Makrotalous

Etla esittää lukukausimaksuja korkeakouluopiskelijoille

Hallituksen tulisi käynnistää valmistelutyö korkeakoulujen lukukausimaksuista, ehdottaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla.

Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ja tutkimusjohtaja Niku Määttänen ehdottavat eilen julkaistussa muistiossaan lisäksi, että Tekesin rahoituksesta ja yliopistojen pääomittamisesta tulisi tehdä ratkaisut jo hallituksen niin sanotussa puoliväliriihessä huhtikuussa.

Vihriälän ja Määttäsen mukaan Suomessa viime vuosina toteutetut tutkimusta ja koulutusta koskevat julkisen rahoituksen säästöt ovat haitallisia pidemmän ajan tuottavuuskehitykselle. Investoinnit tutkimukseen ja koulutukseen ovat olennaisen tärkeitä pidemmän ajan talouskasvun kannalta.

”Esitämme ja pyrimme seuraavassa perustelemaan, että korkeakoulujen osalta ratkaisua ongelmaan olisi syytä hakea kertaluonteisesta yliopistojen voimavarojen lisäyksestä eli pääomittamisesta ja korkeakouluopetuksen lukukausimaksuista”, Vihriälä ja Määttänen kirjoittavat.

He esittävät muistiossaan yhteensä kolmea toimenpidettä ongelman helpottamiseksi.

Ensinnäkin elinkeinotukia, jotka eivät tue innovaatioita, tulisi vähentää ja säästyvät varat ohjata Tekesin toiminnan rahoittamiseen. Yliopistojen kykyä kehittää tutkimusta ja opetusta olisi nopeasti vahvistettava valtion omaisuutta myymällä tai sitä yliopistoille siirtämällä. Pääomittaminen on kytkettävä tehokkuutta parantaviin rakenneuudistuksiin.

Lisäksi korkeakouluille olisi sallittava kohtuullisten lukukausimaksujen periminen suomalaisilta ja ETA-maiden opiskelijoilta niiden voimavarojen pysyväksi vahvistamiseksi.

Korkeakoulujen lukukausimaksut yhdistyneenä hyvin suunniteltuun opintolainajärjestelmään eivät estä vähävaraisten perheiden lasten opiskelua tai sosiaalista liikkuvuutta yleisemmin, Vihriälä ja Määttänen väittävät. Sen sijaan ne voivat tehostaa yliopistojen toimintaa ja opiskelua.

”Tekesin rahoituksesta ja yliopistojen pääomittamisesta hallituksen tulisi tehdä ratkaisut jo ns. puolivälin riihessä ja panna toimeen vuoden 2018 talousarviossa. Korkeakoulujen lukukausimaksujen ja opintotukijärjestelmän uudistamisesta hallituksen tulisi käynnistää selvitystyö niin, että siitä voitaisiin päättää myöhemmin.”

Kommentoi
Ylös
>