Makrotalous

Osmo Soininvaara: Matalan tuottavuuden työtä on tuettava – ehdottaa negatiivista tuloveroa

Entinen Vihreiden puheenjohtaja ja tietokirjailija Osmo Soininvaara löytää perustulomallista keinon työttömyyden vähentämiseksi.

Yksi rakennetyöttömyyden syitä on se, ettei matalan tuottavuuden aloilla voida maksaa työntekijöille sellaista korvausta työstä, jolla työntekijä tulisi kohtuudella toimeen. Tällöin työnantajan ja työntekijän näkemykset oikeasta palkkatasosta eivät kohtaa, ja seurauksena on, että moni palvelualan työ jää tekemättä.

Ruotsi, Saksa ja Yhdysvallat ovat onnistuneet muita paremmin pitämään työttömyyden matalana tukemalla matalatuottoista työtä kukin omalla tavallaan, Soininvaara huomauttaa blogissaan.

Soininvaaran mukaan matalatuottoista työtä on tuettava, jotta syntyisi työttömille soveltuvaa työtä.

”Tarve vaikuttaa pitkäaikaiselta. Kysymys ei ole yksittäisen työttömän tilapäisten vajavaisuuksia korjaamisesta, vaan pitempiaikaisesta puuttumisesta työmarkkinoiden tasapainoon niiden hyväksi, joiden markkina-arvo on nyt työmarkkinoilla huono esimerkiksi vääränlaisen tai puutteellisen koulutuksen vuoksi.”

Parhaillaan on käynnissä Sipilän hallituksen käynnistämä perustulokokeilu. Perustuloa saa 2 000 satunnaisotannalla valittua henkilöä. Muut eivät voi saada perustuloa. Perustulon määrä on 560 euroa kuukaudessa. Kaikki perustulokokeilussa mukana olevat saavat perustuloa yhtä paljon.

Kokeilussa olevaa perustulomallia ei ole kuitenkaan Soininvaaran mukaan mahdollista toteuttaa sellaisenaan.

Kokeiltavassa mallissa kaikki työssä käyvät suomalaiset lisää rahaa yli kuusi tuhatta euroa vuodessa. Verohallinto ei ole lähtenyt kokeiluun mukaan. Ansiotuloja verotetaan tällä hetkellä toden teolla vain 1200 euron kuukausitulojen yli menevältä osalta.

Perustulo pitäisikin aluksi ottaa käyttöön vain pienten palkkojen tukeen, Soininvaara esittää.

Soininvaaran ehdottamassa mallissa perustulo toteutettaisiin negatiivisena tuloverona verona niin, että veroasteikkoa lasketaan pienimpien tulojen kohdalla vähän nollan alapuolelle. Valtio siis maksaisi pienituloisille korvausta eli negatiivista veroa.

Soininvaaran mukaan aluksi veroasteikkoa voisi jatkaa vain 100 euroa nollan alapuolelle. ”Muutos ei olisi suuri, mutta pienipalkkaisen taloudessa se olisi suuri. Näin tehtäisiin oikeutta pienipalkkaisille ja itsensä työllistäjille.”

Jos tästä saadaan hyviä kokemuksia, voitaisiin Soininvaaran mukaan asteikkoa jatkaa alaspäin niin, että maksimituki nousisi 200 euroon ja niin edelleen.

Malli edellyttäisi lisäksi, että tulonsiirtoja joko pienennettäisiin negatiivisen tuloveron verran tai negatiivinen tulovero toteutettaisiin ansiotulovähennyksen kautta, jolloin se kohdistuisi vain pienipalkkaisiin. Tällöin sosiaaliturvan tasoon ei tulisi muutoksia.

”On suuri vääryys, ettei pienipalkkinen hyödy työnteosta juuri mitään”, Soininvaara huomauttaa.

Kommentoi
Ylös
>