Talouden trendit

Etla: Työmarkkinoiden sukupuolieroja vaikea poistaa

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan miesten ja naisten työurat eriytyvät jo uran alussa ja myöhempi urakehitys vain vahvistaa eroja.

tasa-arvo työelämä Cary Grant talous

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan miesten ja naisten työurat eriytyvät jo uran alussa ja myöhempi urakehitys vain vahvistaa eroja.

Useiden tutkimusten mukaan miehet aloittavat urakehityksensä korkeammilla organisaatiotasoilla ja saavat ylennyksiä naisia helpommin. Tämä näkyy myös palkkakehityksessä, kertoo Etla tiedotteessaan.

Sukupuolierojen taustalla vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten koulutusvalinnat, urakatkot eli lastenhoito sekä tehdyt työtunnit.

Jotta sukupuolieroja työelämässä saataisiin pienennettyä, pitäisi tarttua useisiin vaikuttaviin tekijöihin. Tärkeimpinä politiikan työkaluina voidaan pitää pitää perhevapaita sekä koulutuspolitiikkaa, kertoo työurien eroja tutkinut Etlan tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen.

”Joillakin keinoilla pitäisi pyrkiä lisäämään tasa-arvoa perhevapaiden käytössä, esimerkiksi EK:n esittelemä malli oli positiivisella tavalla radikaali”, Kauhanen pohtii.

Kauhasen mukaan urakatkoilla ja lasten saannilla on iso merkitys työuriin. Tuore norjalaistutkimus kertoo, että lapsia tehneet naiset aloittavat työuransa alemmilla organisaatiotasoilla kuin lapsettomat naiset. Lisäksi synnyttäneillä on enemmän urakatkoja ja he saavat vähemmän ylennyksiä kuin lapsettomat naiset.

Pienet erot työurien jatkuvuudessa tarkoittavat siis isoja vaikutuksia työmarkkinoilla. Sukupuolierot urakatkojen suhteen eivät ole merkittävän isoja, mutta niiden tuomat vaikutukset palkanmuodostukseen ovat Kauhasen mukaan erittäin merkittäviä.

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen työelämässä on kuitenkin ollut vaikeaa, vaikka työurien takana olevat syyt tunnetaankin. ”Mitään ei saada aikaan nopeasti. Kun taustalla oleviin syihin aletaan pureutua, se vie 10, jopa 20 vuotta ennen kuin tuloksia alkaa näkyä työmarkkinoilla. Mitään pikaratkaisua ei siis ole olemassa”, Kauhanen lisää.

Löydä mielenkiintoisimmat työelämää käsittelevät kirjat SalkunRakentajan Kirjat-palvelusta.

Kommentoi
Ylös
>