Oma talous

Kuluttaja-asiamies varoittaa harhaanjohtavasta hintavertailusivustosta

Virolaisesta autojen hintavertailusivustosta on tullut runsaasti yhteydenottoja viranomaisiin.

Kuluttaja-asiamies, maistraattien kuluttajaneuvonta ja Euroopan kuluttajakeskus ovat loppuvuodesta 2016 ja alkuvuodesta 2017 saaneet yhteensä yli sata kuluttajayhteydenottoa Autonhintaarvio.fi-verkkosivusta, jolla tarjotaan auton hinta-arviointipalvelua.

Ilmoitusten mukaan palvelun mainoksista ei selviä, että palvelu on maksullinen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo tiedotteessaan. Perusteetonta laskua ei tarvitse maksaa, mutta kuluttajan tulee lähettää yritykselle reklamaatio.

”Myöskään varsinaiselta tilaussivulta ei viraston mukaan löydy hintatietoa muualta kuin huomattavasti tilauspainikkeen alapuolelle sijoitetusta pienikokoisesta vaaleanharmaasta tekstistä. Se on vaikeasti havaittavissa. Kun palvelun maksullisuus on lopulta käynyt ilmi, kuluttajilla on ollut vaikeuksia saada tilaus peruutettua.”

Autonhintaarvio.fi -palvelun tarjoajaksi on ilmoitettu virolainen Nordicpartner Oü -niminen yritys. Yrityksen sopimusehtojen mukaan yritys toimittaa kuluttajille ”digitaalisia tuotteita”, eikä kuluttaja voi palvelun ehtojen mukaan peruuttaa tilausta vastaanotettuaan tällaisen digitaalisen tuotteen, virasto toteaa.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että Autonhintaarvio.fi-palvelussa ei ole kuitenkaan kyse digitaalisen sisällön toimittamisesta, vaan verkon välityksellä suoritettavasta palvelusta. Näin ollen kyseessä on palvelun etämyynti. Palveluilla on lähtökohtaisesti etämyynnissä 14 päivän peruuttamisoikeus.

Kuluttaja-asiamies korostaa, ettei kuluttajansuojalain mukaan kuluttajan tarvitse maksaa peruuttamisaikana kokonaan tai osittain suoritetusta palvelusta, jos yritys on aloittanut palvelun suorittamisen peruuttamisaikana ilman kuluttajan suostumusta.

”Kuluttajan on annettava suostumus aktiivisella toimenpiteellä, joten pelkkä asian toteaminen esimerkiksi yrityksen sopimusehdoissa ei ole riittävä peruste palvelun suorittamiselle ennen peruuttamisajan päättymistä. Aktiivinen toimenpide tarkoittaa esimerkiksi, että kuluttaja rastittaa kohdan, jossa hän pyytää palvelun suorittamisen aloittamista välittömästi. Tällaista lain edellyttämää aktiivista valintaa ei autonhintaarvio.fi -sivustolla ole voinut tehdä.”

Kommentoi
Ylös
>