Sijoitusideat

Suomesta suoraan Chicagoon: TripleWin tähtää voimakkaaseen kasvuun ja tarjoaa samalla mielenkiintoisen sijoituskohteen

TripleWin löysi USA:sta 500 miljardin markkinat muutosjohtamisen pilvipalvelulleen NOOAlle. Hyvin alkanutta starttia kiihdytetään nyt joukkorahoituksella.

Tom Grönstrand NOOA TripleWin joukkorahoitus pilpipalvelu

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

TripleWin löysi USA:sta 500 miljardin markkinat muutosjohtamisen pilvipalvelulleen NOOAlle. Hyvin alkanutta starttia kiihdytetään nyt joukkorahoituksella.

TripleWin Oy on suomalainen kasvuyritys, joka on kehittänyt pilvipalvelu NOOAn muutoksen johtamiseen ja toimeenpanoon. TripleWin Oy on vuodesta 2009 asti toiminut liikkeenjohdon konsultointiyrityksenä auttaen asiakkaitaan asiakaskokemusstrategian kehittämisessä, uudistusten toimeenpanossa sekä tulosten mittaamisessa.

”Idea NOOAan syntyi, kun havaitsimme Pekka Juujärven kanssa muutosten läpiviennin hidastuvan ja hankaloituvan yrityksissä digitaalisen murroksen seurauksena.  Ongelmaa havainnollistaa hyvin Fortune 500-listan muutokset. Viimeisen viidentoista vuoden aikana listalta on kadonnut 52 % isoista yrityksistä ja syy tähän on, että ne eivät ole kyenneet uudistumaan. Digiaika pakottaa uudistumaan vielä entistä nopeammin”, kertaa TripleWinin toimitusjohtaja Tom Grönstrand. ”NOOAn kehittämisestä vastaavan tiimin taustalla on pitkä kokemus muutosten johtamisesta ja yrityskulttuurin kehittämisestä Suomessa ja ulkomailla. Hyödyntäen yli 20-vuoden ajalta kertyneitä kokemuksiamme loimme NOOAn nopeuttamaan ja parantamaan tulosten syntymistä sekä saamaan muutos läpinäkyväksi ja mitattavaksi.”

”Kehitystyön tuloksena syntynyt pilvipalvelu NOOA on ainutlaatuinen. Kansainvälisestikin saadun palautteen mukaan nyt on kehitetty jotakin todella merkittävää, joka vastaa lähes täydellisesti digitaalisen maailman muutoksenjohtamisen haasteisiin”, jatkaa Grönstrand. ”Palvelun ainutlaatuisuus näkyy jättämässämme patenttihakemuksessa ja kansainvälisen Quality Innovation Award -kilpailun voitossa. Oli hienoa kisata niin kovassa sarjassa esimerkiksi israelilaisia ja kiinalaisia yrityksiä vastaan ja voittaa. Aikaisempien suomalaisten voittajien joukosta löytyy mm. Konecranes ja Rovio.”

USA tarjoaa miljardien markkinat NOOAlle

NOOA lanseerattiin elokuussa 2016 ja alusta asti oli selvää, että kotimaan lisäksi kasvua kannattaa hakea USA:n markkinoilta. TripleWin ja NOOA valittiinkin syksyllä 2016 LandInChicago US Market -ohjelmaan, jonka tarkoitus on tukea ja auttaa suomalaisia maailmanlaajuiseen levitykseen sopivia innovaatioita USA:n markkinoille. Seurauksena TripleWin perusti toimiston Chicagon suureen 1871 startup hubiin.

Chigago TripleWin NOOA sijoituskohde joukkorahoitus

”Pelkästään ainutlaatuinen tuote ei yksin riitä, vaan menestykseen vaaditaan myös oikeanlainen paikka. Päätös lähteä ensimmäisten suomalaisten joukossa Chicagoon oli lopulta helppo. Chicagossa on erittäin dynaaminen startup keskittymä ja sen sijainti on strategisesti merkittävä. Alueella sijaitsee todella useiden Fortune 500 –yritysten ja meille potentiaalisten asiakkaiden päämajoja”, perustelee Grönstrand. ”Päätös oli oikea ja NOOAn kansainvälinen kasvu on startannut lupaavasti Chicagosta. Jo kahden siellä vietetyn viikon aikana onnistuimme hankkimaan ensimmäiset maksavat asiakkaamme.”

TripleWinin kasvu seuraavien vuosien aikana keskittyy vahvasti USA:n markkinoille, joiden tavoitteluun Chicago tarjoaa hyvän jalansijan.  ”USA tulee jatkossakin olemaan markkina-alueena meille keskeisin. Ulkopuoliset arvioijat ovat laskeneet NOOAn markkinan kooksi USA:ssa 500 miljardia dollaria”, toteaa Grönstrand

TripleWin tähtää voimakkaaseen kasvuun NOOAn kanssa

NOOAn kohderyhmää ovat suuryritykset ja -yhteisöt, jotka ovat kooltaan ja henkilömäärältään sellaisia, että muutoksen läpivienti on hidasta ja tuottaa ongelmia.

TripleWinin toimitusjohtaja uskoo NOOAn voimakkaaseen kasvuun, sillä ongelmat muutosjohtamisessa ovat todella yleisiä.

”NOOAn markkina muodostuu kahdelta eri markkina-alueelta. Ensimmäinen on business gamification -markkina johtuen NOOAn pelillisistä elementeistä ja toinen on muutosjohtamisen konsultointimarkkina. Näiden yhteenlaskettu koko on valtava. NOOAn merkittävimmät haastajat tulevat perinteisen muutoksen johtamisen sekä uudentyyppisten SaaS-palvelujen sektorilta, mutta ne eivät kykene vastaamaan samalla tavalla digitaalisen maailman haasteisiin. Vahvuutena tässä markkinassa NOOAlla on se, että se tuottaa lisäarvoa kaikille organisaation eri tasoille”, luonnehtii Tom Grönstrand.

Tällä hetkellä (2/2017) NOOAn Monthly Recurring Revenue (MRR) on 13.000€. NOOAn hinnoittelu perustuu palvelumaksuun ja käyttäjätiimien määrään. Hinnoittelumalli skaalautuu sen mukaan kuinka monta  NOOAa käyttää.

”Arvioiden mukaan viiden vuoden sisällä NOOA tulee ylittämään 100:n miljoonan dollarin rajan liikevaihdolla mitattuna”, kertoo Grönstrand. ”Keräämme tällä hetkellä rahoitusta USA:n kasvun vahvistamiseksi. Yrityksen valuaatioksi on laskettu 3 000 000 euroa ja NOOA on nyt pre-seed vaiheessa. Tyypillisesti kierrosten välillä SaaS-palveluiden valuaatio on kaksinkertaistunut ja sijoitus on mahdollista realisoida seuraavalla kierroksella.”

Joukkorahoitus vauhdittamassa NOOAn kasvua

NOOAlle on tällä hetkellä käynnissä 300.000 € osakeanti joukkorahoituksella, joka on avoin kaikille. Kerätyt varat käytetään NOOAn laajempaan lanseeraamiseen USA:n markkinoille, paikallisen tukitiimin vahvistamiseen sekä menetelmäpatentin viimeistelyyn.

”Kun pohdimme vaihtoehtoja kasvun rahoittamiselle, halusimme yhtenä vaihtoehtona antaa mahdollisuuden kaikille kiinnostuneille olla mukana tekemässä yhteiskunnallista historiaa muutosjohtamisen saralla. Joukkorahoitus tarjoaa hyvän väylän tämän mahdollistamiseen”, kertoo Tom Grönstrand. ”Mukaan on tullut mukava määrä henkilöitä eri kokoisilla sijoituksilla ja tulemme järjestämään heille verkostoitumismahdollisuuksia muiden muutosjohtamisesta kiinnostuneiden kanssa. Joukkorahoituksen aliraja on jo saavutettu, joten tiedämme jo nyt, että  se tulee toteutumaan. Mukaan on kuitenkin vielä mahdollista päästä koko maaliskuun ajan.”

Osakeanti jatkuu 31.3.2017 asti. Tutustu osakeantiin tästä!

 

Kommentoi
Ylös
>