Sijoitusstrategiat

Kirja-analyysi – Paras sijoitus itsepuolustusopas sijoittajille

Marko Erolan Paras Sijoitus on kirja, joka osakesijoittajan on syytä lukea ennen kuin alkaa sijoittaa. Tämä artikkeli kertoo miksi.

Sijoittamista ei kannata aloittaa kysymällä pankin tiskiltä, vaan lukemalla aihetta käsittelevä kirja. Ensisijoittajalle Marko Erolan Paras Sijoitus on aiheeseen erittäin hyvin soveltuva opus.

kirja-analyysi sijoittaminen, kirja-arvostelu sijoittaminen, paras sijoitus, Marko Erola, sijoittaminen, osakesijoittaminen

Osa omaisuudestaan kannattaa sijoittaa osakkeisiin

Kirjassa tuodaan osaavilla argumenteilla esiin miksi osakkeisiin kannattaa sijoittaa. Osakkeisiin sijoittava suojautuu inflaatiolta ja osakkeet ovat pitkässä juoksussa olleet ylivoimaisia muihin omaisuusluokkiin verrattuna.

Sijoitusten jakamista eri omaisuusluokkien kesken kutsutaan allokaatioksi. Allokaation määrittää erittäin pitkälle odotettavissa olevien tuottojen määrän. Allokaation perusajatuksia tuodaan kirjassa hyvin esille, kuten myös se ettei ole olemassa yhtä oikeaa allokaatiota. Oikea allokaatio riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja tärkeintä onkin tehdä allokaation määrittävä sijoitussuunnitelma.

Lisäksi kirjassa tuodaan havainnollistavalla tavalle sijoittamisen korkoa korolle efekti. Olennainen osa kirjaa on tuoda esille, kuinka suuri merkitys kuluilla on sijoittajan saamalle pitkän ajan tuotolle. Muutaman prosentin kulu ei kuulosta paljolta, kun sitä vertaa rahastoesitteessä esitettyyn aktiivisen osakerahaston historialliseen tuottoon. Pitkässä juoksussa kuluilla on kuitenkin erittäin suuri merkitys sijoittajan saamille tuotoille.

Itsepuolustusopas sijoittajille – aktiivisten osakerahastojen piilokulut

Kirja lupailee olevansa sijoittajien itsepuolustusopas. Tämä lupaus täyttyy. Kirjassa selitetään ymmärrettävästi aktiivisiin rahastoihin liittyviä piilokuja.

Aktiivisten rahastojen piilokuluja on monenlaisia. Tyypillisen aktiivirahastom vaihtuvuus on 80 prosenttia. Se tarkoittaa noin 1,6 prosentin kaupankäyntikulua. Lisäksi sijoittajat lunastavat ja merkitsevät aktiivista rahastoa jatkuvalla syötöllä. Tämä tarkoittaa rahastonhoitajalle sitä, että 5-10 prosenttia rahaston omaisuudesta on käteisen muodossa. Toisin kuin sijoitetut varat, ei käteisen osuus ole kasvattamassa sijoittajan omaisuutta.

Isoimmilla rahastoilla voi olla myös alhaisen likviditeetin tuomia lisäkustannuksia. Isomman erän osakkeita ostaessa voi joutua maksamaan korkeampaa hintaa pienempiin eriin verrattuna. Lisäksi kirjassa tarkastellaan tilannetta aktiivisen osakerahaston hoitajan kannalta. Indeksille voimakkaasti häviävä rahastonhoitaja on pulassa. Tämän seurauksena syntyy ilmiö nimeltään piiloindeksöinti. Aktiivinen rahasto ei olekaan niin aktiivinen kuin voisi luulla.

Itsepuolustusopas sijoittajille – aktiivisten osakerahastojen markkinointi

Marko Erolan Paras Sijoitus kertoo ajoitussakon merkityksestä. Tyypillinen sijoittaja ostaa rahastoa, vasta tämän lyötyä indeksin. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajat eivät oikeasti saa yhtä paljon tuottoa, kuin mitä esitteen perusteella voisi päätellä.

Palveluntarjoajan kannalta tämä tarkoittaa, että jotta palveluntarjoaja saisi myytyä aktiivista rahastoa yksityissijoittajille, tulee sen ensin voittaa indeksi. Palveluntarjoaja siis laittaa alulle kasan untuvikkorahastoja, ja näistä vain menestyneitä tarjotaan asiakkaille.  Tätä kautta aktiivisten rahastojen tuottopotentiaalista muodostuu todellisuutta ruusuisampi kuva.

Myös jo asiakasmyyntiin tarjottujen rahastojen sijoitusstrategia voi epäonnistua. Tällöin rahasto sulautetaan toiseen rahastoon tai lakkautetaan kokonaan. Tämä henkiinjäämisharva luo omalta osaltaan todellisuutta ruusuisempaa kuvaa aktiivisen rahastosijoittamisen hyödyistä.

Esimerkkinä mainitaan myös rahastojen rahastot. Palveluntarjoajat ilmoittavat yleisesti emorahaston hallinnointikulun, mutta jättävät alla olevien rahastojen kulut mainitsematta.

Pamfletti passiivisen sijoittamisen puolesta

Koska yli 90 prosenttia aktiivisista rahastoista häviää indeksilleen, tarjoaa Marko Erolan Paras Sijoitus ratkaisuksi passiivisia indeksirahastoja. Koska markkinat ovat tehokkaat, ei voida etukäteen tietää markkinat varmasti päihittävää osakestrategiaa. Tällöin sijoittajan kannattaa minimoida kulunsa ja maksimoida hajautuksensa sijoittamalla passiivisiin indeksirahastoihin.

Marko Erolan Paras Sijoitus keskittyy passiiviseen indeksisijoittamiseen ja tämän strategian etuja tuodaan esille osaavasti ja laajasti.

Lukijan kannalta hyvä muistaa

Marko Erolan Paras Sijoitus ottaa voimakkaasti kantaa yhden sijoitusstrategian puolesta ja hyvä näin. Indeksisijoittaminen on monelle sijoittajalle paras vaihtoehto. Lukijan on kuitenkin hyvä huomioida, että kirjalla että todellisuus ei ole ihan niin mustavalkoinen kuin mitä Erola antaa ymmärtää. Esimerkiksi kirjassa esiintuotujen arvo-osakkeiden voittokulkua ei olla viime vuosina saatu todistaa.

kirja-analyysi sijoittaminen, kirja-arvostelu sijoittaminen, paras sijoitus, Marko Erola, sijoittaminen, osakesijoittaminen

Toisaalta kirjassa mainittujen pienyhtiöiden ja arvoyhtiöiden lisäksi muitakin faktoreita, jotka ovat tuottaneet keskimääräistä paremmin. Yksi näistä on osakkeiden valitseminen alhaisen volatiliteetin perusteella.

kirja-analyysi sijoittaminen, kirja-arvostelu sijoittaminen, paras sijoitus, Marko Erola, sijoittaminen, osakesijoittaminen

Kirja on lisäksi kirjoitettu aikana, jolloin korkoympäristö oli erilainen. Perinteiset korkotuotteet eivät ole alhaisten ja nousupaineiden alla olevien korkojen maailmassa suositeltava vaihtoehto. Kirjassa suositellut REIT-muotoiset rahastot ovat Orava Asuntorahaston kautta saaneet ikävän maineen. Kirjan kirjoittamisen aikoihin ei vielä myöskään ollut tarjolla joukkorahoituksen tuomia sijoitusmahdollisuuksia.

Marko Erolan Paras Sijoitus kannattaa siis ehdottomasti lukea, mutta sijoituskirjojen lukemista ei välttämättä kannata jättää tähän kirjaan. On myös muita perusteltuja sijoittamisen strategioita.

Tilaa Paras Sijoitus -äänikirja tästä.

Kommentoi
Ylös
>