Asunnot ja kiinteistöt

Rakli: Kiinteistösijoitusten kokonaistuotto yli 6% viime vuonna

Hotellit olivat viime vuoden selkeästi tuottavin kiinteistötyyppi.

Kiinteistöalan yhteistyöjärjestön Rakli:n mukaan toimistovuokrat ovat parhailla alueilla lähteneet nousuun, vaikka KTI Kiinteistöindeksin nettotuottoastetta painaakin se, että lähes viidennes pääkaupunkiseudun toimistotiloista on tyhjillään.

Asuntovuokrien nousu on hidastunut sekä pääkaupunkiseudulla että muissa suurissa kaupungeissa.

Suorien suomalaisten kiinteistösijoitusten kokonaistuotto oli vuonna 2016 KTI Kiinteistöindeksin mukaan 6,2 prosenttia. Nettotuottoaste laski 5,6 prosenttiin, mutta arvonmuutoksen noustessa 0,6 prosenttiin pysyi kokonaistuotto samalla tasolla kuin vuonna 2015.

Raklin mukaan hotellit olivat markkina-arvojen nousun myötä parhaiten tuottava kiinteistötyyppi 12,4 prosentin kokonaistuotolla. Myös asuntojen kahdeksan prosentin tuotto oli jälleen hyvä, vaikka niissä keskimääräinen nettotuottoaste laskikin selkeästi edellisestä vuodesta.

Vahvan sijoituskysynnän myötä prime-kohteiden tuottovaatimukset ovat edelleen jatkaneet laskuaan, Rakli toteaa. Etenkin Helsingin keskustassa ne ovat selvästi matalammalla tasolla kuin edellisen suhdannehuipun aikaan vuonna 2007.

Toimistojen prime-tuottovaatimukset ovat laskussa myös muiden suurten kaupunkien keskusta-alueilla.

”Hyvillä sijainneilla toimisto- ja liiketiloille on kysyntää. Tarvitaan aktiivisia ja innovatiivisia kiinteistöjen käyttäjiä ja omistajia, jotka yhteistyössä löytävät kullekin yritykselle omannäköiset ja toimintaa parhaiten tukevat tilaratkaisut huomioiden työnteon kulttuurin ja työympäristöjen muuttumisen”, sanoo RAKLIn jäsenkunnan edustaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon kiinteistösijoitusten salkunhoitaja Kaisa Kallio.

Kommentoi
Ylös
>