Sijoitusuutiset

Selvitys paljastaa: Tällaiset ihmiset suhtautuvat sijoittamiseen myönteisesti

Rappioromantiikka ei taida olla sijoittajien juttu.

Klassinen uuden aallon Punk-bändi, Hassisen kone, lauloi aikanaan Rappiolla-biisissään ”Rappiolla on hyvä olla, ei huolet paina, ei rasitu polla…”. Sijoittamisesta kiinnostuneet eivät taida ajatella ihan tuolla tavalla.

Näin voinee päätellä LähiTapiolan tuoreesta sijoittajaselvityksestä.

Tutkimuksen mukaan nimittäin liikuntaa harrastavat, terveeksi itsensä kokevat ja yhteiskunnallista asioista kiinnostuneet suomalaiset sekä kaikista varakkaimmat suhtautuvat säästämiseen ja sijoittamiseen kaikista myönteisimmin.

Aktiivisista vastaajista noin 80 prosenttia suhtautui säästämiseen ja sijoittamiseen myönteisesti. Yli 50 000 euroa sijoitettavaa omaisuutta omaavista yli 90 prosenttia suhtautui säästämiseen ja sijoittamiseen myönteisesti.

Säästäminen ja sijoittaminen herättävät suomalaisissa pääosin positiivisia mielikuvia. Selvityksen mukaan suomalaiset suhtautuvat säästämiseen positiivisesti. Lähes neljä viidestä suomalaisesta sanoo säästämisen herättävän pelkästään tai enimmäkseen myönteisiä mielikuvia.

”Tutkimustulos hieman yllätti meidät, mutta on tietenkin todella ilahduttavaa, että suomalaiset liittävät säästämiseen ja sijoittamiseen positiivisia mielleyhtymiä. Yhteiskunnan muuttuessa omaehtoisesta säästämisestä ja sijoittamisesta tulee entistäkin tärkeämpää”, sanoo LähiTapiola Varainhoidon toimitusjohtaja Tom Liljeström.

Selvityksen mukaan turvallisuuden, elämänhallinnan ja vastuullisuuden tunteet ovat yleisimmät, joita suomalaiset liittävät säästämiseen ja sijoittamiseen. Vasta viidenneksi yleisimpänä vastaajille tuli ensimmäinen kielteinen tunne: epävarmuus. Sen sijoittamiseen ja säästämiseen liitti kuitenkin vain joka viides vastaaja.

Eniten suomalaisia pelottavat säästämisessä ja sijoittamisessa rahan menettäminen tai huonon sijoitusratkaisun tekeminen. Tämä ei tietenkään ole mikään yllätys. Rahan menettämistä tuleekin sijoittamisessa pelätä.

Kolmanneksi suurin pelko oli, ettei ymmärrä sijoittamisesta riittävästi. Joka kymmenes suomalainen sanoo, ettei pelkää sijoittamisessa mitään.

”Jopa kaksi viidestä tutkimukseen vastanneesta sanoo pelkäävänsä sitä, ettei ymmärrä, mihin sijoittaa. Tämä on tietenkin todella huolestuttava piirre, sillä finanssialan tehtävänä on tarjota turvallisia ja läpinäkyviä välineitä säästämiseen ja sijoittamiseen”, Liljeström sanoo.

Toisaalta terve itsekriittisyys on sijoittamisessa myös valttikortti. Vanhan sijoitusviisauden mukaan sellaisiin sijoituskohteisiin ei pidä sijoittaa, joita ei ymmärrä.

Naiset pelkäävät miehiä useammin monia eri asioita, kuten rahojen menettämistä, huonon sijoitusratkaisun tekemistä, väärän palveluntarjoajan valitsemista ja sitä, että talous menee liian tiukalle sijoittamisen vuoksi. Vain ahneeksi tulemista miehet pelkäävät hieman naisia useammin.

Kommentoi
Ylös
>