Markkinakommentit

Kehittyvät markkinat hyvässä vireessä

Kehittyvät markkinat tarjoavat nyt useita hyvää sijoitustuottoa tukevia tekijöitä.

Kehittyvät markkinat tarjoavat nyt useita hyvää sijoitustuottoa tukevia tekijöitä.

Nopeasta talouskasvusta tunnetut kehittyvät markkinat eivät ole viime vuosina tarjonneet sijoittajille jättipotteja. Kehittyvät markkinat ovat kärsineet esimerkiksi öljyn hinnan laskusta sekä vahvistuneesta dollarista.

Samalla kehittyneissä talouksissa keskuspankkien määrällinen elvytys on painanut korkotason historian matalalle ja se on ruokkinut perinteisten teollisuusvaltioiden osakemarkkinoita. Erityisesti Yhdysvalloissa osakemarkkinoiden nousumarkkina on ollut jopa ennätyksellisen pitkäkestoinen.

Kehittyvien markkinoiden ahdinko väistynyt

Kehittyvillä markkinoilla on kuitenkin tapahtunut käänne. Esimerkiksi MSCI Emerging Markets -osakeindeksi on noussut viimeisen vuoden aikana yli 16 prosenttia.

Yhdysvaltojen korkojen nousu on perinteisesti ollut myrkkyä kehittyville markkinoille. Vahvistuva korko heijastuu dollarin vahvistumiseen.

Korkojen nousu on ehkä liiankin suuri peikko kehittyvien markkinoiden sijoittajille, arvioi Taalerin salkunhoitaja Visa Manninen.

Viimeisten neljän USA:n koronnostosyklin aikana kolmessa kehittyvät markkinat voittivat USA:n dominoiman maailman osakemarkkinaindeksin, Manninen toteaa.

Aiemmin on myös havaittu, että kehittyvien talouksien osakemarkkinoiden ja valuuttojen kehitys on hyvin riippuvainen korkojen noston luonteesta. Eli oleellista on se, onko koronnostojen takana reaalitalouden vahva veto vai rahoitusshokki.

”Nyt nostot johtuvat talouden hyvästä vireestä, jolloin vaikutus on historiallisesti ollut positiivinen kehittyville markkinoille. Korkopäätöksen jälkeen dollari heikkeni ja on epätodennäköistä, että se vahvistuu merkittävästi jo nyt erittäin vahvalta tasoltaan, mikä on hyvä uutinen kehittyvien osakemarkkinoiden jatkokehitykselle”, Manninen toteaa.

Useita kasvuajureita

Kehittyvien markkinoiden noin vuosi sitten alkanut hyvä vire johtuu Mannisen mukaan Kiinan talouskasvun hidastumisen pelkojen hälvenemisestä ja raaka-ainehintojen hintakäänteestä.

Myös yritysten tuloskasvuennusteet kääntyivät nousuun, kuusi vuotta kestäneen laskun jälkeen. ”2016 ennusteita korotettiin merkittävästi ja nyt alkuvuonna ennusteita on korotettu vielä 5 %, minkä seurauksena tulosten odotetaan kasvavan selvästi länsiyritysten tuloksia nopeammin”, salkunhoitaja toteaa

Myös kehittyvien markkinoiden BKT-kasvu on jälleen nopeutumassa suhteessa länsimarkkinoihin. ”Kasvuero supistui vuodesta 2010 alkaen, mutta nyt se on jälleen kasvussa, mikä on perinteisesti johtanut ylituottoihin kehittyvillä markkinoilla suhteessa maailman osakemarkkinoihin.”

Mielenkiintoista on myös se, että kehittyvien markkinoiden arvostuskertoimet ovat Mannisen mukaan peräti 25 – 30 prosenttia länsimarkkinoita alhaisemmat, siis suhteessa alimmillaan 10 vuoteen.

Kehittyvillä markkinoilla on nyt siis hyvät näkymät – mutta uhkiakin on, kuten aina.

”Tällä hetkellä harvinaisen moni tekijä näyttää osuvan kohdalleen, kun arvioidaan kehittyvien markkinoiden tuottopotentiaalia 2017. Trump, protektionismi ja Kiinan pidemmän tähtäimen kehitys säilyvät edelleen uhkina. Kiinassa moni mittari, kuten tuottajahinnat ja asuntomarkkina, osoittavat kuitenkin tällä hetkellä oikeaan suuntaan ja riskien realisoitumien jo tänä vuonna, jolloin myös mitataan Kiinan nykyjohdon uskottavuus, ei ole kovin todennäköistä”, salkunhoitaja toteaa.

Kommentoi
Ylös
>