Osakeanalyysit

Inderes: Neste tarjoaa hyvää tuottoa suhteessa riskiin

Analyysitalo nosti Nesteen osakkeen suositusta.

Neste julkaisi eilen Q4-tuloksensa, joka oli operatiivisesti odotetun vahva, Inderes arvioi aamukatsauksessaan. ”Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto oli linjassa ennusteiden kanssa, mutta 1,30 euron osinko ylitti sekä meidän että konsensuksen ennusteet.”

Viimeinen kvartaali oli hieno lopetus vuodelle 2016, mutta koholla olevan poliittisen epävarmuuden vuoksi osake päätyi 5,5 prosentin laskuun eilisen päätteeksi.

Nesteen operatiivinen kannattavuus oli pitkälti linjassa sekä Inderesin että konsensuksen ennusteiden kanssa. Divisioonatasolla Öljytuotteet paransi selkeästi vertailukaudesta ja ylitti hienoisesti Inderesin ennusteen odotuksia korkeamman jalostusmarginaalin vuoksi.

Neste avainluvut ennusteet EPS

Uusiutuvat tuotteet oli vahva viimeisellä kvartaalilla, kun hyvä kysyntä takasi korkeat myyntimäärät. Inderesin mukaan hyvä volyymikehitys paikkasi aavistuksen odotettua heikommat marginaalit Uusiutuvissa tuotteissa ja vertailujakson kertaluontoisista ja takautuvista verohelpotuksista oikaistuna kvartaali oli Uusiutuville sen historian paras kvartaali.

Onnistuneen neljänneksen suorituksen kruunasi vähittäismyynnin vahva kvartaali, jossa kokonaismyyntimäärien nousu yhdessä hyvien yksikkömarginaalien kanssa pitivät operatiivisen liikevoiton hyvällä tasolla kausiluonteisesti haastavalla kvartaalilla.

Tulosta kasvattivat myös ei-kassavirtavaikutteinen varastovoitto (51 MEUR). Valuuttojen käypien arvojen muutoksista johtuen Nesteen rahoituskulut olivat alhaiset ja yhdessä alhaisen efektiivisen verokannan kanssa ne kasvattivat osakekohtaista tulosta. Vertailukelpoista osakekohtaista tulosta Neste teki 0,89 euroa, mikä ylitti ennusteet.

Neste on luopunut numeerisista ohjeistuksista, mutta kommentoi näkymiään sanallisesti. Yhtiö odottaa Öljytuotteiden viitemarginaalin olevan kuluvana vuonna noin vuoden 2016 tasolla, ja tavoittelee yli 5,5:n lisämarginaalia H2’16:lla.

Myös Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaalin odotetaan olevan keskimäärin vuoden 2016 tasolla. Vuodelle 2017 Uusiutuvien tuotteiden nimelliskapasiteetti kasvaa 2,6 miljoonaan tonniin ja yhtiö myös laski muuttuvien kustannusten ohjaustaan 110 dollariin tonnilta, jonka vaikutus kokonaismarginaaliin on positiivinen.

”Teimme vain maltillisia muutoksia ennusteisiimme, sillä kommentit olivat pitkälti odottamamme kehityksen mukaisia. Kuluvan vuoden ennusteemme nousivat noin 3-4 % ja odotamme tältä vuodelta 909 MEUR:n vertailukelpoista liikevoittoa”, Inderes toteaa.

Analyysitalon päivitetyillä ennusteilla kuluvan vuoden P/E-luku on 12x ja vastaava EV/EBITDA-kerroin on 7x. Tasepohjainen arvostus on prosessiteollisuuden yritykselle korkeahko 2,0x, mutta kohtuullinen suhteutettuna korkeaan pääoman tuottoon.

”Mielestämme arvostus on jo absoluuttisesti houkutteleva, mikä laskee kokonaisriskiprofiilia. Mielestämme yhtiön konservatiivisuus investointipäätöksen suhteen alensi riskejä kokonaiskuvan kannalta ja näemme riski/tuotto-suhteen jo varovaisen positiivisena.”

Inderes toistaa Nesteen osakkeen 33,0 euron tavoitehinnan ja nostaaa suosituksemme tasolle lisää aiemmasta vähennä-tasosta arvostuksen ollessa jo houkutteleva.

Inderes osakeanalyysi mallisalkku sijoittaminen osakkeet

Kommentoi
Ylös
>