Sijoitusuutiset

Sijoittajat suosivat riskisiä osakesijoituksia

Sijoittajat uskaltavat nyt ottaa riskiä. Syklisten toimialojen osakkeet ovat nyt sijoittajien suosiossa, kertoo iShares.

Viimeisen vuoden aikana osake-ETF:iin on virrannut varoja 29,1 miljardin dollaria, kun samaan aikaan korko-ETF:iin on tullut 28,3 miljardia dollaria, toteaa iSharesin pääomamarkkinatiimi BlackRockin helmikuun ETP-raportissa.

Tämä on ensimmäinen kerta toukokuun 2016 jälkeen, kun osakkeisiin on virrannut edeltävän 12 kuukauden aikana enemmän varoja kuin korkoihin. Tämä voi olla merkki osakevirtojen nousukauden alkamisesta.

Helmikuussa kehittyvien markkinoiden korko-ETF:iin virtasi 1,3 miljardia dollaria, mikä on korko-ETF:ien ennätys.

Syyt tähän ovat pääasiassa geopoliittisia: Yhdysvaltojen dollarin vakaantuminen käänsi virran kehittyvien markkinoiden lainoihin ja odotukset korkojen vakauttamisesta taas yhdysvaltalaisiin investointiluokan ETP-tuotteisiin. Sen sijaan eurooppalaisista investointiluokan ETP-tuotteista virtasi varoja, mahdollisesti Ranskan vaalien aiheuttamien pelkojen takia.

Sykliset toimialat suosiossa

Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen on siirrytty selvästi matalan volatiliteetin ETF:stä kohti myötäsyklisiä faktoripositioita, jotka tuottavat hyvin vahvassa makroympäristössä.

Faktoreista arvo on vienyt valtaosan sijoituksista Euroopassa. Myötäsyklisyys näkyi kaikissa Yhdysvaltoihin sijoittavissa ETF:ssä, olipa niiden kotipaikka mikä tahansa. Esimerkiksi syklisiin sektoreihin (finanssi ja raaka-aineet) virtasi runsaasti varoja, ja defensiivisistä (terveydenhuolto ja julkiset palvelut) poistui varoja.

Euroopassa pieni on kaunista

Eurooppalaisiin pienten ja keskisuurten yhtiöiden osake-ETF:iin virtasi enemmän varjoja (303 miljoonaa dollaria) kuin suurten yhtiöiden vastaaviin (246 miljoonaa dollaria).

Viime vuoden helmikuusta lokakuuhun eurooppalaisista suuren yhtiöiden osake-ETF:istä poistui varoja ennennäkemättömällä tavalla. Viimeisen kolmen kuukauden aikana ne ovat olleet tekemässä paluuta, mutta helmikuussa tahti hidastui. Tämä on vasta toinen kerta historiassa, kun pieniin yhtiöihin sijoitettiin suuria enemmän sellaisen kuukauden aikana, jolloin sekä suurten että pienten ja keskisuurten yhtiöiden osake-ETF:iin virtasi varoja.

Tässä näkyy maailmanlaajuinen trendi: sijoittajat suosivat kotimaisia sijoituskohteita, mikä saattaa heijastaa pelkoja globalisaation vähenemisestä.

Eurooppalaiset sijoittajat ostolaidalla

Kun tarkastellaan japanilaisiin osake-ETF:iin maan ulkopuolelta tulevia virtoja, havaittavissa on mielenkiintoinen ilmiö: eurooppalaiset sijoittajat ovat olleet ostolaidalla ja amerikkalaiset myyneet.

Tämän vuoden aikana eurooppalaisten sijoittajien kiinnostus on lisääntynyt vuonna 2016 tapahtuneen ulosvirtauskauden jälkeen. Tämä voi olla merkki sijoittajien luottamuksesta Japanin keskuspankin elvytysohjelmaa kohtaan. Myös japanilaisten yhtiöiden erittäin hyvät tulokset voivat houkutella eurooppalaisia sijoittajia takaisin Japanin markkinoille.

Kommentoi
Ylös
>