Osakeanalyysit

Valmetin kannattavuus vahvaa – Nordea nosti tavoitehintaa

Valmet on Nordean suosituksissa edelleen ostopaperi.

sijoittaminen, osakkeet, rahastot, osakesijoittaminen, rahastosijoittaminen, säästäminen, talous, etf, talouspolitiikka, markkina-analyysit, markkinat, makrotalous, salkunrakentaja,

Kuva: Valmet Oyj

Valmet on Nordean suosituksissa edelleen ostopaperi.

Valmetin viime viikolla julkistama tulosraportti oli Nordean näkemyksen mukaan kokonaisuudessaan vahvempi kuin mitä kurssireaktiosta voisi päätellä. Osakekurssi laski 3,5 prosenttia.

Yhtiö keräsi neljännellä neljänneksellä uusia tilauksia jopa 23 prosenttia odotuksia enemmän, Nordea toteaa aamukatsauksessaan. Yhtiölle tärkeät palvelutilaukset kasvoivat kuudella prosentilla, mikä sekin oli odotuksia rivakampaa.

”Vuoden 2016 aikana pystyimme kasvattamaan saatuja tilauksia sekä vakaassa liiketoiminnassa että projektiliiketoiminnassa. Projektiliiketoiminnassa kehitys oli erityisen vahvaa energia- ja pehmopaperiliiketoiminnassa. Tilauskantamme kehittyi hyvin vuoden aikana, mikä antaa meille hyvän lähtöaseman vuoteen 2017”, kommentoi tilauksia Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine.

Valmetin tulos sen sijaan jäi ennusteista. Nordean mukaan tämä johtui puhtaasti yhden projektin kustannusylityksistä. ”Kyseinen selluprojekti on 200 miljoonan euron arvoinen, josta Valmet kirjasi 17 miljoonan euron edestä kustannusylityksiä.”

Kustannusylityksiä tapahtuu Nordean mukaan silloin tällöin suurissa projekteissa, mutta Valmetin kohdalla harvemmin, ja pankki näkee kyseisen kolauksen enemmänkin kertaluonteisena. ”Ongelmaprojekti on jo saatu päätökseen, joten lisäriskejä ei tältä osin ole näköpiirissä.”

Kustannusylityksellä korjattuna Valmetin tulos ylitti odotukset neljänneksellä ja kannattavuus oli erittäin vahvalla 9,3 prosentin tasolla.

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2017 pysyy vuoden 2016 tasolla (2 926 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2017 kasvaa verrattuna vuoteen 2016 (196 milj. euroa).

Latteaksi jääneen vuoden 2016 jälkeen taloudellisen toiminnan yhtiö ennustaa vilkastuvan vuosina 2017 ja 2018, erityisesti nousevilla markkinoilla ja kehittyvissä talouksissa. Epävarmuus Yhdysvaltain tulevan hallinnon poliittista kantaa ja sen maailmanlaajuisia seuraamuksia koskien aiheuttaa kuitenkin suurta hajontaa ennusteissa.

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä on parantunut kartonki- ja paperimarkkinoilla hyvälle tasolle (aikaisemmin tyydyttävällä tasolla). Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän pehmopaperi- ja energiamarkkinoille sekä tyydyttävän markkinanäkymän palvelu-, automaatio- ja sellumarkkinoille.

Tulosraportin myötä Nordea nosti Valmetin tulosennusteita alkaneelle vuodelle neljä prosenttia ja toistaa osta‐suosituksen. Tavoitehintaa Valmetin osakkeelle Nordea nosti 17 euroon.

Kommentoi
Ylös
>