Kasvuosakkeet

Inderes: KONE siirtyy hitaan kasvun aikaan

KONE ei jatkossa tule nauttimaan samanlaisista kasvunäkymistä kuin aiemmin.

sijoittaminen, osakkeet, rahastot, osakesijoittaminen, rahastosijoittaminen, säästäminen, talous, etf, talouspolitiikka, markkina-analyysit, markkinat, makrotalous, salkunrakentaja,

Copyright © KONE Corporation

KONEen ensimmäisen kvartaalin raportti oli pitkälti Inderesin odotusten mukainen.

Analyysitalon mukaan Kiinan hissimarkkinan taantuminen pitää koko globaalin hissimarkkinan kasvun olemattomana myös tänä vuonna ja KONEen fokus on uusien palvelukonseptien myötä aina vain enemmän jälkimarkkinoilla.

”KONE pystyi varsin hyvin kompensoimaan uuslaitemyynnin laskun kasvulla huoltotoiminnassa ja modernisaatioissa. Maantieteellisesti parhaassa vedossa oli PohjoisAmerikan myynti. Q1-liikevoitto oli linjassa konsensusodotuksen kanssa ja kohoavien raaka-aine- ja komponenttihintojen vaikutus jäi vielä pieneksi”, Inderes toteaa aamukatsauksessaan.

Yhtiön tuloskunto on kuitenkin muuttumassa.

Inderesin mukaan raaka-aineista on tulossa 75-100 miljoonan euron ylimääräinen kulurasite tuleville vuosineljänneksille. KONEen markkinakommentit kertovat hidastuvasta kasvusta.

”Varovaisista markkinakommenteista heijastuu koko hissimarkkinan muutos: uusien laitteiden globaali markkina kasvoi 9 %:n vuositahtia 2007-2013, mutta enää 2 %:n vuositahtia 2014-2016. Kilpailun painopiste siirtyykin yhä enemmän huolto- ja modernisaatiokonsepteihin.”

KONE arvioi Kiinan uuslaitemarkkinan laskevan koko vuonna 0-5 prosenttia ja hintakilpailun jatkuvan kireänä. Markkina kasvaa muualla Tyynenmeren Aasiassa ja hitaammin myös Euroopassa, Lähi-Idässä, Afrikassa ja Pohjois-Amerikassa. Huolto- ja modernisaatiomarkkinan yhtiö odottaa kasvavan hyvin Tyynenmeren Aasian alueella ja jonkin verran myös muilla alueilla.

KONEen ohjeistus vuodelle 2017 oli käytännössä muuttumaton, vaikka yhtiö teki pieniä tarkennuksia.

Inderesin mukaan osakkeen vuosien 2017 ja 2018 P/E-kertoimet (21,8x ja 21,3x) ovat korkeat yhtiölle, jonka tuloskasvu on hidastunut 12 prosentista kahteen prosenttiin.

Analyysitalo piti ennusteensa ennallaan, mutta nosti tavoitehinnan 41,0 euroon aiemmasta 38 eurosta säilyttäen vähennä-suosituksen.

Kommentoi
Ylös
>