Talouden trendit

Tässäkö konkurssikypsän yrityksen pelastus?

​Finanssialan Keskusliitto kannattaa ehdotusta, jonka mukaan osa konkurssin uhkaaman yrityksen veloista voitaisiin muuttaa osakkeiksi, jos yrityksen tervehdyttäminen sitä edellyttää.

FK:n mukaan kyse ei ole halusta siirtää vaikutusvaltaa yrittäjältä velkojille, vaan halusta parantaa ongelmiin joutuneen yrityksen mahdollisuutta välttyä konkurssilta.

Joukkolainamarkkinoiden kehittämistä pohtinut työryhmä ehdottaa, että yrityssaneerauksen yhteydessä sallittaisiin velkakonversio eli yrityksen velkojen muuttaminen tarvittaessa osakkeiksi. Ehdotuksesta on esitetty uhkakuvia, että velkojat, kuten pankit ja joukkolainoihin sijoittaneet vakuutus- ja työeläkeyhtiöt, alkaisivat kaapata pk-yrityksiä vaikutuspiiriinsä.

”Uhkakuva on kuitenkin hataralla pohjalla. Yrittäjävetoisen yrityksen liiketoiminta on tavallisesti erittäin riippuvainen omistajayrittäjän panoksesta. Lisäksi finanssialan toimijoiden tavoitteisiin tai liiketoimintaan ei yleensä kuulu määräysvallan hankkiminen kohdeyhtiöstä”, toteaa Finanssialan Keskusliiton lakimies Antti Laitila.

Laitilan mukaan velkakonversio parantaa mahdollisuuksia purkaa maksuvaikeuksiin joutuneen yrityksen lukkiutunut tilanne. Työryhmän mukaan nykylainsäädäntö jarruttaa joukkolainamarkkinoiden kehitystä, koska velkojat joutuvat yrityssaneerauksessa osakkeenomistajia heikompaan asemaan.

FK:n mukaan velkakonversion mahdollistaminen yrityssaneerauksessa tukisi yritysten rahoituskanavien monipuolistumista. Uudistus myös parantaisi kotimaisten joukkolainojen houkuttelevuutta suhteessa ulkomaisiin joukkolainoihin.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammikuussa 2017 pantiin vireille 137 konkurssia, mikä on 60 konkurssia ja 30,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 650, mikä on 386 henkilöä eli 37,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Kommentoi
Ylös
>