Kasvuosakkeet

Inderes: Siili on alehinnoissa

It-yhtiö Siili Solutionin osakkeen arvostus ja hinnoittelu on kilpailijoitaan edullisempi.

Inderes nosti Siilin tavoitehintaa 10,5 euroon aiemmasta 8,4 eurosta ja suosituksen lisää-tasolle aiemmasta vähennä-tasosta. ”Tavoitehintamme nousu perustuu yhtiön vertailuryhmän tuntuvasti kohonneeseen suhteelliseen arvostustasoon, nousseisiin ennusteisiimme sekä markkinan vahvoihin kysyntänäkymiin”, analyysitalo toteaa aamukatsauksessaan.

Tulosnäkymät rohkaisevia

Siilin osake hinnoitellaan noin 15 prosenttia alle yhtiön vertailuryhmän, vaikka yhtiö lukeutuu edelleen sektorin voittajiin ja Siilillä on pitkältä ajalta näyttöjä vahvasta tuloskasvusta. Inderesin mukaan yhtiön H2-tulos ja erityisesti kommentit näkymistä olivat rohkaisevia. Viime vuoden alkupuoliskoa rasittaneet projektihaasteet näyttävät olevan takana ja yhtiö on alkuvuonna onnistunut hyvin osaajahankinnassaan.

Yhtiön kommentit rekrytointivauhdista sekä näkymät vuodelle 2017 viittaavat hyvän kehityksen jatkumiseen.

Yhtiö kommentoi rekrytoineensa alkuvuonna jo 60 henkilöä, minkä pitäisi antaa edellytykset erinomaiseen kasvuun H1:llä, sillä osaajapula on yksi keskeinen kasvua rajoittava tekijä tällä hetkellä. Inderesin arvioin mukaan Siili voisi yltää vuosina 2018 – 2019 reilun 10 prosentin kasvuun ja 11 prosentin käyttökatetasolle.

”Siilin palvelualueilla markkinan kasvu pysynee kaksinumeroisella tasolla lähivuodet, vaikka IT-markkina kokonaisuutena kasvaa selvästi hitaammin. Kuluvana vuonna Siili aikoo panostaa erityisesti kansainvälistymiseen”, Inderes toteaa.

Kuluvana vuonna Siili aikoo panostaa erityisesti kansainvälistymiseen.

Yhtiö on aloittanut laajentumisen Saksan ja Yhdysvaltojen markkinoille orgaanisesti erityisesti autoteollisuuden asiakkaisiin. Yhtiön kommenttien perusteella odotettavissa on yritysostoja.

Osakkeen arvostustaso houkutteleva

Inderesin mukaan Siilillä on erittäin vahva tase (gearing -48 %, kassa 9,7 MEUR), mikä mahdollistaa hyvin 10-20 miljoonan euron liikevaihtoluokassa olevan kohteen ostamisen. ”Arviomme mukaan yritysostot voisivat kohdistua Ruotsiin tai Keski-Eurooppaan. Sektorin kohonneet arvostustasot voivat kuitenkin toimia hidasteena kaupoille.”

IT-palvelusektorin näkymät ovat piristyneet ja kysyntänäkymät ovat erinomaiset, mutta tämä on jo alkanut heijastua voimakkaampina tuloskasvuodotuksina sektorin yhtiöissä. Esimerkiksi sektorin mediaani P/E-luku vuodelle 2017 on noussut yli 20 prosentin sen jälkeen, kun Inderes päivitti Siilin analyysin lokakuussa.

Samaan aikaan Siilin suhteellinen arvostustaso on jäänyt jälkeen verrokeista ja keskeisillä arvostuskertoimilla arvostus on 15 prosenttia edullisempi. Arvostuseroa on Inderesin mukaan vaikea perustella, sillä Siili kasvattaa tulostaan ja liikevaihtoaan sektoria nopeammin ja yhtiöllä on tästä myös pitkäaikainen track-record.

”Mielestämme arvostus ei absoluuttisesti ole erityisen halpa (2017e P/E 15x ja EV/EBITDA 10x, osinko-% 3,7 %), mutta vertailuryhmään ja yhtiön kasvunäkymään nähden se on maltillinen”, Inderes päättelee.

Inderes osakeanalyysi mallisalkku sijoittaminen osakkeet

Kommentoi
Ylös
>