja Jeff Bezos.

Osavuotiskatsauksen lukemat eivät kuitenkaan kaikkia sijoittajia miellyttäneet ja osake tippui jälkikaupankäynnissä 4,15 prosenttia. Katsotaanpa lukuja hieman tarkemmin. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 22 prosenttia 43,7 miljardiin dollariin. Analyytikot olivat odottaneet liikevaihdoksi 980 miljoonaa dollaria enemmän. Vuositasolla liikevaihto kasvoi 27% 137 miljardiin dollariin.

Amazon web servicen liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 3,5 miljardiin dollariin. Kasvua oli 47 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Amazon web servicen liikevoitto kasvoi 926 miljoonaan dollariin. Liikevoiton kasvu oli vuositasolla 60 prosenttia ja Amazon web servicen kate 26%.

Vuoden laimennettu osakekohtainen tulos oli 4,9 dollaria, kun se vuosi sitten oli 1,25 dollaria. Tässä on kasvua huimat 292 prosenttia. Vuosineljänneksen laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,54 dollaria, eli 0,19 dollaria enemmän kuin mitä analyytikot olivat odottaneet.

Kasvun iso kuva

Kuten yllä olevasta huomataan, voi osavuotiskatsausten lukuja olla hankala tulkita. Etenkin, kun Amazonin osake on niin kallis. Toisaalta liikevaihto kasvoi. Toisaalta liikevaihto ei kasvanut niin paljon kuin oli ennustettu. Toisaalta tulos kasvoi enemmän kuin mitä oli odotettu. Massiivisen kokoisessa yrityksessä myös tapahtuu paljon asioita ja isoa kuvaa voi olla hankalaa hahmottaa. Liikevaihto on paras kasvun mittari, koska se mittaa ainoastaan yrityksen myynnin kehittymistä. Esimerkiksi tulokseen vaikuttavia asioita on useampi. Tällöin variaatio kasvaa ja isoa kuvaa on vaikeampi hahmottaa.

Kun metsää ei näy puilta, on hyvä ottaa askel taaksepäin ja tarkastella pitkää aikaväliä. Pitkä aikaväli on seitsemän vuotta. Etenkin Amazonin tapauksessa kausivaihtelua on paljon. Siksi tarkasteluvälin tulee olla kokonainen vuosi. Lisäksi on hyvä käyttää koko vuoden liikevaihtoa. Koko vuoden liikevaihto sisältää enemmän dataa kuin yhden vuosineljänneksen liikevaihto. Kun dataa on enemmän on variaatiota vähemmän. Siksi koko vuoden liikevaihto on hyvä tarkasteluperuste.

Kun Amazonia näin tarkastelee, nähdään, että kasvu jatkuu edelleen tasaisena.

Amazon, osavuotiskatsaus, kasvusijoittaminen, kasvuyritys, kasvuyhtiö, osakesijoittaminen

Miksi Amazon kasvaa?

Tähän on listattuna muutamia syitä sille miksi Amazon kasvaa.

Ensinnäkin Amazon on perustajansa luotsaama yritys. Tutkimusten mukaan perustajien johtamat yritykset pärjäävät keskivertoa paremmin.

Amazonilla on digitaalisia tuotteita ja digitaalinen alusta. Digitaaliset alustat sisältävät usein ”voittaja vie kaiken”-rakenteen. Se on hyvä uutinen voittajalle ja huono uutinen voittajan kilpailijalle. Kun alustalla on paljon myyjiä, on alusta ostajille houkutteleva paikka. Onhan siellä valinnanvaraa. Amazonin alustalla on 100 000 myyjää, jotka tekevät vähintään 100 000 dollarin liikevaihtoa.

Lisäksi Amazonilla on niin sanottu APEX-rakenne. Se pystyy tietokoneavusteisesti integroimaan uusia palasia vanhaan tuotteeseensa. Jatkuva integraatio mahdollistaa sen, että Amazonin tuote on jatkuvasti ajan tasalla. Amazon on siis rakennettu tavalla, joka mahdollistaa innovatiivisuuden säilymisen massiivisen kokoisessa yrityksessä.

Vastuunrajoitus: Kirjoittaja omistaa Amazonin osakkeita.

Kommentoi
Ylös
>