Sijoitusuutiset

BlackRock: Institutionaaliset sijoittajat laittavat käteisen töihin vuonna 2017

BlackRockin vuosittaisen kyselyn mukaan 25 prosenttia suurista institutionaalisista sijoittajista aikoo vähentää käteisvarojaan tänä vuonna.

Vain 13 prosenttia vastaajista suunnitteli kasvattavansa käteisen osuutta. Kysely osoittaa institutionaalisten sijoittajien aikovan laittaa käteisen töihin tänä vuonna ja siirtävän varoja likviditeetiltään heikkoihin kohteisiin. Ne myös harkitsevat entistä useammin korkeatuottoisia, epätavanomaisia omaisuusluokkia.

Tutkimuksessa haastateltiin 240 institutionaalista sijoittajaa, jotka hallinnoivat yhteensä 8 biljoonan dollarin varoja ympäri maailmaa. Juuri Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen suoritetun tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten suursijoittajat aikoavat hajauttaa varojaan eri omaisuusluokkien välille vuonna 2017.

“Viime vuonna sijoittajien ongelmana olivat osakkeiden heikko menestys ja negatiiviset korkotuotot, mikä lisäsi paineita saada tuottoa. Reflaatio juurtunee markkinoille tänä vuonna ja voi olla viimeinen kimmoke institutionaalisille sijoittajille miettiä käteisvarojaan ja riskinottoaan. Kiinnostus heikosti likvideihin omaisuusluokkiin kasvaa merkittäväksi sijoittajien etsiessä uusia tapoja saada tuottoja”, sanoo Peter Nielsen, BlackRockin institutionaalisen bisneksen johtaja Manner-Euroopassa.

Heikosti likvidit omaisuuslajit suosiossa

Reaaliomaisuuden, esimerkiksi infrastruktuurin, hyödykkeiden ja viljeltävän maan, odotetaan saavan eniten institutionaalisten sijoittajien varoja tänä vuonna. 58 prosenttia sijoittajista aikoo lisätä sijoituksiaan reaaliomaisuuteen. Viime vuonna vastaava luku oli 49 prosenttia.

Sijoittajista 47 prosenttia aikoo kasvattaa sijoituksiaan kiinteistöihin. Eniten kasvua on nähtävissä Aasian-Tyynenmeren alueella; kakkosena on Manner-Eurooppa.

Pääomasijoitusten näkymät ovat myös hyvät – 48 prosenttia sijoittajista suunnittelee sijoitustensa kasvattamista. Trendi on sama kaikilla maantieteellisillä alueilla.

“Institutionaaliset sijoittajat ymmärtävät, että heidän on tehtävä jotain toisin saadakseen haluamansa tuloksen. Sijoittajat etsivät yhä tiiviimmiin vaihtoehtoisia tulonlähteitä ja kääntyvät heikosti likvidien strategioiden puoleen parantaakseen tuottoaan. Monet vaihtoehdoiset omaisuuslajit, kuten pitkien vuokrasopimusten kiinteistöt, infrastruktuuri ja uusiutuvat luonnonvarat, voivat tarjota inflaatiosuojaa sekä turvattuja tulovirtoja”, sanoo Edwin Conway, BlackRockin globaalin institutionaalisen bisneksen johtaja.

Lainasijoitukset kasvussa

Korkosijoituksissa siirrytään strategioihin, joista on mahdollista saada tavallista suurempaa tuottoa. Yksityiset luotot ovat selvässä johdossa kaikilla alueilla ja kaikille sijoittajatyypeille – 61 prosenttia sijoittajista aikoo lisätä sijoituksiaan niihin.

Sijoittajat lisäävät sijoituksiaan Yhdysvaltain pankkilainoihin (26 %), high yield -lainoihin (23 %), arvopaperistettuihin omaisuuseriin (22 %) sekä kehittyvien markkinoiden lainoihin (19 %).

Aasian-Tyynenmeren sekä Pohjois-Amerikan sijoittajat uskovat korkosijoitustensa pysyvän ennallaan, mutta eurooppalaiset odottavat omiensa vähenevän.

Sijoitukset hedge-rahastoihin laskevat

Eläkevakuutusyhtiöt vähentävät sijoituksiaan hedge-rahastoihin (-22 %) varsinkin Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa ja siirtävät varoja pitkän duraation joukkolainoihin. Vakuuttajat seuraavat samaa polkua.

Aktiiviset ja passiiviset osakesijoitukset

28 prosenttia vastaajista aikoo lisätä sijoituksiaan aktiivisiin osakestrategioihin verrattuna passiivisiin strategioihin. Yli puolet aikoo pitää aktiivisten ja passiivisten sijoitusten osuuden entisellään.

17 prosenttia haluaa lisätä sijoituksiaan passiivisiin strategioihin.

BlackRock kysyi näkemyksiä 240 suurimmalta institutionaaliselta asiakkaaltaan, jotka edustavat 8 biljoonan dollarin varoja. Kysely tehtiin kolmen viikon aikana marraskuun 2016 puolivälistä alkaen.

Kommentoi
Ylös
>