Blogit

Kiitos Rolls-Royce – globalisaatio on iloinen asia

Aina kun monikansallinen yhtiö investoi suomeen, nostan maljan maailmankaupan kunniaksi.

Rolls-Royce

Kuva: Rolls-Royce

Aina kun monikansallinen yhtiö investoi Suomeen, nostan maljan maailmankaupan kunniaksi.

Rolls-Royce kertoi tällä viikolla perustavansa Turkuun uuden etäohjattujen ja autonomisten alusten tutkimus- ja kehityskeskuksen. Yhtiön tavoitteena on kehittää etäohjattavista ja autonomisista laivoista todellisuutta ja hyödyntää digitalisaatiota teollisuudessa.

Keskuksen on määrä olla toimintavalmiudessa jo tämän vuoden aikana. Lisäksi Rolls-Royce aikoo sijoittaa tulevina vuosina yli 230 miljoonaa euroa älykkäiden laivojen kehittämiseen.

Monikansallisen yhtiön hyödyt Suomen kansantaloudelle ovat siis käsin kosketeltavat. Yhtiö tuo suoria työpaikkoja, välillisiä työpaikkoja kerrannaisvaikutusten kautta, verotuloja ja osaamista.

Rolls Royce on monikansallinen yhtiö. Tuo sana ”monikansallinen” tuo mieleen negatiivisia mielleyhtymiä. Monikansallisten yhtiöiden toiminta nähdään usein negatiivisessa valossa. Niiden väitetään polkevan palkkoja ja riistävän kehittyviä talouksia.

Monikansalliset yhtiöt ovat kuitenkin maailmankaupan ja globalisaation eturintamassa. Valtavilla resursseillaan ne etsivät jatkuvasti uusia investointikohteita ja kasvumahdollisuuksia.

Avoin ja esteetön maailmankauppa on talousteorian valossa kiistatta taloudellista hyvinvointia synnyttävä ilmiö.

Jokaisessa taloustieteen perusoppikirjassa mainitaan termi suhteellinen etu.

Suhteellisen edun teoria tarkoittaa taloustieteen kansainvälisen kaupan teoriassa sitä, että kahden kansantalouden kannattaa käydä kauppaa siitä huolimatta, että toinen näistä talouksista pystyy tuottamaan kaikkia mahdollisia hyödykkeitä halvemmalla kuin toinen.

Se ei siis väitä ainoastaan, että maiden kannattaa erikoistua niihin hyödykkeisiin ja palveluihin joissa niillä on ehdoton eli absoluuttinen etu. Riittää että maalla on suhteellinen etu. Teorian mukaan oleellista ei ole tuotannon absoluuttiset kustannukset, vaan se kuinka helposti maa pystyy tuottamaan hyödykkeitä suhteessa toisiin hyödykkeisiin.

Suhteellisen edun teorian perusteella maan kannattaa siis tuottaa sitä hyödykettä, jonka tuottamisen vaihtoehtoiskustannus on pienin ja vaihtaa tätä hyödykettä muihin hyödykkeisiin. Sen johtopäätös on selvä: ulkomaankauppa ja erikoistuminen siinä kannattaa.

Rolls-Royce siis investoi Turkuun, koska Suomella on maailmantalouden työnjaossa suhteellinen etu (ja ehkä myös absoluuttinen etu) laivateknologian kehittämisessä.

Suhteellisen edun teoria on käytännössä yksimielisesti hyväksytty ekonomistien ja akateemisten taloustieteilijöiden joukossa. Tästä joukosta ei kansainvälisen kaupan ja kaupan erikoistumisen kritisoijia löydy kuin nimeksi.

Myös arkihavainnot tukevat erikoistumisen, suhteellisen edun ja ylipäätänsä vapaan maailmankaupan etuja. Erityisen selviä nämä edut ovat Suomen kaltaisessa pienessä avotaloudessa.

Suomen tavaroiden ja palveluiden viennin arvo oli nimittäin vuonna 2015 yli 77 miljardia euroa ja viennin osuus bruttokansantuotteesta oli lähes 38 prosenttia. On vaikea edes kuvitella kuinka köyhä Suomi olisi ilman vientiä ja ulkomaankauppaa ylipäätänsä.

Nostetaan siis lippu salkoon Rolls-Roycen kunniaksi.

Kommentoi
Ylös
>