Sijoitusstrategiat

Apex – rakenne, joka mahdollistaa isojen yrityksen ketterät liikkeet ja innovaation

Yleensä iso koko on hidaste, mutta Apex-yritykset ovat löytäneet tavan innovoida isossa skaalassa. Tämä antaa niille kilpailuedun.

Suomessa on viime aikoina keskusteltu digitalisaatiosta ja pankkisektorin murroksesta. Niin sanotut Finntech-yritykset luovat uusia tapoja toimia pankkisektorilla.

Vaikuttaa siltä, että isot yritykset ovat liian hitaita liikkumaan. Jäykät organisaatiot eivät ole tarpeeksi nopeita reagoimaan, joten StartUp-toimijat pääsevät syömään markkinaa.

Kuinka isoja pankit sitten ovat? Nordealla on noin 30000 työntekijää, ja OP Pohjolalla noin 12000 työntekijää. Nordean markkina-arvo on noin 43 miljardia euroa.

Amazonilla työntekijöitä on noin 270 000 ja sen markkina-arvo on noin 370 miljardia. Sen koko on siis lähes kymmenkertainen siihen, mikä täällä pohjolassa on iso toimija. Amazon on tästä huolimatta hyvinkin ketterä yhtiö, joka on ollut ensimmäisenä lanseeraamassa useitakin eri konsepteja.

Andy Singletonin kehittämä ajatus on, että Apex-rakenne mahdollistaa nopean innovaation myös isossa skaalassa.

Apex-yritys on jatkuvasti kehityksen kärjessä

Apex-rakenteen omaavalla yrityksellä on käytössään sapluuna, joka mahdollistaa digitaalisen tuotteen jatkuvan kehityksen.

Perinteisesti yritykseen hankitaan järjestelmä. Sitä käytetään, ja siitä tulee ikään kuin osa yrityksen tuotetta. Järjestelmää käyttävä yritys on kehityksen kärjessä kuitenkin vain rajatun ajan. Lopulta järjestelmä vanhentuu ja se uusitaan. Järjestelmän uusiminen on hyvin kallista ja aikaa vievää. Siksi sitä ei uusita ennen kuin siihen on todellinen tarve.

Apex-yritys on koko ajan kehityksen kärjessä, koska se kykenee tehokkaaseen integrointiin. Järjestelmään voidaan integroidusti lisätä uusia ominaisuuksia jatkuvalla syötöllä. Näin yritys operoi järjestelmällä, joka on kaiken aikaa kehityksen kärjessä.

Mikä on Apex-rakenne?

APEX-rakenne mahdollistaa digitaalisen tuotteen ennen näkemättömän nopean kehityksen. Perinteinen digitaalisen tuotteen päivittäminen vie viikkoja tai kuukausia. Mitä isompi tuote on kyseessä, sitä monimutkaisemmaksi työ tulee ja sen enemmän se vie aikaa.

Asiaa voi verrata vaikkapa kirjan kirjoittamiseen. Verrataanpa tilannetta, jossa kirjoitat irtonaisen artikkelin. Pääset suhteellisen helpolla. Otetaanpa nyt tilanne, jossa saat olemassa olevan täyspitkän kirjan käteesi ja työsi on kirjoittaa siihen yksi kappale. Nyt työtä on paljon enemmän.

Mikä on se aihe, jota kirjassa ei ole käsitelty syvällisesti? Kuinka paljon aihetta on kirjossa pohjustettua ennestään. Mihin kohti kirjaa kappale tulee? Miten siitä päästään joustavasti siirtymään seuraavaan kappaleeseen? Kirjan fokus varmasti säilyy, jos lisäät siihen yhden kappaleen. Mutta mitä jos lisäät siihen viisi kappaletta? Tulisiko kokonaisuutta pohtia uudestaan?

Digitaalista tuotettaan päivittävien yritysten kohdalla sama ongelma on suuruudeltaan moninkertainen. Myös tarvittava kommunikaation määrä kasvaa eksponentiaalisesti kehitystyötä tekevien ihmisten lukumäärän kasvaessa.

Apex-yritykset, kuten Amazon, pystyvät kuitenkin tuhansiin muutoksiin päivässä. Palveluiden matriisi mahdollistaa tämän.

Apex-rakenne mahdollistaa isojen yritysten ketterät liikkeet.

Digitaalisen tuotteen uutta ominaisuutta kutsutaan ”palveluksi”. Tiimi luo uuden ”palvelun” ja uusi ”palvelu” integroidaan järjestelmään tietokoneavusteisesti. Yksi tiimi voi testata ja julkaista uuden ”palvelun” yhdessä päivässä. Koska tiimejä on useita, voidaan saavuttaa tilanne jossa tehdään tuhansia muutoksia päivässä. Koko digitaalista tuotetta ei uusita kerralla, vaan tuote kehittyy jatkuvasti.

APEX-Yrityksillä on siis järjestelmä, joka mahdollistaa jatkuvan integraation.

yritysten Apex-rakenne, apex, sijoittaminen, strategiat

Tietokoneavusteinen integraatio mahdollistaa sen, että isosta koosta ei tulekaan enää hidaste, vaan nopeamman kehitystyön mahdollistava asia. APEX-rakenteeseen sisältyy myös testaaminen yhä isoimmilla asiakasryhmillä. Tämän seurauksena digitaalista tuotetta kehitetään asiakkaan toivomaan suuntaan, ja siihen suuntaan, joissa tuotteista tulee mahdollisimman kannattavia.

Toinen merkittävä APEX-rakenteen etu on ”palvelujen” yhdistäminen useaksi eri tuotteeksi. Uudet ”palvelut” voidaan yhdistellä eri tavoin uusiksi tuotteiksi, jotka voidaan myydä asiakkaille. Tässäkin kohti isosta koostu tuleekin kilpailuetu. Uusi ”palvelu” voidaan  yhdistää useampaan olemassaolevaan ”palveluun”.

Jokainen ”palvelujen” yhdistelmä on tuote.  Mitä enemmän ”palveluita” yrityksellä on valmiina, sitä enemmän kombinaatiomahdollisuuksia on. Siinä missä pieni yritys saa yhdestä ”palvelusta” yhden uuden tuotteen, saa iso yritys vaihtoehtoisten yhdistelmien avulla yhdestä ”palvelusta” useamman uuden tuotteen.

Apex-rakenteeseen sisältyy myös strategisia kohtia. APEX yritykset ovat agressiivisia ja tunkeutuvat uusille markkinoille, joissa voisivat hyödyntää olemassa olevaa osaamistaan. Vertigraalisen integraation kautta yritys pyrkii tuomaan lisää komponentteja jatkuvan tuotekehityksen piiriin. Uusien tuotteiden hintoja nopeasti alentamalla yritys pyrkii etulyöntiasemaan hitaampiin toimijoihin verrattuna.

Yritykset joilla on APEX-rakenne, on käytössään ajuri joka vie niitä kohti ”voittaja vie kaiken”-rakennetta.

Kommentoi
Ylös
>