Kasvuosakkeet

Sijoittajan tunnusluvut ja digitaalisen kasvuyrityksen hinnoittelun vaikeus – kasvun rajat

Osakesijoittajan tulisi miettiä mistä kasvun rajat muodostuvat ja miten teknologian kehittyminen muokkaa näitä rajoja.

Mikään kasvuyritys ei voi kasvaa loputtomasti, koska kasvulle on olemassa rajoja. Sijoittajan ei kuitenkaan tulisi sivuuttaa kasvuyritysten tuomia mahdollisuuksia pelkällä toteamuksella, että mikään ei voi kasvaa loputtomasti.

Kasvuyritykseen pyritään hinnoittelemaan tuleva kasvu sisään, mutta kasvun jatkuessa tarpeeksi pitkään tulee kasvuosakkeen kurssi nousemaan korkeammasta hinnasta huolimatta. Useat digitaaliset kasvuyritykset ovatkin olleet aivan erinomaisia sijoituskohteita, jotka ovat tuoneet sijoittajille merkittävän kokoisia tuottoja.

Tämän takia sijoittajan kannattaakin pyrkiä ymmärtämään kasvun rajoja. Myös sijoittajan tunnuslukuja pohtiessa, on hyvä arvioida kuinka kauan kasvu voi jatkua.

Kasvun rajat – johtaminen

Yksi kasvua rajoittava tekijä ovat niin sanotut organisointikustannukset. Organisointikustannukset tarkoittavat lyhyesti sitä, että mitä isommaksi yritys kasvaa, sen vaikeampaa sitä on johtaa

Yrityksen johtamisen näkökulmasta organisaatiokustannusten ja transaktionkustannusten tasapaino määrittää kuinka isoksi yritys voi kasvaa.

Johtamisen haaste asettaa yrityksille omat kasvun rajat. Mitä isompi yritys on kyseessä sen enemmän tarvitaan yrityksen sisäistä kommunikaatiota ja jossain vaiheessa yrityksen on järkevämpää ulkoistaa osa tarjoamistaan palveluista. Sijoittajan tunnusluvut, kasvusijoittaminen , osakesijoittaminen ja kasvun rajat.

Transaktiokustannuksilla tarkoitetaan niitä kuluja mitä kilpailuttamisesta asiakkaalle koituu. Internetin avulla asiakkaan on helpompi löytää tarvitsemansa palvelu. Tämä laskee ”avaimet käteen”-toimijoiden houkuttelevuutta, joka on omiaan pienentämään yrityksen kokoa.

Haastavan tilanteesta tekee se, että tietokoneet ja internet laskevat sekä transaktiokustannuksia, että organisointikustannuksia. Raja on eri paikassa kuin ennen. Organisointikustannusten lasku johtaa entistä suurempiin yrityksiin. Transaktiokustannusten lasku johtaa puolestaan pienten yritysten lukumäärän kasvuun.

Kasvun rajat – markkina

Toinen kasvua rajoittava tekijä on markkinan koko. Jossain vaiheessa eteen tulee tilanne, jossa markkina on saturoitu yrityksen tuotteella. Silloin yritys ei voi enää kasvaa, koska kaikki potentiaaliset asiakkaat ovat jo ostaneet yrityksen tuotteen.

Markkinan koko asettaa omat kasvun rajat yrityksen kasvulle. Kun markkina on saturoitu yrityksen tuotteella, ei yrityksellä enää ole uusia potentiaalisia asiakkaita ostamaan yrityksen tuotetta. Osakesijoittaminen, kasvusijoittaminen ja sijoittajan tunnusluvut.

Markkinan koon asettamat voi laskea itsekin. Esimerkiksi Netflixin tapauksessa voidaan olettaa, että Amerikan markkina on jo saturoitu. Amerikan markkinoilta voidaan laskea kuinka suuri osa internet-yhteyksistä päätyy Netflixin asiakkaiksi. Tätä lukua voidaan suhteuttaa muun maailman internetyhteyksien lukumäärään. Tarvittavat luvut saa tällaiseen karkeaan laskelmaan haettua internetistä.

Oli sitten markkinan koon laskenut sijoittaja itse tai analyysitalon analyytikko on sijoittajan tärkeintä huomioida, että kaikki laskelmat antavat ulos ainoastaan sen mitä lasketaan.

Sijoittajan on hyvä muistaa, että markkinan koon asettama raja ei ole koskaan absoluuttinen. Tämä johtuu siitä, että yritys voi tehdä S-käyrähypyn ja alkaa myymään jotain muuta. Tämä unohtuu sitä helpommin, mitä monimutkaisempi markkinan koon laskelma on.

Mitä muutakaan Netflix voisi myydä kuin nykyistä striimauspalveluaan? Miten olisi vaikkapa lelut ja nämä lisenssien kautta? Esimerkiksi Disneyn Cars-elokuvan oheistuotteita myytiin 10 miljardin dollarin edestä.

Netflixiin ei kannata sijoittaa lelujen takia, koska ei ole mitään näyttöä siitä, että he alkaisivat isosti myymään leluja tai onnistuisivat pääsemään lähellekään Disneyn oheismyyntilukuja. Esimerkin on tarkoitus ennemminkin valottaa markkinan kokoon perustuvien laskelmien rajallisuuden.

Kasvun rajat – innovaatio

Isot yritykset ovat hitaita ja pienet yritykset nopeita ja joustavia. Näin se yleisesti ottaen menee. On kuitenkin olemassa muutamia tapauksia, jossa yritys on kyennyt säilyttämään innovatiivisuutensa isosta koostaan huolimatta. Näistä yhtenä esimerkkinä on Amazon.

Suomen suurin yritys on markkina-arvoltaan mitattuna Nordea. Amazonin koko on sekä markkina-arvoltaan, että työntekijöiden lukumäärältään Nordeaan verrattuna kymmenkertainen. Kuitenkin Amazon on jatkuvasti kehityksen kärjessä.

Pienet yritykset ovat pääsääntöisesti nopeampia kuin isot yritykset. Tämän takia yritysten innovaatio on elementti joka luo yritykselle omat kasvun rajat. Kasvusijoittaminen, sijoittajan tunnusluvut ja oakesijoittaminen.

 

Syy löytyy Amazonin rakenteesta ja toimintatavoista. Ostamalla Amazonia et siis vain osta Amazonin omistamaa teknologiaa, vaan yritysrakenteen joka pystyy tuottamaan uutta teknologiaa jatkuvalla syötöllä. Tämän rakenteen nimi on Apex.

Apex-rakenne siirtää innovaation asettaman rajan uudelle tasolle, mikä tarkoittaa sijoittajan kannalta sitä, että innovaation rajaa ei voi suoraan laskea historialliseen dataan perustuen.

Kommentoi
Ylös
>