Sijoittaminen

Mikä on hedge-rahasto? – 8 eroa perinteiseen rahastoon verrattuna

Perinteinen rahasto pyrkii voittamaan indeksinsä. Hedge rahasto pyrkii pääsemään voitolle siinäkin tapauksessa, että markkina laskee.

Olet varmaan kuullut hedge-rahastoista ja niiden tuotoista ja riskeistä. Mutta oletko ikinä tullut kysyneeksi itseltäsi mikä oikeastaan on hedge-rahasto ja miten se eroaa perinteisestä sijoitusrahastosta?

Hedge-rahasto, sijoitusstrategia ja suojaaminen

Hedge-rahasto pyrkii absoluuttiseen tuottoon, joka sijoitusstrategian kannalta tarkoittaa sitä, että sen tulee pyrkiä markkinoista riippumattomaan strategiaan. Siis tuottoon, kun kurssit nousevat ja tuottoon, kun kurssit laskevat. Miten tällaiseen voidaan päästä?

Yksi mahdollisuus on niin sanottu long-short strategia. Tällöin huonona nähtyä osaketta myydään lyhyeksi ja hyvänä nähtyä osaketta ostetaan. Jos paino on sama lyhyessä ja pitkässä positiossa puhutaan markkinaneutraalista positiosta.

Hedge rahasto suojautuu markkinoiden liikkeiltä muun muassa optioita ja short-long strategiaa hyödyntäen. hedge-rahasto

Esimerkiksi, jos ostetaan Metsoa miljoonalla ja myydään Cargotecin osaketta miljoonalla lyhyeksi saadaan markkinaneutraali positio: jos konepajayhtiöt kokonaisuutena nousevat 10 prosenttia voidaan Cargotecistä syntyneet tappiot kattaa Metsosta syntyneillä voitoilla.

Jos taas konepajayhtiöt laskevat 10 prosenttia saadaan sama efekti toisinpäin. Silloin Metsosta koituneet tappiot, saadaan katettua Cargotecistä syntyneillä voitoilla.

Markkinaneutraalisuus pysyy niin kauan, kun markkinoiden liikkeet eivät ole liian isoja. Iso laajamittainen kurssilasku voi rankaista pitkää positiota lyhyttä positiota voimakkaammin. Tällöin toteutuu niin sanottu ”beta  mismatch”-riski.

Long-short strategiasta syntyy voittoa, mikäli salkunhoitajan näkemys yhden osakkeeen paremmuudesta toista kohtaan, pitää kutinsa. Toisin sanoen tuottoa tulee, riippumatta siitä ollaanko nousu- vai laskumarkkinoilla.

Jos markkina laskee, perustuu voitto siihen, että hyvä osake laskee vähemmän kuin mitä huono osake.

Hedge rahasto pyrkii tuomaan voittoa niin nousu kuin laskusuhdanteessakin. Laskumarkkinoilla voitto perustuu siihen, että hyvä osake laskee vähemmn kuin huono osake. Hedge-rahasto

Jos markkina nousee, perustuu long-short strategian voitto siihen, että hyvä osake nousee enemmän kuin huono osake.

Hedge rahasto pyrkii tuomaan voittoa niin laskumarkkinoilla kuin nousumarkkinoillakin. Kun kurssit nousevat perustuu long-short strategia siihen, että hyvä osake nousee enemmän kuin huono osake. Hedge-rahasto

Esimerkiksi Piotroskin F Score ja Mohanramin G-score ovat menetelmiä, jotka jakavat osakkeet ”hyviin” korkeiden pisteiden osakkeisiin ja ”huonoihin” alhaisten pisteiden osakkeisiin.

Hedge-rahasto, optioiden käyttö

Myös optioita voidaan käyttää osakkeiden suojaamiseen. Sijoitusbloggari Uncommonprofits on kirjoittanut erinomaisen artikkelin siitä, miten osakesalkku voidaan suojata optioita käyttäen.

Osakkeet eivät ole ainoa sijoituskohde, jolle voidaan kirjoittaa optioita. Hedge rahastot eivät sijoitakaan pelkästään osakkeisiin ja korkoihin vaan myös vaihtoehtoisiin kohteisiin kuten valuuttoihin ja raaka-aineisiin.

Optioita kirjoittamalla voidaan myös saada markkinoiden suunnasta riippumatonta tuottoa.

Kirjoittamalla optioiden toteutustasot epätodennäköisen kauas voidaan ”elää preemioilla”. Tilastoista voidaan etsiä sellainen optioiden toteutushinta, jonka toteutuminen on hyvinkin epätodennäköistä.

Koska tuotto perustuu preemioon, ei osakkeiden kurssivaihtelun suunnalla ole vaikutusta saatuun tuottoon. Jos optio kuitenkin todennäköisyyksiä vastaan toteutuu, minimoidaan tappio sulkemalla positio tarpeeksi aikaisessa vaiheessa.

Hedge-rahasto vastaan perinteinen rahasto 8 eroa

  1. Hedge-rahasto keskittyy absoluuttiseen tuottoon, kun perinteinen rahasto keskittyy indeksin voittamiseen.
  2. Hedge-rahasto voi sijoittaa vapaasti mihin haluaa, kun perinteinen rahasto on viranomaisten taholta voimakkaammin säädeltyä. Voimakkaampi säätely tarkoittaa käytönnössä sitä, että kaikkein riskipitoisimmat tuotteet eivät ole vaihtoehto.
  3. Hedge-rahasto voi lainata rahaa rajatta vivuttaakseen sijoituksiaan. Perinteinenkin rahasto voi lainata rahaa, mutta sääntelyn puitteissa.
  4. Hedge-rahaston sijoitukset voivat olla voimakkaasti keskittyneitä eli näkemystä ottavia. Perinteinen rahaston on lähtökohtaisesti hyvinkin hajautettu.
  5. Hedge-rahastot ovat tarkoitettu niille joilla on paljon rahaa ja sijoituskokemusta, eli lähinnä institutionaalisille sijoittajille. Yhdysvalloissa vaatimuksena on 1,5 miljoonan sijoitusomaisuus tai vähintään 200 000 dollarin ylimääräiset vuositulot kahdelta viime vuodelta. Siis molemmalta viime vuodelta. Osa hedge-rahastoista vaatii minimisijoituksena yhtä miljoonaa. Perinteiset rahastot puolestaan mahdollistavat sijoittamisen kaikille.
  6. Hedge-rahaston hoitaja saa palkkionsa hallinnointikuluina ja merkintäpalkkioina, mutta myös tiettynä prosenttiosuutena rahaston tuotosta. Perinteinen rahaston kulut eivät ole tuottosidonnaisia.
  7. Hedge-rahastot ovat käytänössä viranomaissäätelyn ulkopuolella. Perinteinen rahasto on voimakkaasti säädelty sijoittajien turvaamiseksi.
  8. Hedge-rahastoja ei voi markkinoida julkisesti, mutta perinteisiä rahastoja voi.

Hedge-rahasto, riskit ja mielikuvat

Hedge-rahastojen korkeita tuottosidonnaisia, ilman alaspäin suuntautuvaa riskiä sisältäviä palkkioita on kritisoitu johtavan liian korkeaan riskinottoon. Hedge-rahasto laittaa tyypillisisti kuitenkin merkittävästi myös omaa rahaa rahastoon, jolloin henkilökohtainen riski on olemassa.

Long term capital management on hedge-rahasto, joka on tuonut ikävän maineen koko rahastotyypille. Asian voi nähdä niin, että ongelma oli kyseisen rahaston iso koko termillä ”too big to fail”. Sama termi sopi esimerkiksi AIG:hen. Se ei kuitenkin ollut hedge-rahasto, vaan vakuutusyhtiö.

Kommentoi
Ylös
>