Talouden trendit

Kelan maksamat asumistuet rajussa nousussa

Kela maksoi peräti 11 prosenttia enemmän asumistukia vuonna 2016 kuin sitä edeltävänä vuonna.

Eniten kasvoivat yleisen asumistuen menot – yhteensä 18 prosenttia, Kela kertoo tiedotteessaan. Myös eläkkeensaajan asumistuen menot suurenivat. Opintotuen asumislisän menot pysyivät lähes samansuuruisina.

Kelan asumistuen menot ovat jo 1,9 miljardia euroa vuodessa.

Yleistä asumistukea saavia ruokakuntia oli vuoden 2016 lopussa 267 400. Määrä oli toista vuotta peräkkäin ennätyksellisen suuri. Eläkkeensaajan asumistukea saavien määrä ylitti enimmäistä kertaa 200 000 henkilön rajan: tukea sai joulukuussa 201 900 henkilöä. Opintotuen asumislisää sai 149 000 opiskelijaa.

Kelan maksamien asumistukien piirissä oli vuoden lopussa lähes 860 000 henkilöä. Eli siis yli 20 prosenttia Suomen aikuisväestöstä saa asumistukea.

Syy asumistuen kustannusten nousulle löytyy lainsäädäntömuutoksesta.

Vuoden 2015 alussa yleisen asumistuen lainsäädäntö uudistui melko mittavasti. Lakimuutoksen myötä yleinen asumistuki yksinkertaistui. Asumistuen tasoa nostivat omavastuuosuuksien alentaminen ja hyväksyttävien enimmäisasumismenojen korotus.

Lisäksi vuoden 2015 syyskuun alusta tuli voimaan vielä yleinen asumistuen ansiotulovähennys. Sen mukaan jokaisen ruokakunnan jäsenen yhteenlasketut palkka-, yrittäjä- ja maataloustulot 300 euroon saakka eivät vaikuta asumistuen suuruuteen.

Asumismenoja korvataan Kelan lisäksi myös kunnan maksaman toimeentulotuen kautta. Kunnan myöntämä toimeentulotuki korvaa asumismenot kokonaan hyväksyttyyn maksimiin 650 euroa (yksinäisellä henkilöllä) saakka.

Asumistuen kummallisuuksiin kuuluu se, että esimerkiksi vuonna 2015 palkkatuloja sai 64 600 ruokakuntaa eli silloin peräti joka neljäs tukea saava ruokakunta.

asumistuki Kela kasvu

Lähde: Kela

Kommentoi
Ylös
>