Asunnot ja kiinteistöt

Ekonomisti: Käynnissä on kaupungistumisen uusi aalto

Kerrostaloasuntojen rakentamismäärä kokonaisuudessaan lähestyy 1970-luvun maaltamuuton tasoa, kertoo Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti.

Suomen talouden viimeaikainen myönteinen kehitys enteilee, että asuntomarkkinoilla pitkään patoutunut kysyntä purkautuu tänä vuonna.  Useat merkit viittaavat siihen, että asuntokaupan tahti kiihtyy ja kannattelee myös asuntorakentamista, todetaan Rakennusteollisuus RT:n asuntomarkkinoiden teemakatsauksessa.

Tilastokeskuksen marraskuun alustavien tietojen perusteella Suomessa aloitettiin viime vuonna arviolta kaikkiaan 38 000 asunnon rakentaminen. Asuntotuotanto on painottunut vahvasti pieniin kerrostaloasuntoihin ja kasvukeskuksiin. RT:n mukaan kerrostaloasuntojen rakentamismäärä kokonaisuudessaan lähestyy tasoa, jolla oltiin viimeksi 1970-luvun maaltamuuton aikaan.

”Käynnissä on kaupungistumisen uusi aalto, joka edellyttääkin asuntojen merkittävää uudistuotantoa, jotta asumismenot eivät lähde hallitsemattomaan kasvuun”, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen sanoo.

valmistuneet asunnot talotyypeittäin asuminen rakentaminen

Pakarisen mukaan työllisyyden koheneminen, kuluttajien luottamuksen korkea taso sekä asuntolainojen reaalikorkojen painuminen nollaan saavat suomalaisia taas asuntokaupoille. Nostetut asuntolainat ovat kääntyneet kasvu-uralle ja asuntokauppavuosi on alkanut reippaasti.

”Yhtenä vauhdittavana tekijänä nostaisin esiin vuonna 2010 syntyneiden ikäluokan, joka on suurin sitten vuoden 1996 ja joka aloittaa koulun tänä vuonna. Monet kotitaloudet ovat heikon taloudellisen kehityksen aikana siirtäneet muuttopäätöstään isompaan asuntoon, mutta nyt talouden virkoamisen myötä perheillä on paremmin rahkeita siirtyä tarpeiden mukaiseen asuntoon. Kun muuttopäätöksiä tehdään usein ennen lapsen koulun alkamista, on selvää, että tämä vuosi on vilkasta asunnonvaihtojen aikaa.”

”On kiinnostavaa, kohdistuuko purkaus yhä kaupunkien keskustoihin vai hakevatko kotitaloudet lisää tilaa keskusta-alueiden liepeiltä. Ainakin omakotitaloille näyttäisi olevan kasvavaa kysyntää, jota tosin jarruttavat tiukat rahoitusehdot”, Pakarinen pohtii.

RT:n mukaan pienten kerrostaloasuntojen tuotannon kasvun taustalla ovat tämän vuosikymmenen aikana olleet vahvasti erilaiset sijoittajatahot. Ennätyksen alhaiset korot yhdessä vuokrien nousuvauhdin kanssa ovat taanneet asuntosijoittamisen suosion.

Pakarinen muistuttaa kuitenkin, että markkinoille valmistuu paraikaa runsaasti uusia asuntoja, joka voi heikentää uusien asuntosijoitusten intoa. Tämä puolestaan vähentäisi asuntojen tuotantoa ja vuokra-asuntojen tarjontaa.

2 kommenttia
  • Urbaani Vuokranantaja sanoo:

    Ennustan vuodesta 2017 erityisen vilkasta asuntomarkkinoilla, positiivisen taloustilanteen ansiosta. Asuntoja tulee varmasti ennätysmäärä myyntiin, mutta kuinka moni kauppa toteutuu? Siinä mielenkiintoinen kysymys.

    Taloustilanteen elpyminen kasaa painetta korkojen nousulle ja pankit kiristävät lainansaantiehtojaan. Tilanne siis sama, jossa olemme eläneet vuodesta 2008 lähtien, pankin lainaehtona on vanhan asunnon myynti. Ketjua on vaikea purkaa ja uudistuotantoa valmistuu kovaa vauhtia lisää. Tilanne on mielestäni vähintäänkin arveluttava.

  • Ylös
    >