Sijoitusideat

SalkunRakentajan vertaislainasijoitus jatkaa vahvasti

Lainaajaan tekemämme vertaislainasijoituksemme on edelleen pitänyt erinomaisen tuottotason ja Lainaajan markkinapaikka on toiminut tehokkaasti korkealla korkovaateella.

Puoli vuotta sitten aloitimme yhteistyön Lainaajan kanssa. Tuolloin tekemämme vertaislainasijoituksemme on edelleen pitänyt erinomaisen tuottotason ja Lainaajan markkinapaikka on toiminut tehokkaasti korkealla korkovaateella.

Sekä oma SalkunRakentajan salkkumme että vertailukohdaksi perustettu Lainaajan Mallisalkku ovat yli 20 prosenttia tuoton vauhdissa sisäisen korkokannan laskennan (XIRR) mukaan.

SalkunRakentajan vertaislainasalkku on jatkanut kehitystään erinomaisella tasolla. Salkkuun on yhteensä sijoitettu 5000 euroa pääomaa ja sisäisenkorkokannan tuottoprosentti (XIRR) on pysynyt erinomaisella 26,96 prosentin tasolla. Korkotuloja on tähän mennessä kotiutunut 313,77 euroa ja ne on kaikki uudelleensijoitettu lainoihin.

SalkunRakentajan salkku sijoittaa edelleenkin parhaisiin 5-3 tähden lainoihin 24 prosentin nimelliskorkovaateella. Käytännössä tätä sijoitusstrategiaa toteutetaan Lainaajan automaattisen sijoituksen kautta, johon aktivoimme strategian salkkua perustettaessa. Ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen salkussa oli hieman sijoittamatonta käteistä ja pohdimme sitä, tulisiko korkovaadetta laskea. Nyt kuitenkin koko pääoma on saatu maksimi korkovaateella kiinni ja käteisen osuus salkussa on hyvin pieni. Näin ollen päätös pitää korkotaso korkeana on osoittautunut erinomaiseksi.

Lainaaja mallisalkku SalkunRakentaja vertaislainaus

SalkunRakentaja-salkun raportti

Sijoitukset ovat pitäneet luokituksensa varsin hyvin. Muutamien lainojen luokitukset ovat laskeneet 2 tai 1 tähden luokkiin todennäköisesti myöhästymisten takia. Kuitenkin yli 30 päivää myöhässä olevien maksujen määrä on noin kuusi prosenttia lainoista ja alle 30 päivää myöhässä olevien noin 21 prosenttia, jolloin valtaosa lainoista on aikataulussa (73 prosenttia lainoista).

Lainaajan Mallisalkku toistaiseksi samassa tahdissa

Lainaaja perusti samaan aikaan SalkunRakentajan salkun kanssa kilpailevan Mallisalkun, joka sijoittaa Lainaajan automaattisen sijoituksen valmiiseen “Sijoita korkeaan tuottoon” -malliprofiilin.

Kun SalkunRakentajan salkkua verrataan Lainaajan Mallisalkkuun, voidaan todeta, että eroja alkaa näkyä hieman.

Lainaaja mallisalkku vertaislainaus tuotto sijoittaminen

Mallisalkku salkun raportti

Lainaajan mallisalkun luvut ovat hyvin samassa linjassa kuin oman SalkunRakentaja salkkummekin. Jo tässä vaiheessa kuitenkin huomataan, että korkotuottoja Mallisalkkuun on kertynyt hieman vähemmän, johtuen hieman pienemmästä korkovaateesta. Myös sijoituksen kokonaisarvo on noin 100 euroa SalkunRakentaja salkkua pienempi.

Ero on suhteellisen oleellinen, sillä 3 kuukautta sitten Mallisalkun pääoma oli kokonaan kiinni lainoissa, kun Salkunrakentaja salkussa oli tuolloin noin 1400 euroa käteistä. Jo kolmen kuukauden aikana siis hieman korkeammalla korkovaateella on otettu kiinni ja ohitettu Mallisalkun etumatka. Korkojen uudelleen sijoittaminen vertaislainoissa tuntuu tapahtuvan nopeasti ja sen merkitys myös näkyy lainoissa.

Mallisalkun jakauma eri tähtiluokkien kesken on hieman tasaisempi kuin SalkunRakentaja-salkussa, mutta toistaiseksi myöhästyneiden maksujen osuudet ovat hyvin yhtäläisiä ja erot jäävät yhden prosenttiyksikön sisään.

SalkunRakentajan sijoitusstrategia näyttää toimivan hyvin

Käteisen määrä on pienentynyt kolmen kuukauden takaisesta ja tällä hetkellä ei näytä olevan tarvetta muokata sijoitusstrategiaa. Oleellisin seurattava asia vertaislainasijoituksessa näyttää olevan käteisen minimointi, jotta tuotto pysyy erinomaisella tasolla. Tällä hetkellä käteisen osuus on noin 140 euroa, joka tarkoittaa alle kolmea sijoitusta. Oletammekin käteisen osuuden pysyvän alhaisena ja kyseessä olevan päivätason tarjonta.

Lainaaja mallisalkku vertaislainaus automaattisijoitukset

SalkunRakentajan ja Mallisalkun automaattisen sijoituksen asetukset

Seuraamme mielenkiinnolla markkinoiden kehitystä ja valvomme, että käteinen menee lainoihin jatkossakin kiinni tehokkaasti. Nyt kun käteisen suhteen tilanne salkuissa on tasoittunut oletamme, että SalkunRakentaja-salkku kirisi lisää eroa Lainaajan Mallisalkkuun seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Tämän lisäksi jäämme seuraamaan, miten sijoitettujen lainojen takaisinmaksu jatkuu ja pysyykö myöhästyneiden maksujen taso nykyisellä tasolla. Raportoimme kehitystä taas blogissa seuraavan kvartaalin päätyttyä.

Mukaan sijoittamaan pääsee perustamalla tilin Lainaajaan.

Kommentoi
Ylös
>