Rahoitusteoriaa

Analyytikoiden laskelmat ja osakkeiden arvostustasot – Case Netflix

Kasvuosakkeet ovat usein korkeasti hinnoiteltuja, koska tulevaisuuden kasvu hinnoitellaan osakkeen sisään.

Osa sijoittajista mieltää kasvuyritykset liian kalliiksi asiaan sen enempää tutustumatta. Toiset eivät välitä hinnasta lainkaan, vaan ostavat osaketta mihin hintaan tahansa. Toiset taas pyrkivät laskemaan osakkeelle oikean hinnan ja järkevän arvostustason.

Näihin eri lähestymistapoihin, ja niiden heikkouksiin, tutustutaan Netflixin esimerkin kautta. Netflix on ääriesimerkki korkeasta arvostustasosta. Pointtina on, että sijoittaja voi tämän esimerkin kautta oppia miettimään arvostustasoja laajemminkin.

Netflix on perinteisellä mittarilla mitattuna kallis osake

Osakkeen hinnan suhde yrityksen tulokseen, eli P/E-mittari on yksi parhaiten tunnettuja arvostuksen mittareita. Esimerkiksi laatuyhtiö Koneen P/E on luokkaa 20. Netflixin P/E on luokkaa 340. Netflixin tuloksen pitäisi siis nykyhinnoilla kasvaa 17-kertaiseksi päästäkseen Koneen kanssa samoihin tasoihin.

osakkeiden arvostustasot

Kun Netflixin osake on näin kallis, on ymmärettävää, että moni tyrmää Netflixin osakkeen suoralta kädeltä puhtaana hype-osakkeena. Ajattelumalli sisältää sen heikkouden, että se ei huomioi P/E-mittarin rajoitteita digitaalisten tuotteiden kohdalla.

Digitaalinen tuote on kallis valmistaa, mutta halpa levittää. Jos ostat auton tulee tästä paljon kuluja autotehtaalle. Auton valmistamiseen tarvitaan raaka-aineita, työvoimaa, energiaa, ja niin edelleen. Jos asiakas kirjautuu Netflixin tilaajaksi, tulee tästä suhteessa vähemmän kuluja Netflixille. Muuttuvien kustannusten osuus on siis digitaalisessa tuotteessa lähtökohtaisesti pienempi, kuin perinteisissä fyysisissä tuotteissa.

Kustannusrakenteen seuraksena on, että kun kiinteät kustannukset on saatu katettua, lähtee tulos parantumaaan vauhdilla. P/E-mittarilla on siis omat rajoitteensa. Toisaalta arvostustasojen huomioimatta jättäminenkään ei  ole kovin perusteltua. Analyytikoiden tapa ratkaista asia on tehdä laskennallinen arvio tulevaisuuden tuloksentekokyvystä.

Osakkeiden arvostustasot – laskuesimerkki

Jatkamme siis Netflixin esimerkillä ja tarkastelemme miten kukaan voisi pitää P/E-tasoa 340 perusteltuna. Esimerkkinä on Celeritas Investmentsin tekemä analyysi.

Lyhykäisyydessään analyysi lähtee siitä, että Netflixin Amerikan markkina on kypsä. Kasvu tapahtuu 130 Amerikan ulkopuolisessa maassa. Perusajatuksena on, että nämä Amerikan ulkopuoliset markkinat kehittyisivät samalla lailla, kuin Amerikan markkinat aikoinaan.

Vuonna 2011 Netflix sai kotimarkkinoiltaan noin 10 prosentin käyttökatteen. Nyt kotimarkkinoiden käyttökate on noin 44 prosenttia.

Kasvuvaiheessa olevien kansainvälisten markkinoiden käyttökate on nyt noin 10 prosenttia. Analyytikko siis olettaa, että tämä kate kasvaisi pitkässä juoksussa samaan 44 prosenttiin. Vastaavasti kansainväliset markkinointikustannukset ovat 19 prosentin luokkaa, kun ne kotimarkkinoilla ovat 7,5 prosentin luokkaa.

Tälaisella logiikalla analyytikko pääsee siihen tulokseen, että Netflixin voittomarginaali olisi mahdollista tulevaisuudessa nostaa nykyisestä 2 prosentista 16 prosenttiin.

Koska esimerkiksi Disney ja Time Warner ovat hinnoiteltu P/E lukemaan 20, olettaa analyytikko, että Netflixin oikea pitkän välin arvostustason tulisi olla samaa luokkaa. Jos voittomarginaali olisi 16 prosentin luokkaa, tulisi Netflixin liikevaihdon kasvaa 115% tuohon tasoon päästäkseen.

Sitten tulee enää arvioida, onko tällainen kasvu mahdollista saavuttaa. Kyselytutkimuksiin perustuen analyytikko arvioi, että palvelun hintaa olisi varaa korottaa 10 dollarista 12 dollariin. Tällöin käyttäjien lukumäärä tulisi saada kasvatettua nykyisestä 89 miljoonasta 130 miljoonaan. Kansainvälisen markkinan koko huomioiden tällainen on mahdollista saavuttaa. Tosin siihen menee vuosia aikaa.

Mikä on tällaisen laskelman arvo?

Laskelma osoittaa, että Netflixin huima nykyinen arvostustaso on, ehkä useiden yllätykseksi, numeerisesti perusteltavissa. Olennaista on huomioida, että kyseisen laskelman isoin efekti tulee digitaalisen tuotteen mahdollistamasta katteen kasvusta. On siis hyödyllistä huomioida, että P/E mittarin pitkä perinne juontaa juurensa fyysisen tuotteen ajoilta.

Toisaalta nähdään, että laskelmassa on todella paljon epävarmuustekijöitä. Onko kansainvälisen markkinan käyttökate mahdollista kasvattaa 10 prosentista 44 prosenttiin, saadaanko palvelun hintaa oikeasti nostettua ja niin edelleen.

Tällaisia laskelmia tarkasteltaessa on kuitenkin tärkeintä huomioida mitä ne eivät sisällä. Taloustieteen Nobelin voittanut Daniel Kahneman on tutkinut ihmisten ajattelussa olevia yleisiä virheitä. Yksi tyypillinen virhe on unohtaa tarkastelun ulkopuolelle jäävät asiat.

osakkeiden arvostustasot

Netflix on tehnyt S-käyrähyppyjä ennenkin. On täysin mahdollista, että se tekee niitä myös tulevaisuudessa. Mitä muuta Netflixin brändillä siis voisi myydä kuin striimattuja TV-sarjoja? Tässä kolme esimerkkiä:

  1. Interaktiiviset tv-sarjat, joissa katsoja voi päättää juonen käänteen. Netflix on itse asiassa jo kokeillut tällaisten tekemistä.
  2. Täysimittaiset elokuvat. Netflix on palkannut Universal Studiosilta Hollywoodia tuntevan Scott Stuberin.
  3. Oheistuotteet. Tässä on potentiaalia, esimerkiksi Cars toi yksinään Disneylle 10 miljardin oheistuotemyynnin.

Tulevaisuuden S-käyrähypyt ovat auttamatta spekulointina, ja osoittavat ainoastaan sen, että malleissa on aina omat rajoitteensa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös