Käänneyhtiöt

Inderes: Soprano on käänneyhtiö

Palveluliiketoiminnan kehitysyhtiö Soprano on läpikäynyt merkittävän muutosvaiheen sekä liiketoimintamallissa että konsernirakenteessa.

Aiemmin laaja-alaisesti toiminut konserni on nyt fokusoitunut kahteen operatiiviseen liiketoimintoon ja kahteen osakkuusyhtiöomistukseen.

”Operatiivisten yhtiöiden uudistunut liiketoimintamalli vastaa korkealla joustavuudellaan ja keventyneellä kustannusrakenteellaan hyvin erittäin suhdanneherkän ja nopeasti muuttuvan koulutus- ja valmennustoimialan haasteisiin ja trendeihin”, toteaa Inderes aamukatsauksessaan.

Viime vuonna päättynyt muutosprosessi käänsi yhtiön tuloskehityksen jälleen positiiviseksi, laski operatiivista riskitasoa ja vahvisti konsernin rahoitusaseman normaalille tasolle.

Inderes näkee piristyneen markkinatilanteen, uudistuneen palvelutarjooman ja laskevan kulutason johdosta Sopranon tuloskasvunäkymät positiivisina. ”Ennustamme yhtiölle lievää liikevaihdon ja selvää liikevoiton kasvua vuodelle 2017 sekä maltillista tuloskasvua lähivuosille.”

Sopranon osakkeen arvostustaso on tuloskäänteeseen nähden kohtuullinen, Inderes arvioi. Kuitenkin htiön pitää vielä vakiinnuttaa kehitystään korkeampien arvostuskertoimien hyväksymiseksi.

”Ennusteillamme vuosien 2017e ja 2018e P/Ekertoimet ovat 10x ja 9x ja vastaavat EV/EBITDA-kertoimet 6x ja 5x. Osien summa-laskelma ja kassavirtalaskelma indikoivat nykykurssia korkeampaa arvostustasoa, mutta emme näe lyhyellä tähtäimellä niiden antavan tukea osakkeelle. Suurimpana riskinä suosituksellemme näemme markkinatilanteen kääntymisen heikompaan suuntaan, mikä heikentäisi tuloskäännettä ja nostaisi arvostustason jälleen haastavaksi”, analyysitalo toteaa.

Inderes nostaa Sopranon suosituksen lisää-tasolle aiemmalta vähennä-tasolta ja toistaa 0,45 euron tavoitehinnan.

Kommentoi
Ylös
>