Markkinakommentit

FIM: Sijoittajat varovaisia syklisiä osakkeita kohtaan

Sijoituspalvelutalo FIM kartoitti eurooppalaisten indeksiosuusrahastojen pääomavirtoja maaliskuussa.

Pääoman muutoksilla FIM seuraa ETF:ien luomisista ja lunastuksista johtuvia muutoksia sekä suhteessa alkuperäiseen pääomaan että absoluuttisesti euroina. Pääoman muutokset kertovat rahavirtojen kautta kiinnostuksesta kyseiseen sektorin lyhyemmällä aikavälillä.

Maaliskuun performanssi oli FIM:n mukaan eurooppalaisten osakesektoreiden osalta jälleen vahvaa.

”Kurssikehitys oli helmikuuta tasapainoisempaa eikä syklisten sektoreiden yliperformanssi saanut jatkoa.Myös negatiiviset pääomavirrat osoittavat sijoittajien kääntyneen varovaisemmiksi syklisten sektoreiden suhteen. Defensiiviset setkorit keräsivät hieman pääomia”, FIM toteaa aamukatsauksessaan.

Voimakkaan kurssinousun jatkuminen näkyi kuitenkin kohonneina arvostustasoina.

Pääomavirtojen perusteella maaliskuussa sijoittajat ottivat varovaisemman näkemyksen syklisiin sektoreihin, jotka yliperfomoivat vahvasti helmikuussa, FIM toteaa.

”Tämä sopii myös siihen kuvaan, että sijoittajien usko alkoi maaliskuussa olla koetuksella Trumpin talouskasvua tukevien uudistusten suhteen.”

FIM:n eurooppalaiset sektorisuositukset ovat autoteollisuus, perusraaka-aineet sekä matkustus.

Eurooppalaisista osakesektoreista korkeimmat ja matalimmat arvostuskertoimet 12 kuukauden tulosennusteilla lasketut p/e-kertoimella mitattuna ovat seuraavat:

Korkeimmat arvostukertoimet
Teknologia21,0
Elintarvikkeet ja virvoitusjuomat20,3
Kiinteistöt19,5
Alhaisimmat arvostuskertoimet
Perusraaka-aineet11,7
Vakuutus11,2
Autoteollisuus8,4

 

Kommentoi
Ylös
>