Talouden trendit

Päivähoitomaksujen alentaminen purkaa kannustinluokkuja

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan hallituksen päätös alentaa päivähoitomaksuja on ensimmäinen askel kannustinloukkujen purkamistyössä.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan hallituksen päätös alentaa päivähoitomaksuja on ensimmäinen askel kannustinloukkujen purkamistyössä.

Kannustinloukkuja on Suomessa moneen lähtöön. Tuloverotuksen korkea marginaaliveroaste, tarveharkintainen asumistuki ja päivähoitomaksujen tulosidonnaisuus luovat kaikki omalta osaltaan tilanteen jossa kansalaisten ansiotulojen nousu ei riittävästi nosta elintasoa. Tällöin kannusteet työn vastaanottamiseen tai työssä etenemiseen ovat heikot.

Kannustinloukkuongelma on erityisen suuri niillä, joiden sosiaaliturvan taso on lähellä heidän ajateltavissa olevaa palkkaansa. Tällainen tilanne on usein erityisesti lapsiperheillä.

Juha Sipilän hallitus aikoo laittaa päivähoitomaksut remonttiin.  Hallitus on päättänyt alentaa varhaiskasvatusmaksuja pieni- ja keskituloisilta. Tulorajoja alennetaan ja sisaralennus nousee 50 prosenttiin. 6 700 perheitä siirtyy nollamaksuluokkaan, ja myös monen pieni- ja keskituloisen perheen maksut alenevat. Päivähoidon korkein maksu on nyt 290 euroa kuukaudessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön esimerkkilaskelmien mukaan yksinhuoltajan, jolla on kaksi lasta ja jonka tulot ovat 2 500 euroa kuukaudessa, varhaiskasvatusmaksut poistuvat kokonaan. Nykyisin maksu on 104 euroa kuukaudessa. Yksinhuoltaja, jolla on puolestaan kaksi lasta ja jonka tulot ovat 3 500 euroa kuukaudessa, varhaiskasvatusmaksu alenee 283 eurosta kuukaudessa 140 euroon kuukaudessa. Kahden huoltajan perhe, jossa on kaksi lasta ja jonka tulot ovat 4 400 euroa kuukaudessa, varhaiskasvatusmaksu alenee 352 eurosta kuukaudessa 230 euroon kuukaudessa.

Päivähoitomaksujen alentaminen vähentää EK:n mukaan lapsiperheiden vanhempien kannustinloukkuongelmia. Maksualennuksen erityinen kohdistaminen perheisiin, joilla on useampia lapsia päivähoidossa on perusteltua, koska kaikkien selvitysten mukaan kannustinloukkuongelmat ovat näissä perheissä pahimmat.

”Uskomme, että esityksellä on myönteisiä työllisyysvaikutuksia. On tärkeää, että orastavaa talouskasvua tuetaan työvoiman saatavuutta lisäävillä toimilla”, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Myös Veron Veronmaksajain Keskusliitto kiittelee päätöstä. Liiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää päivähoitomaksujen alennusta positiivisena askeleena kannustinloukkujen purkamisessa.

”Varsinkin sisaruksista menevän päivähoitomaksun alentaminen kaikilla tulotasoilla on hyvä askel, joka lieventää monilapsisissa perheissä tuloharkintaisista päivähoitomaksuista nyt aiheutuvia ongelmia”, Lehtinen sanoo tiedotteessa.

Lehtisen mukaan kuitenkin se, että ensimmäisen lapsen osalta maksujen alentaminen rajataan vain pieni- ja keskituloisille, ei ole hänen mielestään yhtä onnistunut ratkaisu. Se siirtää kannustinongelmia paikasta toiseen, mutta ei ratkaise perusongelmaa.

”Myös päivähoitomaksun pitäisi joskus tulevaisuudessa olla tavallinen palvelumaksu, jonka taso olisi kaikille kohtuullinen. Tähän suuntaan voitaisiin pidemmällä aikavälillä edetä alentamalla nykyisen voimakkaan tuloharkintaisen päivähoitomaksun tasoa.”

 

Kommentoi
Ylös
>