Sijoitusstrategiat

Salkunhoitaja: Pienyhtiöt kuuluvat osakesalkkuun

Nordean salkunhoitajan mielestä kaikilla sijoittajilla tulisi olla pienyrityksiä osakesalkussaan.

Miksi sijoittajan pitäisi suosia juuri pienyhtiöitä? Pienyhtiöt eivät ainoastaan jaa riskiä, vaan ne myös tutkitusti tuottavat hyvin, Gulstad toteaa Nordea Funds Magazine -julkaisussa.

Salkunhoitajan mukaan tavallisesti pienyritysten osakkeet kehittyvät hyvin pitkien korkojen noustessa, kun inflaation odotetaan kiihtyvän, mikä puolestaan perustuu talouden kasvuodotuksiin.

Tarjoavatko pienyhtiöt ylituottoa?

Pienyhtiöiden on osoitettu useissa tutkimuksissa tuottavan suuryhtiöitä paremmin. Pienten yhtiöiden tuotot ovat olleet kovempia sekä suoraan tuottoina että niin sanottuina riskikorjattuina tuottoina.

Pienyhtiöt ovat siis tuottaneet paremmin kuin suuryhtiöt ilman että sijoittaja joutuisi ottamaan lisää riskiä. Tämä niin sanottu small cap -anomalia on yksi osoitus siitä, että markkinat eivät välttämättä ole kaikilta osin tehokkaat. Tehokkailla markkinoillahan ei millään tietyllä sijoitusstrategialla pitäisi olla mahdollista saada systemaattisesti muita strategioita parempia riskikorjattuja tuottoja.

Tutkimustulokset eivät ole kuitenkaan aivan yksiselitteisiä.

Jotkut sijoitustutkijat väittävät, että pienyhtiöiden parempi tuotto perustuu niiden suuryhtiöitä alhaisempiin arvostuskertoimiin. Eli ylituottoja selittävä tekijä ei välttämättä olisikaan yrityksen koko vaan sen arvostuskerroin. Parhaat tuotot saataisiinkin siis suosimalla arvoyhtiöitä kasvuyhtiöiden sijaan, eikä suosimalla pienyhtiöitä.

Pienyhtiöiden paremmille tuotoille on olemassa loogiset teoreettiset perusteet ja niistä löytyy lisätietoa tästä pienyhtiöartikkelista.

Miten ammattilainen analysoi pienyhtiöitä?

Yksi sijoittajan haaste pienyhtiöiden kohdalla on kuitenkin se, ettei niistä ole samalla tavalla analyyseihin tarvittavaa taustamateriaalia kuin suuryhtiöistä. Sijoitusammattilaisilla on kuitenkin keinonsa tiedon keräämiseen.

”Ennen kaikkea pyrimme tapaamaan yhtiön johtoa, mieluiten useita kertoja, koska haluamme saada käsityksen yhtiön yrityskulttuurista ja johdosta. Se on ratkaisevaa pienyrityksiin sijoitettaessa”, Gulstad paljastaa.

Pienyhtiöiden ajatellaan yleensä olevan riskisempiä kuin suuryhtiöiden. Tämä johtuu esimerkiksi siitä että pienyhtiöiden omavaraisuusaste on usein alhaisempi.

Rahoitusteoriassa riskiä mitataan osakkeen volatiliteetilla, ja pienyhtiöiden arvonvaihtelut ovat usein suurempia kuin isojen yhtiöiden. Erot ovat kuitenkin pienentyneet, väittää Gulstad.

”Eurooppalaisista pienyrityksistä on tullut huomattavasti entistä ammattimaisempia viimeisen 15 vuoden aikana. Lisäksi pienyritysten velkatasot ovat ennätysalhaiset, mikä tarkoittaa sitä, että pienyritysten osakkeiden kehitys on itse asiassa ollut vakaampaa kuin suuryritysten osakkeiden kehitys Euroopassa viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä voi johtua myös siitä, että suhdanneherkkien toimialojen, kuten raaka-aineiden, energian ja rahoituksen, osuus on suurempi suuryrityssegmentissä. Yleisesti ottaen pienyrityksiin liittyy suurempi riski kuin suuryrityksiin, mutta erot ovat pienentyneet viime vuosina huomattavasti muun muassa pienyritysten ammattimaistumisen takia.”

Kommentoi
Ylös
>