Osakeanalyysit

Inderes laski Sanoman suositusta – mediamainonta kehittynyt odotettua heikommin

Printtimedian jyrkkä lasku tulee näkymään Sanoman tulosrivillä.

Sanoma kärsii mediamainonnan laskusta. TNS:n mukaan mediamainonnan määrä laski Suomessa tammi-helmikuussa 5,7 prosenttia vertailukaudesta. Erityisesti printtimedian lasku oli jyrkkää, sillä se laski peräti 15 prosenttia. Myös verkkomainonnan kasvu (+6,9 %) hidastui alkuvuonna selvästi viime vuoden keskimääräiseltä tasolta (n. +11 %).

Analyysitalo Inderes arvioi aamukatsauksessaan, että mainosinvestointien muutokset ovat pysyviä ja painetun median mainonnan määrä supistuu merkittävästi lähivuosina piristyvästä taloustilanteesta huolimatta.

Inderes laski Sanomaa koskevat kuluvan vuoden ennusteita noin viisi prosenttia ja lähivuosien operatiivisen liikevoiton ennustetta yhden prosentin.

”Ennusteidemme mukaisesti odotamme yhtiön nyt yltävän kuluvalta vuodelta noin 9,7 %:n operatiiviseen liikevoittomarginaaliin (aik. 10,2 %) ja noin 0,59 euron oikaistuun osakekohtaiseen tulokseen (aikaisempi ennuste 0,62 euroa, 2016: 0,51 euroa). Ennusteemme ovat edelleen Sanoman ohjeistuksen mukaisia, sillä yhtiö itse ohjeistaa noin 10 %:n operatiivista liikevoittomarginaalia kuluvalta vuodelta”, Inderes toteaa.

Sanoman osake on noussut jo yli 10 prosenttia helmikuun pohjalukemista osingon irtoaminen huomioituna ja osakkeen arvostustaso on noussut neutraaliksi, analyysitalo päättelee. ”Nykyisillä ennusteillamme osakkeen lähivuosien P/E-luvut ovat noin 13-14x. Vastaavasti kuitenkin EV/EBIT -kertoimet ovat korkeahkot 15-16x ja selvästi kansainvälisen verrokkiryhmän yläpuolella (13-12x). ”

Sanoman hyväksyttäviä arvostuskertoimia laskee Inderesin käsityksen mukaan yhtiön edelleen suhteellisen heikko tase – omavaraisuusaste on  41 prosenttia – ja suureen liikearvoon ja aineettomiin oikeuksiin liittyvä alaskirjausriski. Lisäksi suuret kansainväliset kilpailijat, kuten Google ja Facebook ja toimialan trendit toimivat pitkällä aikavälillä Sanomaa vastaan.

”Tavoitehintamme heijastaa noin 13x vuoden 2018 P/E-kerrointa ja lähivuosien 4-5 %:n osinkotuottoa. Korkeahko osinkotuotto arviomme mukaan osaltaan rajaa osakkeen laskuvaraa nykyisestä”, Inderes toteaa.

Inderes laski Sanoman suosituksen vähennä-tasolle aiemmasta lisää-tasosta ja tarkisti laskeneiden tulosennusteiden myötä tavoitehinnan 8,30 euroon aiemmasta 8,4 eurosta.

Kommentoi
Ylös
>