Arvo-osakkeet

Inderes nosti pääomasijoitusyhtiö Capmanin tavoitehintaa

CapMan osakekurssi sijoitusyhtiö osake

Analyystalon mukaan CapMan etenee oikeaan suuntaan uuden strategiansa kanssa ja osakkeen taseperusteinen arvostus on edelleen hyvin maltillinen suhteessa lähivuosien tuottopotentiaaliin.

CapMan kertoi Q4-tuloksensa yhteydessä konkreettisista askelista strategiansa toteuttamiseksi. Yhtiö lanseerasi uuden infrastruktuuriin sijoittavan sijoitusalueen ja ilmoitti hybridilainansa takaisinlunastuksesta. Lisäksi yhtiö kertoi harkitsevansa Norvestian markkinasalkun kaupallistamista ja avasi tarkemmin tavoitteitaan sijoitussalkkunsa suhteen.

Kokonaisuutena Q4-raportissa kerrotut toimenpiteet ovat askelia oikeaan suuntaan ja yhtiöllä on hyvät edellytykset parantaa hallinnointiliiketoimintansa kannattavuutta selvästi lähivuosina, arvioi Inderes aamukatsauksessaan.

Pohjan rakennusta

Vuosi 2017 tulee olemaan Inderesin mukaan CapManille eräänlainen välivuosi, kun yhtiö keskittyy rakentamaan pohjaa liiketoiminnan kasvulle. Uudet kasvuhankkeet (mm. infrarahasto) eivät vielä tuo oleellista liikevaihtoa 2017 aikana ja myös sijoitussalkun siirtäminen osakkeista kohti pääomasijoituksia tulee rasittamaan salkun tuottoja.

Lisäksi tulosta rasittaa Norvestian integraatioon liittyvät kertakulut ja matalat voitonjako-osuustuotot.

”Kokonaisuutena ennustamme yhtiön liikevoiton olevan kuluvana vuonna 17,4 MEUR ja EPS:n 0,08 euroa (aik. 0,10e). Vahvan kassavirran ja likvidin taseen myötä odotamme osingon pysyvän kasvu-uralla ja ennustamme osingon olevan 0,10 euroa”, Inderes toteaa.

Vuonna 2018 tilanne on jo toinen. Inderesin mukaan tuolloin yhtiön tuloksen pitäisi nousta hyvälle tasolle, kun yhtiön liikevaihto kääntyy kasvuun, kulurakenne pysyy ennallaan ja sijoitussalkun tuotto on hyvällä tasolla. Myös voitonjako-osuustuotot nousevat kohtuulliselle tasolle, kun yhtiön suuremmat hyvän performanssin rahastot siirtyvät voitonjakoon.

Kokonaisuutena Inderes ennustaa vuoden 2018 liikevoiton olevan 24,2 miljoonaa euroa ja EPS:n 0,13 euroa (aik. 0,13e). Osinko pysyy nousu-uralla ja analyysitalo ennustaa sen olevan 0,11 euroa.

”Keskeinen huolemme 2018 ennusteissa liittyy markkinatilanteen kestävyyteen. Odotamme markkinatilanteen heikentyvän asteittain 2018 alkaen ja tämä tulee painamaan etenkin yhtiön osakesijoitusten tuottoja. Sijoittajien on kuitenkin hyvä muistaa, että yleisellä osakemarkkinalla on varsin rajalliset suorat vaikutukset CapManin liiketoimintaan pois lukien vielä tällä hetkellä merkittävä osakesalkku.”

Maltillisesti hinnoiteltu sijoitusyhtiö

Uusi CapMan on yhä selvemmin sijoitusyhtiö ja siksi yhtiötä tulisikin hinnoitella ensisijaisesti tasearvonsa kautta, Inderes opastaa.

Tasepohjainen arvostus on houkuttelevan edullinen.

”Pidämme nykyistä 1,6x tasolla olevaa P/B-kerrointa varsin maltillisena ja mikäli pidämme yhtiölle hyväksyttävänä tulostuottona noin 7 % (kääntäen P/E 14x), pitäisi yhtiön oman pääoman tuoton yltää noin 11 %:iin jotta nykyistä arvostusta voidaan pitää perusteltuna. Ennustamme 2018 oman pääoman tuoton olevan 14 % ja yhtiöllä on mielestämme potentiaalia keskipitkällä aikavälillä saavuttaa tavoittelemansa 20 %:n taso hyvässä markkinatilanteessa.”

Mikäli yhtiö saavuttaa tavoittelemansa 20 prosentin oman pääoman tuoton kestävästi, olisi hyväksyttävä P/B-kerroin analyystalon mukaan noin 2,5x. ”CapMan on uuden strategiansa puitteissa yhä selvemmin osinkoyhtiö ja osinkotuotto on noin 7 %:n tasolla. Osinko kasvaa noin 10 %:n vuosivauhtia ja siihen liittyvä riski on pieni. Näin ollen pidämmekin osakkeen riski-/tuottosuhdetta edelleen suotuisana.”

Inderes nosti CapManin tavoitehinnan 1,55 euroon aiemmasta 1,4 eurosta ja toistaa lisää- suosituksen.

 

Inderes osakeanalyysi mallisalkku sijoittaminen osakkeet

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös