Osakeanalyysit

Revenio Group – myyntilupa ei takaa suurta läpimurtoa

Myyntiluvan saaminen Icare HOME-silmänpainemittarille Yhdysvalloissa on hyvä uutinen, mutta ei vielä itsessään riitä takaamaan sijoittajien toivomaa suurta läpimurtoa.

Sijoittajat ovat jännittäneet viime kuukaudet saako Revenion tytäryhtiö Icare Finland lupaa HOME-silmänpainemittarille Yhdysvalloista. Laitteelle haettiin myyntilupaa jo aikaisemmin. Tällöin sijoittajat joutuivat pettymään.

Nyt fokus on siirtynyt uuteen lupahakemukseen niin voimakkaasti, että hätäisimmiltä voi unohtua, että lupa ei vielä takaa korkeita myyntilukuja. Ei siinäkään tapauksessa, että Yhdysvallat on Reveniolle tärkeä markkina.

Revenue Group, FDA, myyntilupa

On tilanteita, joissa FDA-luvan saaminen takaa myynnin

Otetaanpa esimerkki tilanteesta, jossa luvan saaminen takaa myynnin. Kite Pharma on yhtiö, joka kehittää T-soluterapiaa. Yritys on saanut CART-teknologiaan pohjautuen hyvää dataa non-Hodgkin-lymfoomaa sairastavista potilaista ja on hyvin todennäköisesti saamassa myyntiluvan tuotteelleen.

Potilaalta eristetään osana luontaista immuunivastetta olevia T-soluja, näihin soluihin lisätään syöpäsolun tunnistava geeni, ja solut palautetaan potilaaseen.

Nämä potilaat ovat sellaisia, joihin yksikään hyväksytty hoitomuoto enää tepsi, ja joiden joiden jäljellä oleva elinaika lasketaan kuukausissa. Kite Pharman datassa 82 prosentissa näistä potilaista reagoi hoitoon. Potilaista 41 prosenttia on hyvässä kunnossa puolen vuoden jälkeen.

Syöpää ei ollut lainkaan havaittavissa 36 prosentilla potilaista, eli tähän mennessä näyttää siltä, että osa potilaista on parantunut täysin.

Tuotanto- ja kästittelytilat ovat valmiina yli 4000 vuosittaiselle potilaalle ja hoito voidaan aloittaa, jos ja kun lupa heltiää.

Tällaisessa tapauksessa FDA-lupa, johtaa välittömään liikevaihdon kasvuun. Markkinoilla on paljon potilaita, joiden ainoa toive on Kite Pharman tarjoama hoito.

Revenion tilanteessa FDA-luvan saaminen ei takaa läpimurtoa

Revenue Groupin tapauksessa FDA-luvan saaminen Icare HOME-silmänpainemittarille ei kuitenkaan vielä takaa myyntiä. Silmälääkärin tekemälle silmänpaineen mittaukselle oli markkinat jo valmiina ja vanhentuneita mittareita pystyttiin syrjäyttämään uudella teknologialla.

Icaren HOME-mittarin myynnin onnistumiseksi tarvitaan kuitenkin kulttuurin muutos. Seulontaan ja kotihoitoon perustuvat markkinat ovat vasta syntymässä. Niinpä olennainen kysymys on edelleen se, omaksutaanko potilaan itsemittaus lääkäriyhteisössä oleelliseksi osaksi glaukooman hoitoa.

HOME-laitteelle on olemassa kilpailija. Tämä on Icaren kannnalta ihan hyvä asia, sillä Sensimed on jo tehnyt työtä kotimittauksen puolesta. Sensimed on Icarelle enmmän mahdollisuus kuin uhka, sillä se kilpailee kalliimmassa segmentissä, ja tuotteella joka mittaa silmänpaineen vaihteluita ei silmänpainetta itseään.

Revenue Group, myyntilupa, glaukooma, silmänpainemittari

Sijoittajan on silti hyvä muistaa, että toimintatavan muutoksen onnistuminen ei ole itsestäänselvyys. Terveydenhuollosta löytyy esimerkkejä, joissa tehdään näennäisen hassuja ratkaisuja.

Kustannussäästöihin pääseminen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta on teoriassa helpompaa kuin käytännössä. Yksi syy siihen on, että kustannus voi syntyä yhdessä paikassa ja säästö toisessa. Tällöin rahaa tulisi saada siirrettyä sieltä missä säästöä syntyy, sinne missä kulut kasvaa, eikä se ole ihan niin helppoa kuin miltä se kuulostaa.

Icaren HOME silmänpainemittareita on kuitenkin jo myyty jonkin verran ja todennäköisesti niitä saadaan myytyä jonkin verran myös Yhdysvalloissa. Vuonna 2016 HOME-laitteita myytiin 1100 kappaletta Yhdysvaltojen ulkopuolisilla markkinoilla 1100 euron hintaan. Yhdysvallat tuovat Revenion liikevaihdosta yli 40 prosenttia.

Näistä luvuista suoraan laskien potentiaali olisi 733 laitetta vuodessa, joka tarkoittaisi noin 807 000 euron lisäliikevaihtoa. Revenion kokonaisliikevaihtoon suhteutettuna tämän ei kovinkaan suuri luku.

FDA-lupan luvan saaminen on kuitenkin tärkeä edistysaskel.  Terveysteknologiassa uusien tuotteiden ja hoitomenetelmien yleistyminen on usein vaatinut onnistuneen läpimurron Yhdysvaltojen markkinalla ja ilman FDA:n lupaa olisivat Revenion mahdollisuudet työstää HOME-tuotteesta merkittävää liiketoiminta jääneet selvästi pienemmiksi.

Maailmassa on 150 miljoonaa glaukoomaa sairastavaa ihmistä, joten laitteen potentiaalinen markkina on kuitenkin hyvin merkittävä. Mahdollisuudet merkittävään läpimurtoon ovat siis olemassa, mutta varmaa tämä ei ole.

Vastuunrajoitus: tämä ei ole sijoitusohje. Kirjoittaja omistaa sekä Revenio Groupin, että Kite Pharman osakkeita. 

Kommentoi
Ylös
>