Rahastotietoa

Pitkän koron rahastot nyt rahastosijoittajien suosiossa

Kotimaiset rahastosijoittajat siirsivät pääomia osakerahastoista korkorahastoihin.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin maaliskuun aikana nettomääräisesti 309 miljoonaa euroa uutta pääomaa, Suomen Sijoitustutkimus uusimmassa rahastoraportissaan. kertooLisäksi rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi positiivisen markkinakehityksen myötä lähes 500 miljoonalla eurolla. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 110,5 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin korkorahastoihin.

Pitkän koron rahastot keräsivät yhteensä 343 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastot 265 miljoonaa euroa uusia sijoituksia. Myös yhdistelmärahastoihin kertyi 127 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 97 miljoonaa euroa uutta nettopääomaa.

Sen sijaan osakerahastoista lunastettiin maaliskuussa 523 miljoonaa euroa. Eniten varoja lunastettiin Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista

Yhdysvaltojen keskuspankin kiristyvä korkopolitiikka ei ole vielä näkynyt pitkissä koroissa.

”Yhdysvaltojen keskuspankki (Fed) nosti odotetusti ohjauskorkoaan maaliskuun puolivälissä. Koronnosto oli vastaus USA:n talouslukujen vahvistumiselle: työllisyysaste on jo käytännössä lähellä täystyöllisyyttä ja talouden kasvu on jatkunut vahvana. Koron nosto ei näkynyt liittovaltion pitkissä lainakoroissa, jotka ovat laskeneet 18 korkopisteellä keskuspankin kokopäätöksen jälkeen. Odotettavissa tälle vuodelle on vielä kaksi ohjauskoron nostoa”, Suomen Sijoitustutkimus toteaa.

Euroopan keskuspankin ohjauskorko pysyi nollassa eikä koronnostoja odoteta lähitulevaisuudessakaan. Lisäksi EKP jatkaa arvopaperien osto-ohjelmaansa ainakin kuluvan vuoden loppuun saakka.

”EKP:n rahapolitiikka pysyy siis taloutta elvyttävänä. Keskuspankin tavoittelemaa, hieman alle kahden prosentin inflaatiovauhtia ei ole vielä kestävästi saavutettu, vaikka talouden kasvu euroalueella on ollut jo useamman vuoden kohtuullista. Viimeaikainen inflaation nousu on johtunut lähinnä öljyn kallistumisesta.”

Rahastosijoittajia näyttää nyt epäilyttävän kaikkein eniten USA:n osakemarkkinoiden näkymät.

”Yhdysvalloissa osakeindeksit ovat rikkoneet kerta toisensa jälkeen ennätyksiä ja vuosituotot ovat olleet yli 20 prosenttia. Pohjois-Amerikkaan sijoittavista osakerahastoista on kuitenkin lunastettu alkuvuonna kaikkien eniten varoja. Näyttää siltä, että sijoittajat ovat osin kotiuttaneet voittojaan”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Pitkän koron rahastoissa eniten uutta pääomaa kertyi kehittyvien markkinoiden rahastoluokkaan, jonka nettomerkinnät olivat yhteensä 168 miljoonaa euroa. Kyseinen rahastoluokka pärjäsi maaliskuussa parhaiten 11,3 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla mitattuna parhaiten menestyivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aikajänteellä oli 4,1.

Kehittyvien markkinoiden korkosijoitusten suosio näkyy myös ETF-rahastojen pääomaliikkeissä. BlackRockin mukaan kehittyvien markkinoiden lainoihin virtasi ETF-sijoitusten kautta maaliskuussa 1,3 miljardia dollaria, mikä oli historian suurin määrä kaikki korko-ETF-tuotteet huomioiden.

Kommentoi
Ylös
>