Kasvuosakkeet

Revenio sisään, Consti ulos – Inderes päivitti TOP3-osakelistan

Inderes nosti TOP3-osakelistalleen Revenion, joka varmisti saaneensa HOME-tuotteelleen FDA-myyntiluvan Yhdysvalloissa.

Inderes nosti TOP3-osakelistalleen Revenion, joka varmisti saaneensa HOME-tuotteelleen FDA-myyntiluvan Yhdysvalloissa.

Myyntilupa poisti merkittävän epävarmuustekijän, mikä tukee Revenion osaketta lyhyellä aikavälillä, analyysitalo toteaa aamukatsauksessaan. ”Reveniolla on nyt edellytykset vahvaan liikevaihdon ja tuloksen kasvuun, kun yhtiö on tuonut markkinoille ja saanut myyntiluvat kahdelle tärkeälle tuotelanseeraukselle (ic100 ja HOME).”

Consti nousi TOP3-listalle tammikuun alussa. Consti raportoi TOP3-listalla ollessaan hieman ennakoitua heikomman neljänne kvartaalin tuloksen ja lisäksi yhtiön ohjeistus oli positiivisista näkymistä huolimatta varovainen. Inderesin mukaan vuoden 2016 kasvun hiipuminen oli pettymys, mutta toimialan tai yhtiön vakaan positiivisissa kasvunäkymissä ei ole tapahtunut tästä huolimatta merkittäviä trendimuutoksia.

Revenion FDA-lupa Yhdysvalloissa oli Inderesin mukana tärkeä uutinen. Terveysteknologiassa uusien tuotteiden ja hoitomenetelmien yleistyminen vaatii ensin menestystä Yhdysvaltojen markkinalla. ”Ilman Yhdysvaltojen myyntilupaa Icaren mahdollisuudet rakentaa HOME-tuotteesta merkittävä liiketoiminta olisivat jääneet selvästi pienemmiksi”, Inderes toteaa.

Yhdysvaltojen markkina tuo Icaren liikevaihdosta yli 40 prosenttia. Icaren HOME -tuotteella on nyt myyntilupa Yhdysvaltojen lisäksi kaikilla keskeisillä markkinoilla kuten Euroopan maissa sekä Japanissa Kiinassa.

HOME-tuotteen potentiaali Reveniolle on muutoinkin merkittävä.

”Aiemmin Icare on myynyt ammattikäyttöön tarkoitettuja silmänpainemittareita pääasiassa silmälääkäreiden ja optikoiden käyttöön. Kotimittauksessa yhtiö myy useita laitteita silmälääkärille, joka antaa laitteet potilaille lainakiertoon glaukoomapotilaan itsemittausta varten. Tämä käytännössä moninkertaistaa Icaren myyntipotentiaalin silmälääkäriä kohden. Potilaan silmänpaineen jatkuvaan seurantaan liittyen on tehty viime vuosina paljon tutkimuksia ja lääkäriyhteisössä on tunnistettu tarve silmänpaineen jatkuvalle seurannalle, mutta tähän ei ole vielä ollut tuotetta. Myyntiluvan saamiseen kului paljon aikaa, mutta markkina on onneksi samaan aikaan kypsynyt valmiimmaksi kotimittausta varten”, Inderes arvioi.

Analyysitalo muistuttaa kuitenkin, että kyseessä on täysin uusi hoitomenetelmä, jonka yleistyminen konservatiivisessa asiakaskunnassa tulee vaatimaan sijoittajilta malttia.

Icarella on Inderesin mukaan vahva kilpailusuoja HOME-tuotteelle teknologian ja patenttien ansiosta. Lisäksi raskaan, vuosia kestäneen myyntilupaprosessin läpäisy tarjoaa kilpailusuojaa. Potilaan silmänpaineen jatkuvaan seurantaan on kuitenkin markkinoilla ainakin yksi kilpaileva teknologia Sensimed Triggerfish, jolla on myös FDA-lupa. ”Sensimedin toimintamalli on kuitenkin hyvin erilainen (mittaa silmänpaineen vaihtelua, ei silmänpainetta) ja se on teknologiana huomattavasti kalliimpi.”

Liikevaihdon kasvun jatkuessa tulee Revenion operatiivinen tulosvipu olemaan Inderesin mukaan merkittävä, sillä yhtiöllä ei ole tarvetta merkittävästi kuluja kasvattaviin investointeihin ja laitemyynnin katteet ovat korkeita.

Yhtiön arvostustaso ei ole korkea. ”Ennusteillamme yhtiön 2017e-2018e P/E-luvut ovat 35x ja 25x sekä vastaavat EV/EBIT-luvut 27x ja 19x. Pidämme arvostusta kohtuullisena huomioiden Revenion alentunut riskitaso, yhtiön tuloskasvunäkymä ja -potentiaali sekä vahva kassavirta ja osinko.”

Inderes toistaa Revenion lisää- suosituksen ja nostaa tavoitehinnan 37,5 euroon aiemmasta 35,0 eurosta.

”HOME-tuotteen FDA-lupa ei muuta ennusteitamme, mutta poistaa merkittävän epävarmuustekijän osakkeesta”, analyysitalo kiteyttää.

Kommentoi
Ylös
>