Markkinakommentit

Työeläkeyhtiön sijoitusjohtaja yllättyi euroalueen talouskehityksestä

Talouskasvu on nopeutunut alkuvuonna ja positiivisen kehityksen taustalla on useita tekijöitä, arvioi työeläkeyhtiö Elo.

Talouskasvu on nopeutunut alkuvuonna ja positiivisen kehityksen taustalla on useita tekijöitä, arvioi työeläkeyhtiö Elo osavuosiraportissaan.

Elon mukaan Kiinan viimevuotinen voimakas elvytys nosti talouden aktiviteettia. Samanaikaisesti myös erittäin elvyttävänä jatkunut OECD-alueen rahapolitiikka on tukenut kasvua.

Presidentti Donald Trumpin mukanaan tuoma markkinaoptimismi on vahvistanut edelleen odotuksia Yhdysvaltojen talousnäkymistä.  Vastoin kohentuneita odotuksia, Yhdysvaltain talouskasvu on vuoden ensimmäisellä kvartaalilla kuitenkin jäämässä hyvin matalaksi, mahdollisesti jopa alle yhden prosentin.

”Yllättävintä on ollut euroalueen pirteä kasvu, joka on ennakkotietojen mukaan ollut jopa kahden prosentin luokkaa. Myös Suomen talous on kohentunut kansainvälisen nosteen mukana, kun sekä investoinnit että kulutuskysyntä ovat piristyneet”, Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Kohentuneista kasvunäkymistä huolimatta inflaatio-odotukset ovat pysyneet alkuvuonna hyvin maltillisina. Tämä on nähtävissä alla olevan twiitin kuvaajasta. Inflaatio-odotukset ovat matalalla sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Hiidenpalon mukaan matalina pysyvät inflaatio-odotukset pitävät rahapolitiikan näillä näkymin poikkeuksellisen elvyttävänä ainakin Euroopassa ja Japanissa. ”Yhdysvaltain keskuspankki on nostanut ohjauskorkoaan pari kertaa, mutta sielläkin korkojen nousutahti näyttää rauhalliselta.”

Eläkevakuutusyhtiön mukaan lähiajan näkymät talouskehitykselle ovat kuluttajien ja yritysten luottamuskyselyjen perusteella verraten hyvät.  Markkinoiden hyvä alkuvuosi ja positiiviset tunnelmat ovat nyt pitkälti odotusten varassa.

”Sijoitustuottojen kasvu vaatii talouksilta hyvien odotusten mukaista toteutumaa ja toisaalta edelleen suhteellisen elvyttävää rahapolitiikkaa”, kertoo Hiidenpalo.

Kommentoi
Ylös
>