Makrotalous

Tutkimus: Paikallinen sopiminen saa enemmistön kannatuksen

Suomen Yrittäjien tilaaman tutkimuksen mukaan 65 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että työpaikoilla pitää voida sopia työehdoista toisin kuin työehtosopimuksessa lukee.

Kaikkiaan 24 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 41 prosenttia jokseenkin samaa mieltä väitteen ”työntekijöille ja työnantajalle pitää antaa mahdollisuus sopia työpaikoilla myös työehtosopimuksista poiketen” kanssa. Vain viidennes vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä.

Tieto käy ilmi Kantar TNS:n tekemästä Luottamuspuntari-tutkimuksesta, johon vastasi 1040 suomalaista tammi-helmikuun vaihteessa. Tutkimuksen teetti Suomen Yrittäjien Yrittäjäsanomat.

”Tutkimus osoittaa, että työpaikkasopimisella on erittäin laaja suomalaisten kannatus poliittisen kentän laidalta laidalle. Suomalaiset ymmärtävät, että pitää olla mahdollisuus sopia toisin kuin työehtosopimuksiin on kirjattu, jos sitä molemmat osapuolet työpaikoilla haluavat”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tulkitsee tutkimustulosta.

työ paikallinen sopiminen työelämä talous

Peräti 71 prosenttia tutkimukseen vastanneista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että työpaikoilla pitää olla yhdenvertainen sopimisen mahdollisuus riippumatta siitä, kuuluvatko työntekijät työntekijäliittoon vai eivät. Vain kymmenesosa vastaajista vastusti väittämää.

Myös palkansaajajärjestöjen jäsenet kannattavat yhdenvertaista sopimista

Peräti 71 prosenttia STTK:n liittojen jäsenistä on täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että sopiminen pitää olla mahdollista yhdenvertaisesti riippumatta järjestäytymisestä. Akavalaisilla vastaava luku on lähes 75 prosenttia. SAK:laisissa vastaajissa kannattajia oli 53 prosenttia.

Suomen Yrittäjien mukaan tällä hetkellä mahdollisuuksia sopia työehtosopimuksista poiketen on vähän. Työntekijäliittoihin kuulumattomat työntekijät eivät voi osallistua esimerkiksi luottamusmiehen valintaan.

Kolmannes hyväksyisi pienyrityksille helpomman henkilöperusteisen irtisanomisen. 34 prosenttia vastaajista kannattaa sitä, että henkilöperusteista irtisanomista pitää helpottaa pieniltä yrityksiltä, jotta työpaikkoja saadaan lisää. 38 prosenttia on eri mieltä.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, pitääkö olla mahdollisuus työskennellä myös työehtosopimusten minimipalkkoja pienimmillä palkoilla. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli 25 prosenttia vastaajista, täysin tai jokseenkin eri mieltä 59 prosenttia vastaajista.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös