Markkinakommentit

Pinnan alla kytee – poliittiset riskit uhkaavat kehittyneitä osakemarkkinoita

Poliittisten riskien huomioimista sijoittamisessa on perinteisesti pidetty olennaisempana kehittyvillä kuin kehittyneillä markkinoilla. Tilanne on kuitenkin muuttumassa.

Länsimaissa vuonna 2016 pidettyjen vaalien aiheuttamien myllerrysten ja populistipuolueiden suosion kasvun myötä sijoittajat ovat kuitenkin tulleet entistä enemmän tietoisiksi siitä, millaisia vaikutuksia politiikalla voi olla myös kehittyneillä markkinoilla.

Poliittinen ekonomisti Stephanie Kelly esittelee Global Horizons -katsauksessa Standard Life Investmentsin käyttämän analyyttisen viitekehikon, jonka avulla poliittisten riskien taustalla olevia tekijöitä ja niiden sijoittajille mahdollisesti aiheuttamia seurauksia voidaan arvioida. Tunnistamalla riskitekijät kahdessa luokassa, käytäntöihin perustuvassa ja suhdanteisiin perustuvassa, on mahdollista tunnistaa poliittisten tapahtumien keskeiset riskitekijät ja muodostaa nämä tekijät huomioon ottava sijoitusnäkemys.

Viitekehikko on erityisen hyödyllinen, kun tarkastellaan vuoden 2017 poliittisia tapahtumia ja arvioidaan, kuinka todennäköisesti ne järkyttävät lisää status quota. Näitä ovat erityisesti:

  • Ranskan kahden kierroksen presidentinvaalijärjestelmässä ei-keskustalaisten puolueiden on vaikeaa voittaa. Keskustan vaaliehdokkaiden maineriski, tapahtumien turvallisuusriskit ja vaaligalluppien viimeaikainen populistipuolueiden menestyksen aliarviointi voivat kuitenkin tarkoittaa sitä, ettei markkinoiden kannalta positiivista lopputulosta pidä ottaa itsestäänselvyytenä.
  • Saksan syyskuisissa liittopäivävaaleissa ja Italian mahdollisesti ennakoitua aiemmin järjestettävissä vaaleissa piilee suhteessa pienempi riski maissa käytössä olevan suhteellisen vaalitavan vuoksi. Populistien menestyminen vaatisi pääpuolueiden dramaattista linjanmuutosta. Siksi on tärkeää seurata tarkasti puolueiden poliittista retoriikkaa.

“Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen viimeaikaisissa vaaleissa ennen vaaleja tehdyt gallupit antoivat virheellistä tietoa vaalien lopputuloksesta. Analyysimme osoittaa, että epävarmuus poliittisesta lopputuloksesta voi johtaa bruttokansantuotteen kasvuun ja valuuttakurssien ja osakkeiden alenemiseen, vaikkakin näiden seurausten laajuus ja kesto vaihtelee huomattavasti eri markkinoilla”, Stephanie Kelly sanoo.

“Poliittisen riskin vallitessa skenaarioanalyysi on tehokas työkalu eri poliittisten lopputulosten seurauksien arvioimisessa. Yhdysvaltojen vaalien alla tekemämme skenaarioanalyysi osoitti, että Donald Trumpin voittaessa henkilö- ja yritysverotusta todennäköisesti alennettaisiin ja että republikaanit säilyttäisivät vallan sekä edustajainhuoneessa että senaatissa. Analyysi osoitti kuitenkin myös, että muilla politiikan alueilla olisi mahdollisesti konflikteja presidentin populistisen agendan ja republikaanien perinteisten tärkeiden tavoitteiden törmätessä.”

“Vaikka vuoden 2016 tapahtumat ja laaja yleinen mielipide kertovat pinnan alla kytevistä vahvoista populistisista liikkeistä kehittyneissä maissa, jokaisella maalla on omat käytäntönsä ja sille ominainen suhdannedynamiikka. Analysoimalla poliittista riskiä systemaattisesti pääsemme syvemmälle populismin taloudellisiin ja poliittisiin ajureihin, valtavirtapuolueiden reaktioihin ja niiden seurauksiin globalisaatiolle ja taloudelle yleensä.”

Katsaus kokonaisuudessaan tässä:
Kommentoi
Ylös
>