Talouden trendit

Tilastokeskus: Pienituloisuus on yleisintä nuorilla ja iäkkäillä

Nuorten aikuisten pienituloisuusaste on kasvanut suhteellisesti eniten kaikista ikäryhmistä verrattuna vuoteen 2008.

Vuonna 2008 alkanut koko väestön suhteellisen pienituloisuuden väheneminen jatkui vuonna 2015, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta.

Ajanjaksolla pienituloisuus on vähentynyt 2,2 prosenttiyksikköä. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 pienituloisia oli 11,7 prosenttia väestöstä. Eniten suhteellinen pienituloisuus on vähentynyt 65 vuotta täyttäneillä. Pienituloisuuden kasvu on kuitenkin jatkunut 18–34-vuotiaiden keskuudessa.

Pienituloisiksi lasketaan henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti on alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta. Pienituloisuusraja oli yhden hengen taloudella 14 220 euroa vuodessa eli 1 185 euroa kuukaudessa vuonna 2015. Tuloilla tarkoitetaan verojen jälkeisiä rahatuloja, jotka koostuvat työ- ja omaisuustuloista ja tulonsiirroista.

Pienituloisuusasteen muutos vuosien 2008 ja 2015 välillä iän mukaan, prosenttiyksikköä

Pienituloisuusasteen muutos vuosien 2008 ja 2015 välillä iän mukaan, prosenttiyksikköä

Lähde: Tilastokeskus

Ikäryhmistä korkein pienituloisuusaste oli 18–24-vuotiailla, joista 26,5 prosenttia oli pienituloisia vuonna 2015.

Tähän ikäryhmään kuuluvista pienituloisista kaksi kolmesta on opiskelijoita. Tilastokeskuksen mukaan 25–34-vuotiaiden pienituloisuusaste on kasvanut lähes neljä prosenttiyksikköä eli suhteellisesti eniten kaikista ikäryhmistä verrattuna vuoteen 2008. 25–34-vuotiaista pienituloisista kolmannes on opiskelijoita ja kolmannes työttömiä.

Pienituloisuus on yleistä myös 75 vuotta täyttäneillä, joista 18,6 prosenttia kuului pienituloiseen kotitalouteen. Tilastokeskuksen mukaan sekä 75 vuotta täyttäneiden että 65–74-vuotiaiden pienituloisuus on kuitenkin vähentynyt voimakkaasti viime vuosina. Vuoteen 2008 verrattuna 75 vuotta täyttäneiden pienituloisuusaste on vähentynyt 12,7 prosenttiyksikköä ja 65–74-vuotiaiden 6,4 prosenttiyksikköä.

Nuorten 18–24-vuotiaiden pienituloisuus on keskimäärin syvempää kuin muilla. Tavallisimmin käytetyn pienituloisuusrajan (60 % mediaanitulosta) alittavista 18–24-vuotiaista yli kolmannes on pienituloisia myös kaikkein tiukimmalla, 40 prosentin rajalla vuonna 2015 .

Tilastokeskuksen mukaan 65 vuotta täyttäneet pienituloiset ovat puolestaan usein 60 prosentin pienituloisuusrajan tuntumassa eli siinä joukossa, jonka tulot olivat 50–59 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös