Arvo-osakkeet

Apetit petti selvästi odotukset ja tavoitteiden saavuttaminen on entistä haastavampaa

Apetitin Q4-raportti oli odotuksia heikompi. Inderes laski lähivuosien ennusteita sekä suositusta entistä vaikeammalta näyttävän markkinatilanteen takia.

Apetitin Q4-raportti oli odotuksia heikompi. Inderes laski lähivuosien ennusteita sekä suositusta entistä vaikeammalta näyttävän markkinatilanteen takia.

Neljännen kvartaailin liikevaihto laski 12 prosenttia vertailukaudesta 100 miljoonaan ja alitti Inderesin 110 miljoonan euron ennusteen. Liikevaihdon lasku johtui täysin Viljakauppa-segmentistä, jota on koko vuoden vaivannut korkeat kansainväliset varastotasot ja matalat marginaalit, Inderes toteaa aamukatsauksessaan. Kaikkien muiden segmenttien (Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet ja Kalajalosteet) liikevaihdot olivat kasvussa.

Operatiivinen Q4-liikevoitto laski 1,6 miljoonaan euroon, mikä alitti Inderesin 2,2 miljoonan euron ennusteen selvästi. Kannattavuus heikkeni huolestuttavasti etenkin Ruokaratkaisut-segmentissä. ”Tuloksen pelasti 1,5 MEUR:n tulososuus osakkuusyhtiö Sucrokselta, joka nosti Q4:n EPS:n 0,38 euroon (Q4’15: 0,36) ja yli meidän ennusteen (0,33 euroa). Hallituksen osinkoehdotus oli odotusten mukainen 0,70 euroa (2015: 0,70)”, analyysitalo toteaa.

Inderesin päivitetyillä ennusteilla Apetitin EV/EBIT-kertoimet vuosille 2017 ja 2018 ovat 15x ja 9x. Jos Apetit yltäisi vuonna 2018 yli 20 miljoonan euron käyttökatteeseen, olisi osakkeen nykyinen arvostus erittäin matala (EV/EBITDA noin 4x).

Inderes suhtautuu tulosnäkymiin kuitenkin varauksella.

”Viimeiset kolme heikkoa osavuosikatsausta, lokakuussa annettu tulosvaroitus ja varovaiset markkinanäkymät vuodelle 2017 saavat meidät kuitenkin suhtautumaan varauksella näin jyrkästi paranevaan tulostasoon, sillä jatkuvasta ongelmien ratkaisusta huolimatta aina jossain segmentissä näyttää olevan uusia ongelmia, jotka johtavat tulospettymyksiin. Odotamme 2018-käyttökatteen nousevan 15 MEUR:oon, mikä olisi jo vahva suoritus, sillä se tarkoittaa käyttökatteen kaksinkertaistumista vuoden 2016 tasosta (2016: 7,5 MEUR).”

Osakkeen suurinta laskuvaraa rajoittaa tällä hetkellä erittäin matala tasepohjainen arvostus (P/B 0,68x) ja lähivuosien noin viiden prosentin osinkotuotto. ”Sijoittajan kannattaa kuitenkin huomata se, että yhtiö on viimeiset kolme vuotta jakanut osinkoa selvästi enemmän kuin se on onnistunut tekemään tulosta. Pidemmän päälle näin korkea taso ei ole kestävä, ellei yhtiö onnistu kääntämään kannattavuuttaan viimeisen kolmen vuoden aikana nähdyltä tasolta”, analyysitalo muistuttaa.

Yhtiön vuodelle 2018 asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen näyttää yhä haastavammalta. Inderes haluaa nähdä selkeämpiä merkkejä kannattavuuskäänteestä, jotta se voisi nostaa ennusteen lähemmäksi yhtiön julkilausuttuja tavoitteita. Inderes toistaa 13,5 euron tavoitehinnan ja laskee suosituksen kurssinousun takia vähennä-tasolle aiemmasta lisää-tasosta.

Inderes osakeanalyysi mallisalkku sijoittaminen osakkeet

Kommentoi
Ylös
>