Markkinakommentit

Sijoitusjohtaja: Osakemarkkinoilla käynnissä korjausliike

Osakemarkkinat ovat Yhdysvalloissa nousseet lyhyellä aikavälillä liian voimakkaasti suhteessa reaalitalouden muuttujiin, arvioi Taalerin sijoitusjohtaja.

Osakemarkkinat ovat Yhdysvalloissa nousseet lyhyellä aikavälillä liian voimakkaasti suhteessa reaalitalouden muuttujiin, arvioi Taalerin sijoitusjohtaja.

Osakemarkkinoilla vedetään nyt happea Donald Trumpin vaalivoiton jälkeisen kurssinousun jälkeen. Kyseessä ei ole käännekohta vaan korjausliike, arvioi Taalerin sijoitusjohtaja Samu Lang.

Viime viikon lopulla myyntipainetta nähtiin Langin mukaan lähinnä Euroopan osakemarkkinoilla, ja lievä epävarmuuden nousu näkyy aiempaa suurempana kurssiheilahteluna ja pitkien markkinakorkojen laskuna.

”Osakemarkkinoiden sisällä on palattu takaisin turvallisempiin kohteisiin. Defensiiviset kasvuyhtiöt ovat menneet syklisempiä arvo-yhtiöitä paremmin ja finanssisektori on tuottanut laajempia markkinoita heikommin”, Lang toteaa.

Nousumarkkinat eivät ole vielä vaarassa. ”Talousdata on menossa oikeaan suuntaan kaikilla markkina-aluilla ja yritysten tuloskertymä on uudestaan nousussa vuoden 2016 alun notkahduksen jälkeen.”

Lang muistuttaa kuitenkin yksityisen sektorin velkaantumisesta.

Yksityisen sektorin velka suhteessa kansantuotteeseen on nimittäin kääntynyt kasvuun länsimaissa. ”Vuoden 2008 finanssikriisin seurauksena länsimaiden yksityisen sektorin velan kasvu suhteessa kansantuotteeseen kääntyi laskuun. Vaikka kasvu hidastui, vasta vuoden 2010 aikana varsinainen velkapotti lähti pienenemään”, sijoitusjohtaja toteaa.

Osakkeiden arvostusero tukee Euroopan markkinoita jatkossa aiempaa enemmän. ”Yritysten tuloskertymä näyttää vihdoin kasvavan pitkän suvantovaiheen jälkeen ja kasvuvauhti on Yhdysvaltoja nopeampaa. Inflaation vaikutuksista puhdistettu ja 10 vuoden keskimääräisiin tuloksiin perustuva Schillerin P/E –luku osoittaa Euroopan osakemarkkinoiden olevan selvästi Yhdysvaltoja edullisempi”, Lang arvioi.

Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksin Shillerin P/E-kerroin. Lähde: http://www.multpl.com

Kommentoi
Ylös
>