Sijoitusuutiset

Finanssialan Keskusliitto älähti: ”kansankapitalismi saisi kuoliniskun”

Elinkeinoelämän keskusliiton esitys sijoitusrahastojen ja eläkeyhtiöiden saamien osinkojen lähdeverosta tyrmätään Finanssialan Keskusliitossa.

Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa. Tällä kertaa älähtävä koira on Finanssialan Keskusliitto. Kun verotukseen esitetään muutoksia, löytyy aina joku taho jolle esitetty uudistus tulisi kalliiksi. Näin näyttää käyneen Elinkeinoelämän valtuuskunnan veroehdotukselle.

Elinkeinoelämän valtuuskunta esitti, että yritysten pääomatuloveroa voitaisiin laskea laajentamalla veropohjaa institutionaalisten sijoittajien osinkoihin.

Nykyjärjestelmässä suhteellisen pieni osa osakeyhtiöiden maksamista osingoista on veronalaista pääomatuloa. Evan mukaan tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että niin sanottujen institutionaalisten sijoittajien saamat osingot on vapautettu osinkoverotuksesta.

Institutionaalisiin sijoittajiin kuuluvat sijoitusrahastot, vakuutusyhtiöt ja yleishyödylliset yhteisöt, kuten ammattiyhdistykset ja säätiöt.

EVA ehdottaa institutionaalisille sijoittajille viiden prosentin suuruista lähdeveroa.

Vakuutus- ja pankkialan edunvalvoja Finanssialan keskusliitto ei ehdotuksesta luonnollisestikaan riemastunut.

Instituutiosijoittajien viiden prosentin lähdevero pörssiosingoille johtaisi työeläkeyhtiöiden saamien osinkojen saattamiseen verolle, mikä vähentäisi tuottoja ja lisäisi paineita eläkemaksujen korottamiseen, varoittaa FK:n johtaja Lea Mäntyniemi.

Mäntyniemen mukaan erityisesti kansankapitalismi saisi kuoliniskun, jos kaikki rahoitusvaihtoehdot pääomaverokannan laskulle toteutettaisiin. ”Esimerkiksi noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia joko suoraan tai sijoitussidonnaisten vakuutusten kautta.”

Suomalaiset sijoitus- ja eläkerahastot eivät maksa suomalaisista pörssiyhtiöistä saamistaan osingoista veroja.

Mäntyniemen mukaan lähdeverolla ohjattaisiin myös työtä ja toimintaa pois Suomesta.

”Esimerkiksi rahastot voivat olla myös vientituotteita. Jo nyt suomalaisissa rahastoissa hoidetaan 17 miljardin euron edestä ruotsalaisten varoja. Rahaston kotimaa ei vaikuta yksittäisen sijoittajan verotukseen.”

On ymmärrettävää ettei etujärjestö FK innostu EVA:n lähdeverosta. Silti Mäntyniemen pelko kansankapitalismin romahtamisesta on liioittelua.

Mäntyniemi olettaa, että sijoitusrahastojen saamien osinkojen verollisuus saisi kotitaloudet siirtämään varansa rahastoista käteiseen. Varmasti osa näin tekeekin, mutta mitä luultavimmin osa rahastosijoittajista siirtää varojaan suoriin osakesijoituksiin. Silloin ei tietenkään voida puhua kansankapitalismin kuoliniskusta.

Myös EVA:n ehdottama pääomatuloverotuksen lasku saattaisi lisätä suoran osakesijoittamisen suosiota.

Kommentoi
Ylös
>